Tapahtumateollisuuden jäsenjärjestöt tiivistävät yhteistyötä toimialan tulevaisuuden linjausten muodostamiseksi

Tapahtumateollisuuden jäseneksi on liittynyt jo yli kaksikymmentä toimialan eri sektoria edustavaa järjestöä tai urheiluliigaa.

Kuva: iStock.com / izusek

Tapahtumateollisuus ja jäsenjärjestöt ovat aloittaneet säännölliset tapaamiset kehittääkseen toimialan yhteisiä linjauksia ja viestintää. Tiivistyneen yhteistyön ensimmäisinä tuloksena julkaistiin 6.9.2021 järjestöjen yhteinen julkilausuma, jossa vaaditaan hallitukselta toimia kaikkien ammattimaisesti järjestettyjen tapahtumien avaamiseksi ja tapahtumaliiketoiminnan elpymisen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Toimialan yhteisenä tahtona on nyt rajoitusten poistuessa vahvistaa koronakriisin aikana kärsinyttä asiakkaiden luottamusta kaikilla sektoreilla. Yhteistyöhön on kutsuttu mukaan myös päättäjät ja viranomaiset, jotta yleisöjen saama viesti on joka suunnalta yhtenäinen. Järjestöt jatkavat myös viikottaisia kokoontumisiaan niin kauan, kuin koronakriisin aiheuttama akuutti tilanne toimialalla jatkuu. Toimialan tulevaisuuden linjausten työstämistä jatketaan koronakriisin jälkeenkin.

––––––––––––––––––––––

Hyvän kauppatavan työryhmäkartoittaa käytössä olevia kauppatapoja ja keskustelee alan toimintamalleista

Tapahtumateollisuuden hallitus on perustanut hyvän kauppatavan työryhmän, jonka tehtäväksi on annettu kartoittaa toimialalla käytössä olevia ja jo tunnistettuja kauppatapoja. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Vanaja Event Solutionin toimitusjohtaja Lauri Halonen. Työryhmän tehtävänä on myös sanoittaa vielä kirjaamattomia, mutta hyväksi todettuja käytäntöjä sekä ongelmakohtia ja kehittämistarpeita. Työryhmässä on mukana 29 Tapahtumateollisuuden jäsenyritystä, jotka edustavat niin ostavaa kuin myyvää osapuolta.

Työryhmä on toiminut epävirallisesti jo viime keväästä, kun se kokoontui luomaan toimialalle tilapäisiä toimitusehtoja koronan aiheuttamaan poikkeusaikaan. Tämä työ valmistui kesäkuussa, samanaikaisesti kun Tapahtumatakuu astui voimaan.

Työryhmän sanoitus työ on lähtenyt hyvin liikkeelle ja jo ensimmäiset tapaamiset ovat osoittaneet työn tärkeäksi. Monia alalla vallitsevia kaupanteon käytänteitä ei ole koskaan sanoitettu ja niiden auki kirjoittaminen tuo selkeästi esille syntyneet toimintatavat ja niistä niin parhaat puolet kuin heikkoudetkin.

Tilaajavastuu on yksi merkittävä kokonaisuus, jota työryhmä on aloittanut käsittelemään syyskuussa. Asiaa käsiteltäessa on todettu, että alalla on edelleen vallalla toimintamalleja, jossa mm. tuotantovastuussa olevien henkilöiden työpäivät venyvät helposti pitkiksi ja perinteiset työskentelytavat, jossa samalla työryhmällä hoidetaan rakennus, veto ja purku, ovat edelleen kaikille tuttuja. Viime vuosikymmen kestänyt voimakas kasvu on kuitenkin vaikuttanut siihen, että toimialan toimintamalleja on rivakasti lähdetty kehittämään ja paljon kehitystä onkin saatu aikaan.

