Työ tuntuu MARK:n Sanna Laakkion sydämessä

Sanna Laakkio vie alansa edustajia perusasioiden äärelle. Teknologia- ja datahuumassa on unohdettu markkinoinnin kokonaisuus ja liian usein myös ihminen. Yhteisymmärryksessä saavutetaan paljon, mutta ensin on kuunneltava.

MARK Suomen Markkinointiliiton toiminnanjohtajan Sanna Laakkion ensi kertaa tapaava saattaa häkeltyä. Hän saa usein kuulla tapaamiltaan ihmisiltä, ettei vastaa perinteistä ja oletettua kuvaa järjestön keulakuvasta. Laakkiolla ei ole ensitapaamisissa agendaa. Hän ha­luaa jutella rennosti ja tutustua kohtaamaansa ihmiseen.

– Vastaanottaessani vieraani kysyn, mitä sinulle kuuluu. Lähtiessä jo halataan, aina.

Laakkion tyttäret nimittävät äitiään Suomen markkinointipapiksi.

– Se on huvittavaa, sillä ammatinvalintatestien mukaan minusta on aina pitänyt tulla pappi, opettaja tai poliitikko. Ilmankos tämä pesti tuntuu tosi omalle.

Laakkio uskookin vahvasti siihen, että ego edellä ei saavuta hienoja asioita.

– En oikein edes osaa käyttää kyynärpäitä, sille ei ole koskaan ollut tarvetta. Tekemisen on tunnuttava joka solussa oikealta, että voin painaa kaasukahvaa, etenkin sydämessä. Eri mieltä on uskallettava olla, lempeästi, napakasti ja rakentavasti. Erilaisia näkökulmia on osattava kuunnella ja myös arvostaa, luopua oikeassa olemisen pakosta.

Someen Laakkio on pyytänyt sparrausta, koska ei koe olevansa vahvimmillaan somekanavissa. Keskusteluavaukset somessa hän kääntääkin lähes poikkeuksetta puheluksi tai aamukahviksi. Vahvuudet löytyvät aidoista kohtaamisista, siinä että saa pysähtyä ihmisten äärelle.

Markkinointi on jokaisen asia

Markkinoinnin on oltava Laakkion mukaan jokaisen asia. Ei vain sen, jonka tittelissä lukee jotain markkinointiin viittaavaa. Markkinointi on kaikkialla ja kaikkea, jolla voidaan vaikuttaa yrityksen kaupalliseen menestymiseen ja kasvuun. Markkinointia tarvitaan myös siinä, kun myy omaa osaamistaan uran varrella.

Laakkio kertoo käyneensä Lahden ammattikorkeakoulussa puhumassa markkinoinnista. Paikalla olleille opiskelijoille luennon aihe ei ollut etukäteen selvillä. Osa oli jo lähdössä pois huomatessaan, ettei aihe kuulunut heidän opinto-ohjelmaansa.

– Sanoin, että tunti teidän elämästä ei ole paljon. Jääkää kuuntelemaan. Lopulta he, jotka eivät edes opiskelleet kaupallisia aineita tai markkinointia, olivat kiinnostuneimpia aiheesta. Hehän sitä tietoutta eniten tarvitsevatkin.

Omassa järjestössään Laakkio on tehnyt periaatepäätöksen, että markkinoinnin ilosanomaa on turha puhua vain omassa suppeassa piirissä. Markkinoinnin mahdollisuuksista on kerrottava myös sellaisten alojen edustajille, joille aihe on entuudestaan vieras tai jotka kokevat sen tietämättömyyttään tarpeettomaksi.

– He eivät ole lähtökohtaisesti kiinnostuneita markkinoinnista. Kassavirta ja kasvu kiinnostavat yleensä kaikkia, myös johtoa ja sitähän markkinoinnilla saadaan aikaan.

Paluu perusasioiden äärelle

Laakkion mukaan on keskityttävä jälleen perusasioiden tekemiseen. Pirstaleisessa tekemisessä on huolehdittava ensin perusasiat kuntoon strategiasta ja arvoista lähtöisin, jos haluaa tuloksia. Sieltä onnistunut markkinointikin lähtee vyörymään erilaisiksi toimenpiteiksi läpi organisaation.

– Markkinoinnissa on kyse raa’asta duunista ja siitä harvoin puhutaan missään. Alalla isoimmat ulostulot on tehty perinteisesti vahvasti luovuus ja visuaalisuus edellä, vaikka ennen sitä on tapahtunut paljon analyyttistä työtä, asiakasmäärittelyä, tuotteistusta ja laajaa yhteistyötä yrityksen eri funktioiden kanssa. Haluan tuoda esille sitä arvokasta työtä, jota markkinoinnin kulisseissa tehdään.

Markkinoinnin keskustelu taas on pitkälle data- ja teknologiavetoista, mutta ne eivät ole sama kuin markkinointi.

