Mikään ei korvaa kasvokkain kohtaamista

Kyselyn vastaajat kokivat, että vaikka virtuaaliset tapahtumat toimisivat hyvin, ne eivät silti tule korvaamaan aitoa kohtaamista. Lähes 80 % kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että aito kohtaaminen on erittäin arvokasta yrityksen liiketoiminnalle. Kaikki vastaajat kokivat, että se on vähintäänkin arvokasta. Millään muulla markkinoinnin keinolla ei luoda osallistujille kaikkia aisteja hiveleviä kokemuksia ja elämyksiä.

Aidolla kohtaamisella luodaan vahvat henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiin. Kaupankäynnin ja myynnin kannalta henkilökohtaisten suhteiden luoma luottamus on ehdottomassa avainasemassa. Uusien asiakkaiden hankinta on tehokkaampaa B2B-tapahtumassa kuin esimerkiksi pelkän mainonnan avulla. Näiden lisäksi verkostoituminen on paljon luontevampaa kasvokkain.

Kyselystä ilmeni, että kasvokkain kohtaaminen on merkityksellistä liiketoiminnan lisäksi myös brändille. B2B-tapahtumien avulla yrityksen brändi erottuu muista ja se saa lisää tunnettuutta ja näkyvyyttä. Kasvokkain kohtaaminen tapahtumissa jättää osallistujalle aina jonkin muistijäljen brändistä. Muistijäljet luovat tarinoita, joita kerrotaan eteenpäin.

Alan kilpailijoiden tulee puhaltaa keskenään yhteen hiileen

Koko B2B-tapahtuma-ala ja etenkin sen suuri työllistävyys ovat liian vähän esillä. Tämän toivotaan muuttuvan tulevaisuudessa. Alan kilpailijoiden olisi hyvä puhaltaa keskenään yhteen hiileen. Se vaikuttaisi B2B-tapahtuma-alaan positiivisesti pitkässä juoksussa. Tämä yhteen hiileen puhaltaminen voisikin olla hyvä ponnahduslauta koko alalle. Tuomalla yhdessä juuri niitä positiivisia asioita esiin ja pitämällä ääntä B2B- tapahtuma-alaa saataisiin ihmisten tietoisuuteen. Onhan tämä tapahtuma-alan alalaji kuitenkin isompi kuin koko Suomen festivaalimarkkinat yhteensä ja se on yhtä lailla merkittävä media.

Yritysten tulee valjastaa tapahtumat hyödylliseksi työkaluksi. Vähitellen monet toiminnot siirtyvät väistämättä verkkoon. Emme saa silti unohtaa fyysisiä tapahtumia ja niiden merkityksellisyyttä. Vaikka fyysinen tapahtuma onkin aina kallis investointi, onnistuessaan se maksaa itsensä varmasti takaisin.

Kyselyyn osallistui yhteensä 42 vastaajaa. Kyselyn data on kerätty 10.3.–2.4.2021 välisenä aikana. Opinnäytetyön voi lukea kokonaisuudessaan lataamalla sen osoitteesta theseus.fi.

Pinja Ylijoki ja Linda Äyräs