Tapaus pienentää hiilijalanjälkeä

Se, mitä ei voida nollata, kompensoidaan.

Tapauksen kestävästä kehityksestä vastaava Tuuli Pinnioja kertoo, että ympäristöasioihin pureuduttiin kasvavan ilmastoahdistuksen vuoksi.

– Huomaisimme, että emme ole näiden ajatusten kanssa yksin. Ahdistus kanavoitui tiedonjanoksi, jonka myötä syntyi Tapauksen ilmastostrategia. Haluamme pienentää tapahtumien hiilijalanjälkeä yhdessä asiakkaidemme kanssa konkreettisten keinojen avulla.  Vastuullisuus on meillä tietysti paljon muutakin kuin ympäristöön liittyvää, mutta olemme päättäneet nyt panostaa ilmastoon.

Laskuri käyttöön

Tapauksella kehitettiin oma tapahtumien hiilijalanjälkilaskuri. Laskurin tarkoituksena on auttaa järjestäjiä havaitsemaan tapahtumien ilmastovaikutukset. Laskuri löytyy Tapauksen nettisivuilta, ja sitä käytetään kaikkien yhtiössä tuotettavien tapahtumien hiilijalanjäljen laskemiseen.

– Aloitimme etsimällä asiantuntijaa, jonka avulla saamme suuntaviivat omalle toiminnallemme. Liityimme Ekokompassiin, joka on koko Suomessa toimiva ympäristöohjelma. Sitä kautta löytyi myös konsultti, jonka kanssa laskuri toteutettiin. Pystymme nyt helposti laskemaan tapahtuman hiilijalanjäljen ja pohtimaan, miten sitä voisi pienentää. Sen jälkeen kompensoimme. Kaikkea emme voi tehdä toisin.

Kertakäyttöinen minimiin

Tapauksella kompensointia ei nähdä omantunnon puhtaaksi ostamisena.

– Ensisijaisesti päästöt minimoidaan, sen jälkeen kompensoidaan se, mitä ei voida nollata. Asiakkaan laskulla kompensointi näkyy yleensä muutamina kymppeinä.

– Pidämme huolta jo suunnitteluvaiheessa, että käytämme mahdollisimman vähän mitään kertakäyttöistä. Esimerkiksi messumatot ovat yleensä kertakäyttöisiä. Pågå on hankkinut palamattoa, mitä voidaan käyttää uudelleen. Minimoimme painettavat materiaalit. Haastamme asiakkaat miettimään, voiko esimerkiksi 10-sivuisen esitteen korvata sähköisellä aineistolla. Myös yhteistyökumppaniemme kanssa pohdimme aktiivisesti ympäristöasioita, muun muassa energiankäyttöä. Kokonaisuus rakentuu pienistä asioista, kuten jätetäänkö laitteet päälle. Ostamme palvelut paikallisesti aina kun se on mahdollista.

Tuuli Pinnioja.
Tuuli Pinnioja.

Mitä enemmän asioista puhutaan, sitä enemmän niitä pohditaan.

Ruoka vaikuttaa

Pinnioja kertoo, että Tapauksella on huomattu tarjoiltavan ruuan suuri vaikutus.

– Osaamme pyytää palveluntarjoajalta ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja tarjoamme asiakkaalle ensisijaisesti niitä.

Pinnioja kertoo, että Tapauksella on pohdittu myös give away -lahjojen tarpeellisuutta.

– Emme halua, että tapahtumissamme jaetaan sellaista, mikä menee roskiin. Pyrimme tarjoamaan vaihtoehdoksi jotain aineetonta tai hyödyllistä.

Mitä enemmän asioista puhutaan, sitä enemmän niitä pohditaan.

– Jaamme oman henkilökunnan kesken kaikki ideat, jotta jokainen voi hyödyntää ja jalostaa niitä. Olemme itse innostuneet tästä todella paljon. Kysehän on pitkälti myös omasta asenteesta.

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2019.