Haaga-Helian restonomiopiskelija Saara Törhönen aloitti oman harjoittelunsa Marriott-ketjussa ja harjoittelun päättyessä hänelle tarjottiin töitä.
Haaga-Helian restonomiopiskelija Saara Törhönen aloitti oman harjoittelunsa Marriott-ketjussa ja harjoittelun päättyessä hänelle tarjottiin töitä.

Työharjoittelu avaa ovia kansainvälistymiseen

Osaako suomalainen tarjoiluhenkilökunta peruuttaa polvillaan? Tämän halusi tietää kiinalaisen delegaation edustaja suunnitellessaan Kiinan presidentin vierailua Suomessa 1980-luvulla. Kysymys palautui lehtorikollegani mieleen, kun keskustelimme kulttuurieroista palvelualalla. Kuulemma lopputulos oli se, että tarjoiluhenkilökunta tuli Kiinasta hoitamaan tarjoilun vaadittavalla tavalla.

Hospitality-alalla menestymisen edellytys on kouluttaa opiskelijoita kansainvälistyvään työelämään. Teoriaopiskelun lisäksi tarvitaan ammatillista käytännön harjoittelua. Esimiestehtäviin edetään hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ruohonjuuritason kautta. Esimiehen on hallittava perusasiat. Sekä asiakkaat että henkilökunta ovat yhä enemmän kansainvälisiä, erilaiset kulttuuritaustat sekä erilainen koulutustausta tuovat haastetta työskentelyyn ja asiakaspalveluun.

Kuinka ammattikorkeakoulun opiskelijoita sitten tuetaan kansainvälistymään?

Haaga-Heliassa kansainvälistä harjoittelua tuetaan aktiivisesti

Suomalaisilla on hyvä maine kansainvälisesti, joten eri hotelliketjut tarjoavat runsaasti sekä harjoittelumahdollisuuksia että oman ketjun jatkokoulutusmahdollisuuksia. Kansainvälisen harjoitteluyhteistyön määrä on lisääntynyt jatkuvasti. Haaga-Helian Haagan kampuksen  englanninkieliseen restonomikoulutukseen, Degree programme in Hospitality, Tourism and Experience Management (hotem) sisältyy 30 opintopistettä työharjoittelua. Harjoittelupaikat voivat olla erilaisia majoitusliikkeitä, matkailuun liittyviä työpaikkoja, tapahtumajärjestämistä tai ravintola-alaan liittyviä tehtäviä. Opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä hyvin laaja-alaisesti, hänen omat ammatilliset tavoitteensa huomioiden.

Harjoittelu on monelle opiskelijalle hyvä reitti kansainvälistymiseen. Haaga-Helian restonomiopiskelija Saara Törhönen aloitti oman harjoittelunsa Marriott-ketjussa ja harjoittelun päättyessä hänelle tarjottiin töitä. Saaran tilanne jäädä työhön mahdollistui niin sanotun opinnoillistamisen kautta. Hän suorittaa jäljellä olevia opintoja soveltaen teoriaa käytäntöön ja tehden kurssitehtävät hotelliketjuun sovitulla ja ohjatulla tavalla. Saara kommentoi harjoitteluaan seuraavasti:

”Virallisen työpaikan saaminen tarkoitti, että joutuisin joko lykkäämään valmistumista Haaga-Heliasta tai sitten suorittamaan viimeiset opintoni etänä. Koska en ollut varma palaanko Suomeen tämän vuoden sopimuksen jälkeen, päätin, että minun olisi fiksuinta suorittaa loput opinnoistani etänä. Tällä hetkellä teen juuri sitä. Opinnot sujuvat hyvin ja samoin työt. Olen tyytyväinen päätökseeni ja kiitollinen, että työt ja opinnot mahdollistavat tämänlaisen elämäntavan. Sen olen kyllä elämässä huomannut, että mikään ei koskaan mene täysin suunnitelmien mukaan. Tavoitteenani on pitkään ollut työskennellä viiden tähden hotellissa, mutta jos minulle olisi kerrottu vuosi sitten, että tekisin sitä juuri nyt ja vieläpä Amsterdamissa, en ikimaailmassa olisi sitä uskonut.”

Opinto-ohjauksen yhteydessä keskustelu opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmista johtaa usein keskusteluun kansainvälistymisestä. Hospitality-alan työpaikat tarjoavat siihen erinomaisen mahdollisuuden. Toki toisinaan on myös kannustettava ja rohkaistava opiskelijoita hakemaan harjoittelupaikkoja ulkomailla. Haaga-Heliassa on toimivat kansainväliset verkostot ja yhteistyökumppanit tietävät myös koulutuksen tavoitteet. Kansainvälisiä harjoitteluja tuetaan myös taloudellisesti.

Maailmalla liikkuminen avartaa näkemyksiä ja avaa ovia uusille ammatillisille mahdollisuuksille. Toki aina toivomme, että opiskelijat palaavat kehittämään palveluelinkeinoa koti-Suomeen tuoden mukanaan kansainvälisiä tuulahduksia unohtamatta omaa palvelukulttuuriamme. 

Kirjoittaja on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun majoitusliiketoiminnan lehtori. Hänen toimenkuvaansa kuuluu sekä harjoittelu- että opinto-ohjausta englanninkielisessä restonomi-koulutusohjelmassa Haagan kampuksella .