Käynnissä olevaa sanoitustyötä on tehty hyvässä yhteishengessä ja työryhmän toimintaan liittyy avoin luottamuksen ilmapiiri. Toimialan toimintaan liittyvä sanoitustyö on tärkeää, sillä vain silloin kun voimme katsoa myös toimintamme epäkohtia reilusti silmiin, olemme kehityksen tiellä.

––––––––––––––––––––––

Koronapassi vaihtoehtona välttämättömille rajoituksille– lakia tavoitellaan voimaan lokakuun puolivälissä

Tapahtumateollisuuden jo viime keväänä esille nostama koronapassi on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Hallitus on antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle ja tavoitteena on saada laki voimaan lokakuun puolivälissä.

Hallituksen esityksen mukaisesti koronapassi olisi vaihtoehto viranomaisrajoituksille, silloin kun niitä on välttämätöntä asettaa. Tapahtumateollisuus on korostanut lausunnoissaan eduskunnan valiokunnille sitä, että lain tulisi turvata mahdollisuus myös passin käyttöön tapahtumajärjestäjän valitsemana vapaaehtoisena toimenpiteenä.

Tapahtumateollisuus on lisäksi nostanut lausunnossaan esille tarpeen säätää koronapassin voimassaolosta yleisötilaisuuksien osalta vuoden 2022 loppuun saakka, jotta laki aidosti lisäisi toimialan tarvitsemaa ennustettavuutta ja vakautta. Lisäksi Tapahtumateollisuus on esittänyt mahdollisuutta käyttää koronapassia jo olemassa olevilla tai toimialan kehittämillä, lipunlukulaitteiden kanssa yhteensopivilla lukusovelluksilla, jotta koronapassin lukemiseksi tapahtuman sisäänpääsyssä ei tarvittaisi erillisiä lukijalaitteita.

Koronapassi on jo otettu käyttöön useissa muissa Euroopan maissa. Yksi edelläkävijöistä on ollut Tanska, jossa passi on ollut käytössä jo viime keväästä saakka. Siellä passin käyttö on ollut tapahtumien lisäksi ehtona sisäänpääsylle mm. ravintoloihin ja jopa parturi-kampaamoihin. Tanska on lisäksi tarjonnut valtion kustantamana kansalaisille laajan mahdollisuuden pikatestaukseen. Suomen osalta on vielä auki se, kuinka rokottamattomien testaaminen tullaan järjestämään ja kuka testin tekemisen maksaa.

Tapahtuma-alalla on pilotoitu vapaaehtoista koronapassia useissa eri tapahtumissa. Piloteissa koronapassin näyttäminen ei siis ole ollut sitovana ehtona sisäänpääsylle, vaan perustunut vapaaehtoisuuteen. Tapahtumateollisuus on kerännyt tietoa useista eri piloteista ja yleisenä johtopäätöksenä näistä voidaan todeta, että niin yleisö- kuin yksityistilaisuuksissa asiakkaiden halukkuus koronapassin käyttämiseen on erittäin korkea, vähintään 75 % luokkaa. Asiakkaat ovat myös ilmoittaneet, että koronapassin käyttäminen tapahtumissa vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta.

––––––––––––––––––––––

Kokoontumisrajoitukset purettu koko valtakunnasta– kysyntä kasvussa, mutta luottamuksen vahvistamista tarvitaan edelleen

Alueelliset kokoontumisrajoitukset on purettu koko Suomesta, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti, että myös Uudenmaan rajoituksista luovutaan lokakuun alusta. Tätä kirjoittaessa osalla alueista on edelleen voimassa valtioneuvoston asetuksella määrättyjä ravitsemistoiminnan rajoituksia, mutta näistäkin luovuttaneen hyvin pian, mikä tarkoittaa että tapahtumaliiketoimintaa päästään yli puolentoista vuoden jälkeen toteuttamaan kaikilta osin täysillä kapasiteeteilla.

