Peruutusehtojen tavoitteena on varmistaa jokaisen tapahtumaan liittyvän yrityksen peruutusturva tapahtumien takuutuen ehtojen mukaisesti. Ehdot on luotu palvelemaan tapahtumajärjestäjiä ja tapahtumajärjestämisen alihankkijoita, sekä tapahtumiin liittyvän ekosysteemin erilaisia toimijoita, jotka ovat tapahtumatakuun piirissä.

Tapahtumateollisuus ry on laatinut suosituksen tapahtumajärjestämiseen koronaepidemian aikana. Suositus koskee tapahtumajärjestämistä niillä alueilla, joilla ei ole voimassa erillisiä yleisötilaisuuspäätöksiä ja joissa on noudatettava tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaisia toimenpiteitä.

Tapahtuman turvallisuus etusijalla

Koronaepidemian hiipuessa tapahtumajärjestämisessä, kuten muussakin yhteiskunnan ja ihmisten toiminnassa korostuu tiukkojen rajoitusten sijaan yksilöiden oma valinta. Tapahtumajärjestäjän vastuulla on luoda asiakkaille ja osallistujille puitteet, joissa terveysturvallinen osallistuminen on mahdollista. Tapahtumajärjestäjän ei kuitenkaan enää oleteta voimakkaasti puuttuvan yksilön omaan valintaan siitä, kuinka he lopulta päättävät toimia.

Jokaiselle asiakkaalle ja osallistujalle tulee taata mahdollisuus pitää etäisyyttä muihin ihmisiin. Tapahtumajärjestäjän tulee siis asiakkaan näin pyytäessä osoittaa hänelle paikka, missä hän voi välttää fyysisen kontaktin muihin ihmisiin. Samoin, tapahtumajärjestäjän tulee puuttua tilanteisiin, joissa asiakkaan fyysistä koskemattomuutta tai turvallisuutta rikotaan siten, että asiakas kokee tämän häiritsevänä  - sama edellytys asiakkaiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen on voimassa myös koronaepidemian ulkopuolella.

Päätökset mielivaltaisia

Tapahtumateollisuus ry:stä kerrotaan, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 14.6. uudet päätökset koskien Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen aluetta. Päätöksissä kumottiin tartuntatautilain 58 d § pykälän mukainen velvoite välttää lähikontakteja. Samalla kyseinen velvoite kuitenkin sisällytettiin edelleen tartuntatautilain 58 § pykälän mukaisiin yleisötilaisuuspäätöksiin.

– Aluehallintoviraston päätösten voidaan katsoa olevan mielivaltaisia, eivätkä ne perustu lakiin. Tapahtumateollisuus valmistautuu tukemaan jäsenistöään mahdollisissa hallinto-oikeuskanteluissa. Aluehallintovirastojen päätöksistä kannattaa valittaa ja mahdollisuus tähän on niillä yrityksillä tai muilla toimijoilla, joiden toimintamahdollisuuksiin kyseiset päätökset suoranaisesti vaikuttavat. Tapahtumateollisuus ei voi tehdä kantelua, koska rajoitus ei kohdistu Tapahtumateollisuus ry:n toimintaan, tiedotteessa sanotaan.