Tutkimus: Innovatiivisuus kärsii etätyössä

Microsoftin teettämän työelämätutkimuksen mukaan suomalaiset johtajat ja työntekijät eivät enää halua palata vanhoihin toimintatapoihin koronakriisin jälkeen.

Yritysjohtajista valtaosa kertoo yritystensä tuottavuuden säilyneen ennallaan ja noin puolet näkee hybridityöskentelyn tuoneen kustannussäästöjä.

Samalla johtajista yli 60 prosenttia kokee virtuaalisen esimiestyön haastavaksi ja yli 40 prosenttia kokee ongelmia tiimihengen ylläpitämisessä etä- ja hybridityössä.

Selvityksessä kartoitettiin suuryritysten johtajien ja työntekijöiden kokemuksia koronaviruspandemian myötä yleistyneestä etätyöskentelystä sekä heidän odotuksiaan tulevaisuuden suhteen Suomessa ja 14 muussa Euroopan maassa.

– Onnistunut tiimityö hybridimaailmassa vaatii muutakin kuin oikeaa teknologiaa. Innovaatioita syntyy, kun ihmiset kokevat voivansa olla yhteydessä kollegoihinsa, tuoda ideoitaan esille, kokeilla ja yhdessä ottaa harkittuja riskejä. Innovatiivisuus vaatiikin erityisen paljon nyt sitä, että kukin tiimin jäsen tuntee luottamusta, yhteenkuuluvuutta ja empatiaa sekä itseään että muita kohtaan, toteaa Microsoftin operatiivinen johtaja Mikko Pulkkinen.

2019

Suomalaisyritykset tarjoavat työntekijöilleen joustavia etätyökäytäntöjä:

Suomalaiset johtajat kokevat yritystensä olevan innovatiivisia ydintuotteissaan ja -palveluissaan:

Korona-aika on helpottanut suomalaisten työntekijöiden keskittymistä työhön:

2020

Suomalaisyritykset tarjoavat työntekijöilleen joustavia etätyökäytäntöjä:

Suomalaiset johtajat kokevat yritystensä olevan innovatiivisia ydintuotteissaan ja -palveluissaan:

 

Korona-aika on helpottanut suomalaisten työntekijöiden keskittymistä työhön:

Julkaistu Evento-lehdessä 6/2020.

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!

Sulje mainos Tilaa Evento