Hallituksen päivittämän hybridistrategian mukaan valtakunnallisista rajoituksista luovutaan viimeistään siinä kohtaa, kun vähintään 80 % yli 12-vuotiaista on saanut täyden rokotesarjan tai heillä on ollut siihen mahdollisuus. Ajankohtaa tämän toteutumiselle on viimeisimpien arvioiden mukaan ennakoitu lokakuulle. Tämän jälkeen päätöksenteko siirtyy alueille ja kuntiin. Hybridistrategian mukaan rajoitusten asettamisen kynnyksen tulee olla yhä korkeampi, rajoitusten tulee olla yhä tarkkarajaisempia ja kestoltaan lyhyempiä.

Hallituksen ilmoitus rajoitusten purkamisesta vaikutti lipunmyyntiyhtiöiltä saadun tiedon mukaan kysyntään positiivisesti. Tapahtumateollisuuden syyskuussa teettämän jäsenkyselyn tulokset puhuvat samaa kieltä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 80 % ilmoittaa tulevan kolmen kuukauden kysynnän olevan kasvussa jonkin verran tai merkittävästi. Vuoden 2022 puolelle kysynnän kasvua ilmoittaa jo nyt lähes 60 % yrityksistä. Samanaikaisesti yli puolet yrityksistä ennakoi, että niillä tulee olemaan haasteita liiketoiminnan käynnistämisen kanssa. Useiden yritysten rahoituksellinen asema on heikko. Toimialaa on jo kuluneen kesän ajan vaivannut työvoimapula, jonka ennakoidaan pahenevan entisestään. Kasvava kysyntä voi myös aiheuttaa ongelmia tapahtumapalveluiden saatavuuden osalta. Tapahtumateollisuus onkin esittänyt toimialalle erillistä starttitukea liiketoiminnan käynnistämisen tueksi.

Asiakkaiden luottamuksen vahvistaminen on myös koko toimialan laajuinen haaste. Lähes 90 % toimialan yrityksistä ilmoittaa, että asiakkaiden luottamus on heikentynyt jonkin verran tai merkittävästi. Samalla lähes 80 % yrityksistä pitää tärkeimpänä toimenpiteenä luottamuksen vahvistamiseksi päättäjien ja hallinnon viestinnän. Koronapassin merkityksen luottamusta vahvistavana työkaluna nimeää tärkeimmäksi tekijäksi lähes neljäkymmentä prosenttia vastaajista.

––––––––––––––––––––––

Ilman tapahtumia ei tapahdu mitään – me olemme Tapahtumateollisuus!

Liity Tapahtumateollisuuden jäseneksi!

Kuva: iStock.com / master1305

Varsinaiset jäsenyydet 2021 loppuvuodelle puoleen hintaan ja ilman liittymismaksua!

Tapahtumateollisuuden jäsenenä on jo yli 220 yritystä sekä yli 20 toimialajärjestöä – liity mukaan Suomen vaikuttavimpaan tapahtuma-alan verkostoon!

  • Jäsenenä pääset työryhmiin kehittämään alan toimintaa ja käytäntöjä
  • Jäsensivuilta saat ajankohtaista tietoa, materiaaleja sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden jäsenten kanssa
  • Kuukausittaiset jäseninfot tarjoavat täsmällistä tietoa ja mahdollisuuden keskusteluun
  • Tapahtumateollisuus ohjaa ja tukee jäsenistöään edunvalvonnallisissa kysymyksissä
  • Jäsenetuna Eventon ja Tapahtumaviestin vuosikerrat

Liity jäseneksi osoitteessa www.tapahtumateollisuus.fi

––––––––––––––––––––––

Tapahtumateollisuus ry:llä on jo yli 200 jäsentä.
Tule mukaan vaikuttamaan!

(Uudet jäsenet lihavoitu.)