– Onneksi esimerkiksi myös asiakaskokemus ja palvelumuotoilu ovat pinnalla, mutta harvalla on vielä malttia tehdä niitä läpi organisaation hyvin. Se vaatisi vanhojen toimintamallien totaalista uudistamista. Perinteisissä markkinoinnin keinoissa kuten tapahtumissa on edelleen voimaa. Niissä pitäisi osata vain hyödyntää paremmin teknologiaa. Ei siis unohdeta vanhaa vaan tuodaan siihen vain uusia kerroksia.

Johtamisen murros näkyy Laakkion mukaan siinä, ettei perinteisiä siilofunktioita enää voi johtaa irrallaan, kuten ei markkinointiakaan. Pirstaloituneessa tekemisessä on vyyhti irrallisia säikeitä, ja jonkun on näytettävä, miten niitä yhdistellään. Markkinointi olisi hänestä luonteva säikeiden yhdistäjä.

Strategia, ihmiset ja vuorovaikutus keskiöön

Työskentelyilmapiiriä on jo pitkään vallinnut erilaiset pelkotilat, joita myös media vahvasti ruokkii.

– On robotteja, osaamista puuttuu, ollaan jäljessä muuta maailmaa kaikessa, ei osata sitä eikä tätä ja kiinalaiset ostavat meidän innovaatiot.

Jokaisen pitäisi Laakkion mukaan kysyä itseltään, ovatko mielessä pyörivät pelot oikeasti totta ja sitä, miten voisi itse vaikuttaa siihen, että varmistaa itselleen työpaikan nyt ja tulevaisuudessa.

– Vaikka olemme varmasti takamatkalla monessa asiassa, tärkeintä kuitenkin olisi saada ihmiset liikkeelle kohti uutta. Pelottelulla vain halvaannutetaan tekeminen.

Asiakaskokemus ja palvelumuotoilu ovat pinnalla, mutta harvalla on vielä malttia tehdä niitä läpi organisaation hyvin.”

MARKin ja alan muiden toimijoiden tehtävänä on Laakkion mielestä nostettava esille kaikki se hyvä, mitä Suomessa on saatu aikaan.

– Lisäksi meidän ja yritysten tehtävänä on luoda turvallinen ympäristö, joka ruokkii rohkeutta jokaisessa yksilössä. Ilman rohkeutta mikään ei muutu.

Turvallisuus syntyy hänen mielestään aidosta, välittävästä ja läpinäkyvästä johtajuudesta. Erityisen huolissaan Laakkio on nuorista. Siihen hän aikookin omassa roolissaan panostaa.

– Jotta saamme aikaan kansantalouden kasvua, meidän on saatava istutettua nuoriin työnilon siemen jo varhaisessa vaiheessa. Yrityksillä on myös suuri vastuu siinä, että nuoret saavat kokemuksia työelämästä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Moni nuori on aika näköalaton oman tulevaisuuden suhteen, kun valoa ei osata näyttää kotoa eikä koulusta nopeassa työelämän muutosten vauhdissa.

Positiivinen asenne työhön ei synny pelottelemalla vaan kertomalla, että jokainen voi vaikuttaa omalla työllään omaan hyvinvointiin ja menestymiseen. Ottamaan vastuu itsestään ja elämästään.

– Korkeakoulu ei ole enää mikään tae johtajan pallista. Pitää tehdä töitä ja osoittaa olevansa ihmisten luottamuksen arvoinen. Peli on aivan toinen kuin parikymmentä vuotta sitten.

Laakkio onkin sitä mieltä, että työelämää on ajateltava niin, että se vie eteenpäin. Ei ylöspäin. Jokainen työ on hyvää työtä ja kaikesta voi oppia.

– Markkinoinnissa on mieletön määrä mielenkiintoisia ja todella erilaisia työtehtäviä, joista voi vuosi toisensa jälkeen innostua aina eläkeikään asti. Markkinoinnissa saa ja pitääkin jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Työ on ollut minulle aina koulu, josta maksetaan palkkaa.

– Olen joka päivä kiitollinen, että saan liidata MARKia. Aito halu auttaa muita menestymään tulee syvältä sydänjuurista ja siksi työ ei kuormita samalla tavalla kuin aikaisemmat tehtävät. Tehdään tässä Suomesta markkinoinnin kärkimaata, hän hehkuttaa.

 

MARK Suomen markkinointiliitto rohkaisee, tukee ja inspiroi markkinoinnin tekijöitä kaikissa uran vaiheissa.

Kuka?

Sanna Laakkio

  • Asuu Espoossa
  • Perhe: 10- ja 13-vuotiaat tyttäret
  • Koulutus: Markkinoinnin AMK
  • Harrastukset: bikram- ja yin-jooga, meditointi ja pitkät metsälenkit
  • Motto: If there is a will there is a way