Tapahtumateollisuus vei avin päätökset hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätös saadaan todennäköisesti vasta vuoden tai kahden kuluttua, mutta se tulee linjaamaan rajoituksia tulevissa kriiseissä. Jos päätös on yritysten kannalta myönteinen, heille muodostuu oikeus hakea vahingonkorvauksia valtiolta.

Samalla kun turvavälien pitämiseen edelleen velvoitetaan yleisötilaisuuksissa, on aluehallintovirasto kumonnut tartuntatautilain 58 d §:n nojalla asettamansa vaatimuksen turvavälien pitämisestä asiakas- ja osallistujatiloissa, koska avilla ei ollut enää lakiin perustuvaa epidemiologista perustetta pitää turvavälivaatimusta voimassa.

Tapahtumateollisuus ei myöskään pidä oikeudellisesti hyväksyttävänä, että valtioneuvoston hybridistrategiaan on sisällytetty sellaisia tapahtumaelinkeinoon kohdistuvia rajoitustoimia, joista eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan on säädettävä tarkasti laissa.

– Käsityksemme mukaan avi on soveltanut tartuntatautilain 58 §:ää ilmeisen väärin. Jos turvavälin määräämiselle toisaalla tartuntatautilaissa edellytetty välttämättömyysedellytys ei täyty, ei turvavälin määrääminen voi olla mahdollinen toisaalla samassa laissa olevan toisen säännöksen kautta. Sama rajoitustoimi ei siis voi olla yhtä aikaa samaan epidemiologiseen tietoon perustuvan välttämättömyysarvion perusteella sekä välttämätön että ei-välttämätön, Tapahtumateollisuuden johtaja Maria Sahlstedt sanoo.

– Avi perustelee päätöksiä usein hybridistrategian linjauksilla. Valtioneuvoston laatima hybridistrategia ei kuitenkaan ole asiakirja, jolla voidaan ohittaa eduskunnan lailla säätämät turvavälin asettamisen epidemiologiset perusteet, ja siten eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemä arvio elinkeinovapauden rajoitusten hyväksyttävyydestä, Sahlstedt selventää.

Yhdenvertaisen kohtelun ja välttämättömyysperusteiden on toteuduttava oikeusvaltiossa.”

Tapahtumateollisuus katsoo, että avin päätökset rajoittavat suhteettomasti ja ilman perustuslaissa edellytettyä lakiperustaa yritysten perustuslaissa suojattua elinkeinovapautta. Päätöksistä on koko koronaepidemian ajan puuttunut tarkkarajaisuus ja ne rikkovat perusoikeusrajoitusten suhteellisuusvaatimusta.

Useat tapahtumateollisuuden yritykset ovat tekemässä hallinto-oikeusvalituksen, jotta päätösten lainmukaisuus tutkitaan ja jo pitkään kyseenalaisena jatkuneeseen tartuntatautilain käyttöön saadaan tuomioistuimen ratkaisu.

– Emme kiistä sitä, etteikö koronaepidemian vuoksi yleisötilaisuuksille olisi tarpeen asettaa oikein suhteutettuja ja perusteltuja rajoituksia. Tapahtumajärjestäjämme ovat noudattaneet viranomaismääräyksiä erittäin vastuullisesti ja toteuttaneet kaikki vaaditut toimenpiteet, Sahlstedt korostaa.

– Aluehallintoviranomaisten päätökset ja niihin velvoittavaksi osaksi liitetyt ohjeet ovat kuitenkin niin räikeästi kyseenalaista lainkäyttöä, että se tulee saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Yhdenvertaisen kohtelun ja välttämättömyysperusteiden on toteuduttava oikeusvaltiossa.

Sahlstedt kertoo, että hallinto-oikeuden ratkaisua joudutaan odottamaan todennäköisesti 1–2 vuotta, eli tähän kriisiin ratkaisu ei näillä näkymin vaikuta.

– Mutta vaikuttaa nimenomaan tulevaisuuteen ja mahdollisiin pandemioihin ja on linjaus siitä, millä tavalla viranomainen saa lakia tulkita – vai saako. Lisäksi, jos tuomioistuimen päätös olisi valitusten tehneiden yritysten eduksi, muodostuu heille oikeus hakea vahingonkorvauksia valtiolta päätöksestä aiheutuneiden taloudellisten vahinkojen osalta.

 

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2021.

Sulje mainos Tilaa Evento