9RTurva Oy

Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy

ACE-Production Oy

Ahola Mixing Service Oy Ltd

AJK-Jatkokoulutus Oy

AKK Sports Oy

aktiivikylä oy

Alarauta Oy/NBDG

Amanda’s Eye Oy

amepa Oy

AMJ Turku Audio Oy

Artistiasu Oy

Asikkalan Telttapalvelu

Assembly Organizing Oy

Atemark Palvelut Oy

Atomcom äänentoistopalvelut

AV Pro

Band Age Oy

Beaver City Restaurants Oy / Suvilahti TBA

Blackout Lighting Finland Oy

Bom Oy

Bright Finland

Broadway Finland Oy

Brändipuu

Bulevardin teatteriyhdistys r.y./ Aleksanterin teatteri

Comusic Management Oy

ContactMate Events / AIDC Finland Oy

CoreGo

Cosa Nostra Crew Oy

Creperie Oy

Dark Visual Oy

Demande Oy

dentsu Finland Oy

DJ Proteus / Rebel Hell Entertainment

East Coast Events Oy

Element Lab Oy

Elevent Group Oy

Espoon kaupunki / Kaupunkitapahtumat

Event Company Rami Lehtinen Oy

Eventgear Oy

Eventio Group Oy

Eventlink Promotions Oy

Evento

Events 365 Oy

Eventual Oy

Exposet Oy

Factor Nova Oy

Fair Factory Oy

Fantastico Production Oy Ltd

Faustus Oy

Feelbeat Oy – Opens ohjelmistot

Finnish Metal Events Oy

Fire Factory Oy

Fullsteam Agency Oy

Geronimo Events Oy

Gigle Oy

GU-ohjelmat

Hartwall Arena / Helsinki Halli Oy

Harva Marketing Oy

Helppari Oy

Helsingin Akatemia Oy

Helsingin Musiikkitalo oy

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Helsingin Tapahtumatuotanto Augmented Events Oy

Helsinki Rock and Roll

Hugedelay Oy (Big Wheels Events)

Hög Light & Sound Oy

Ikurin Turpiini Oy

Ilmapallokeskus Balloon Center Oy

Ilmiö-Tuotanto Oy

IluSound Oy

Imatra Base Camp Oy

Isomäki Areena Oy (Kiinteistö Oy Porin Jäähalli)

JL Event Service Oy

JL-Viihdetuotanto Oy

Jubilee Oy

Jyväs Media Oy

Jämsän Discofix Oy

Jääkiekon SM-liiga Oy

K-Light Oy

Kampin Karuselli Oy

Kangasala-talo Oy

Kids Factory Oy

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistöosakeyhtiö Kuhmon kulttuuritalo

Kirkkopalvelut ry

KMU Live Oy

KOKO Tapahtuma OSK

Konffa Oy

Kotkan tapahtumakeskus Oy

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Kymi-karjalan Komediatuotanto oy

Kymiring Oy

Lahden seutu – Lahti Region Oy

Lammin Sahti Oy

Lataamo Group Oy

Lexperience Oy

Lippupiste Oy

Live Nation Finland Oy

LiveFIN ry

Livelaboratorio Oy

Livelaboratorio Tampere Oy / G Livelab Tampere

Lively Entertainment Oy

Local Crew Oy

Loud ’N Live Promotions Oy Ltd.

Lounais-Suomen Vuokrakaluste Oy

Love me do Oy

Lumiere Production

Lyyti Oy

MagnumLive Oy (konserni)

Mainostoimisto Värikäs Oy

Maiseri Oy

Management Events Studio Oy

Manager’s Forum Finland

Marketing & Communication Group Marco Oy

Marrow Oy

Marteaux Oy

Messu- ja somistusalan liitto ry

Messua Oy

Messumatto Oy

MeTa ry

Mikkelin Mikaeli Oy

Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry

Mind & Design Villa Roos

MP-Viihde Oy

MySpeaker Oy

Nelonen Media Live Oy

Noise House Oy

Nordic Business Group Oy

Nordic Live Productions OY / Aurafest

Northern Sound

Nuori Petri Oy

Ohjelma-akseli Oy

Ohjelmatoimisto Kristalli

Oulun Kongressitekniikka Oy

Oy Aku’s Factory Ltd / Akun Tehdas

Oy Bandercom Ltd

Oy NetTicket Finland Ab

Panda Turva Oy

Pato Events Oy

Pekka Olava Oy

Pink Eminence Oy

Pinky Ponky Productions Oy

Pirkanmaan festivaalit ry (Pirfest)

