Räjähdysherkkä, epävakaa (Volatile)

Muutosten määrä, voima ja nopeus on nyt valtaisa. Tämä pakottaa ihmiset ja organisaatiot tarkastelemaan toimiaan sekä pysymään jatkuvassa liikkeessä. Muutos on välttämätön kaikilla tasoilla. Se aiheuttaa hämmennystä ja pelkoa, sillä tuttu on turvallista. On uskallettava tunnistaa ja kohdata pelko, joka on kaiken kehityksen este. Vanhoista tavoista ja tottumuksista on päästettävä irti. Irtipäästäminen on elinehto.  

Epävarma (Uncertain)
Ennustettavuuden epävarmuus ja uusien mahdollisuuksien yllätyksellisyys pelottaa. Mikään ei ole varmaa. Siksi onkin käännyttävä sisäänpäin. Luottamus itseen on avainasemassa, kun ihminen alkaa ottaa vastuuta elämästään kokonaisvaltaisesti. Itsensä tunteva ihminen uskaltaa olla rehellinen itselleen ja luottamus vahvistuu. Kun luottaa itseensä, heijastaa sitä muihin ihmisiin. Myös kaiken hyväksyminen on tärkeää. On kyettävä hyväksymään oma haavoittuvuutensa ja heikkoutensa. Sekin, ettei tiedä, eikä voi hallita kaikkea.

Monimutkainen (Complex)
Tarjolla on yltäkylläisesti vaihtoehtoja. Pienikin asia vaatii päätöksiä. Osittain asiat ovat aiempaa monimutkaisempia mutta osin ihmiset tekevät tarpeettomasti yksinkertaisistakin asioista monimutkaisia. Siksi onkin kyettävä erottamaan, mikä on oleellista. Omien ja organisaation arvojen selkiyttäminen auttaa ymmärtämään, mikä oikeasti on tärkeätä ja merkityksellistä. On tehtävä valintoja, jotka ohjaavat fokusoitumaan ja vietävä ne käytäntöön asti. 

Monitulkintaisuus tai -merkityksisyys (Ambiguity)

Hämärtynyt todellisuudentaju ja monenlaiset tulkinnat asioista aiheuttavat väärinkäsityksiä. Jokainen ajattelee asioista omista lähtökohdistaan ja luulee, että muut ajattelevat samoin. Kommunikoinnin merkitys korostuu. Meidän on opittava olemaan läsnä toisillemme, jotta voimme aidosti kuunnella ja ymmärtää laajempia näkökulmia. Läsnäolo koko olemuksella, auttaa keskittymään käsillä olevaan tilanteeseen. On myös otettava vastuu puhumisesta, kysyttävä ja tarkistettava oletusten sijaan.

 

Kirjoittaja on Intuitivon yrittäjä, coach, kouluttaja, puhuja ja kirjoittaja. Pääteemoina ovat aito itsensä tunteminen ja sitä kautta kokonaisvaltainen vastuunotto omasta elämästä eli itsensä johtaminen.

Alkusyksyllä 2016 julkaistaan Viisas Elämä –sarjaan Kaijan kirja: Elämän virrassa – Miten elät linjassa muutosten kanssa? Kirja käsittelee muutoksen aikaa, jossa elämme sekä sitä, miten voimme itse monin eri tavoin vaikuttaa elämämme valintoihin ja hyvinvointiimme.