Tapahtumateollisuus ry eduskunnan talousvaliokunnalle: Yrityksille suunnattu kustannustuki on riittämätön ja epäoikeudenmukainen

Eduskunnan talousvaliokunta käsitteli hallituksen esitystä laista yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. Suomalaista tapahtumateollisuutta, ammattimaisia tapahtumajärjestämisiä ja siihen liittyviä alihankintaketjun elinkeinoja edustava Tapahtumateollisuus antoi oman lausuntonsa valiokunnalle.

Laissa määritellyn kustannustuen perusajatuksena on, että se kohdentuisi koronaepidemiasta rajuimmin kärsineille toimialoille ja yrityksille. Tuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia sekä edistää talouden nopeaa elpymistä akuutin kriisin jälkeen.

Tapahtumateollisuuden lausunnossa huomautetaan, että toimialaluokitus on kustannustuen perusteena ongelmallinen, sillä nykyinen luokitus ei tunnista tapahtumateollisuutta toimialana, ja alojen yritykset ovat hajallaan eri toimialoilla. Tapahtumaelinkeinojen elossa säilyminen ei voi jäädä valtiokonttorin poikkeuspäätösten varaan, vaan lakiin tarvitaan erillinen hätäkategoria tai sen tulee muuten varmistaa tuen kohdistuminen eniten kärsineille yrityksille.

Tapahtumaelinkeinojen elossa säilyminen ei voi jäädä valtiokonttorin poikkeuspäätösten varaan.

Lisäksi esitetty tukikauden kesto, kaksi kuukautta, on tapahtumateollisuudelle sekä riittämätön että epäoikeudenmukainen. Korvattavien kustannusten sisältö ei esitetyn mukaisena myöskään huomioi tapahtuma-alojen liiketoiminnan luonnetta. Yleisötilaisuuksiin kohdistuneet rajoitukset astuivat voimaan 13. maaliskuuta 2020 ja pysäyttivät täydellisesti koko tapahtumateollisuuden liiketoiminnan. Alalla yritysten liiketoiminnan kustannukset syntyvät pitkällä ajalla ennen tapahtuman toteutumista, kun tapahtumaa suunnitellaan ja valmistellaan. Tapahtumista saatavat tulot taas realisoituvat suurimmilta osin vasta aivan loppuvaiheessa joko lipunmyyntitulojen tai tapahtumantilaajan maksaman loppulaskun muodossa.

Esityksessä oleva kahden kuukauden tukikausi on riittämätön ja epäoikeudenmukainen.

Lausunnossa painotetaan myös tapahtumien roolia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattajana ja Suomen talouden elpymisen mahdollistajana. Rajoitusten yksiselitteinen poistaminen olisi vasta ensimmäinen askel tapahtumaliiketoiminnan käynnistämiseksi. Sen lisäksi täytyy myös voittaa takaisin tapahtumia tilaavien asiakasyritysten ja tapahtumiin saapuvien yleisöjen luottamus ennen kuin tapahtumaliiketoiminta muuttuu taas kannattavaksi elinkeinoksi. Tapahtumateollisuuden osalta pahin ei ole ohi, vaan jatkuu edelleen, ilman tietoa päättymisajankohdasta. Tapahtumateollisuuden yritykset ja muut elinkeinonharjoittajat tarvitsevat siksi tukea niin kauan kuin koronaepidemia ja sen vaikutukset vaikuttavat liiketoiminnan kannattavuuteen, joko päällä olevien rajoitusten tai niistä seuraavan liiketoiminnan pitkittyneen elpymiskauden muodossa.

Hallitus tiedottaa tapahtumiin liittyvien rajoitusten mahdollisesta purkamisesta keskiviikkona 17. kesäkuuta. 

Tilaa lehti!

Tilaa digilehti!

Sulje mainos Tilaa Evento