Posetiivi Oy

Powerness Oy

PR Factory Oy

Prime Event Oy

Prizztech Oy

PRO Kaakon kirjamessut ry

ProAgria Tapahtumat Oy

ProBasket Oy

Production Brothers ProBros Oy

Profilight Oy

PTS Messut Oy

PuskaPromotion osk.

Pyro ja Ilotulitustaiteen Edistämisyhteisö r.y. / Samfundet för Pyro och Fyrvrkerikonstens Befrämjande rf

Raikuli Productions Oy

Ramirent Finland Oy

RCFF Elokuvafestivaali Oy

Redberg Agency Oy

Retoriikan kesäkoulu Oy

Rivents Oy

Rock 4 Events oy

Rockhopper Agency

Roudaamo Event Warehouse Oy Ltd

Runner's High Oy

Ruusunen Consulting Oy

Saamelaiskäräjät / Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

Salkapuu Oy

Samppalinnan Kesäteatterin kannatusyhdistys ry.

Securitas Events Oy

Showteam Jukka K.

SILENT ENTERTAINMENT ja ShowPro Finland

Sisters & Company Oy

Slow Rocket Oy

Sofia Helsinki

Sound Engine

Sponsorointi & Tapahtumat ry

Stadion-säätiö sr

Stereo:ID Ltd Oy

StillArt Ab

Stopteltat Oy

Storia Productions Oy

Sulasol ry

Sun Effects Oy

Sunborn Events Oy

Suomen Hippos ry

Suomen Ilotulitus Oy

Suomen Jääkiekkoliitto Ry

Suomen kansallisooppera ja -baletti

Suomen kulttuuritalot ry

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

Suomen Olympiakomitea ry

Suomen Palloliitto ry

Suomen Tanssipuoti Oy

Suomen Teatterit

T:mi Vesa Sytelä

T4B Distribution Oy

Taika ja Tuli

Taikalyhty Oy

Tampere Deck and Arena Management Oy

Tampere-talo Oy

Tapahtumallinen Oy

Tapahtumapalvelu Järjestys

Tapiolan Monitoimiareena Oy

Teatteri Eurooppa Neljä

Teatteri Toivo / Teatteriyhdistys Toivo ry

The Best Crew Ever Oy

Ti-Ti Tuotanto Oy

Tiketti Oy

Tilaisuuksien ideointi- ja toteuttamistoimisto Tapaus Oy

Tirehtööripalvelu Liukkonen

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö

Toriklubi Oy

Torikorttelit / Helsingin Leijona Oy

Torvinen Showtekniikka

Trap Factory Oy

Tubecon Oy

Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy

Turku Food and Wine Fest Oy

Turku Live

Tuulensuun Palatsin Ravintolapalvelut Oy

Tuusulanjärven tapahtumat Oy (Krapin Paja)

Vallila Music House Oy

Valova Oy

Vanaja Event Solutions Oy

Vantaan Festivaalit Oy

Verkatehdas Oy

Viking Pro oy

Visuaalinen Pinta Oy

Wadessa Oy

Warner Music Live

Wayment Oy

Welldone L.R. Oy

White Label Company Oy

WS-Expogroup Oy Ltd

Wulff Entre Oy

XYZ Dezigns Oy

Yucca Group Oy

Äänirasia Tapahtumantekijä Oy

Tapahtumateollisuus ry:n tiedotussivut Evento-lehdessä.

Sulje mainos Tilaa Evento