Tämän päivän työ on intoa ja itseohjautuvuutta

Viisi vuotta sitten Eventossa ennakoitiin sukupolvenvaihdoksen pöyhivän työkulttuuria perinpohjaisesti. Sittemmin innostus ja itseohjautuvuus ovat osoittautuneet tyytyväisen työntekijän polttoaineiksi ikään katsomatta.

Mikä muuttuu nuorten vyöryessä työmarkkinoille, kysyttiin Eventon numerossa 1/2016 – ja hyvästä syystä kysyttiinkin. Haaga-Helian yliopettaja Johanna Vuori kertoi 1980–90-luvuilla syntyneen Y-sukupolven muodostavan vuonna 2020 noin puolet Suomen työväestöstä.

Vuori oli haastatteluhetkellä mukana kolmivuotisessa Leading Passion -hankkeessa, jossa tutkittiin innostuksen johtamista ja nuorten työelämäasenteita.

– Mitä pidemmälle hankkeessa päästiin, sitä selkeämmäksi asia kävi: tunnetta työn merkityksellisyydestä kaipaavat kaikki ikäryhmät. Yksi työhön liittyvistä isoista trendeistä onkin se, että työltä toivotaan myös jotain muuta kuin pelkkää toimeentuloa, Vuori sanoo nyt, neljä vuotta tutkimushankkeen päättymisen jälkeen. 

Jälkiteollisessa murroksessa toiveen toteutumiselle on hyvät edellytykset. Suomi on asiantuntijavaltaistunut ja rutiininomainen suorittaminen automatisoitunut. Kun monotonisista tehtävistä huolehtivat koneet, ihminen pääsee loistamaan.

Viisi vuotta sitten Vuori ennusti kovan johtamisen tarkoittavan jatkossa sisäisen motivaation eli innostuksen synnyttämistä. Tutkimuksen valmistuttua kävi selväksi, miten se tapahtuu.

– Innostus on sisäsyntyinen asia, joka kumpuaa oppimisesta, onnistumisesta ja yhteisöllisyydestä, Vuori toteaa.

– Hankkeen ydinviesti johtajille on, ettei innostusta pidä yrittää johtaa. Sen sijaan tulee luoda työskentelyilmapiiri, jossa ihmiset voivat innostua itse.

Johtajan uudet vaatteet

Innostusta ruokkivan ilmapiirin luominen ei ole vain esimiehen, vaan koko työyhteisön asia – sitä suuremmalla syyllä, ettei organisaatio välttämättä kaipaa pomoa alkuunkaan.

Leading Passion -hankkeen jälkeen Vuoren tutkimusryhmä siirtyi itseohjautuvien, jopa kokonaan esimiehettömien työyhteisöjen pariin. Uusi hanke totteli nimeä Minimalist Organizational Design, lyhyesti MODe.

Tietotyöstä ja innovoinnista suoriutumisessa työntekijän innostuksella on väliä.”

– Tulevaisuuden menestyviä organisaatioita yhdistää yksi asia – itseohjautuvuus. Kun asiantuntijat tekevät työtä itse parhaaksi katsomallaan tavalla, saadaan aikaan parasta tulosta, Vuori kiteyttää.

Itseohjautuvassa organisaatiossa vapautta, vastuuta ja valtaa jaetaan toisin kuin hierarkkisissa työyhteisöissä. On kuitenkin kaksi eri käsitystä siitä, mitä itseohjautuvuudella loppujen lopuksi tarkoitetaan.

– Ensimmäisen käsityksen mukaan itseohjautuvuus on yksilön kykyä tehdä hänelle määrätyt työtehtävät itsenäisesti ja ennakoivasti. Esimies nähdään tällöin valmentajana ja psykologisen turvallisuuden mahdollistajana, joka auttaa työntekijää oivaltamaan ja johtamaan itse itseään, Vuori selventää.

Toisen katsantokannan mukaan itseohjautuvissa organisaatioissa tehdään työtä kokonaan ilman pomoa, yhteisöllisten käytänteiden ohjatessa päätöksentekoa.  

Innostus on yhteistyön käyttövoimaa.”

– Maailmalla on runsaasti esimerkkejä hyvin matalista organisaatioista, joissa johtajan perinteiset tehtävät ja vastuut on hajautettu tiimeille. Koska tällainen käsitys itseohjautuvuudesta koskee yksilön sijaan yhteisöä, on tällöin perustellumpaa puhua yhteisöohjautuvuudesta.

Käsitettiin itseohjautuminen kummin tahansa, ollaan sen kyydissä matkalla kohti perinteisten organisaatiorakenteiden ja karismaattisen sankarijohtajuuden loppua. Hyvää esimakua uudenlaisesta johtajuusajattelusta on saatu koronapandemian pakottamassa etätyössä.

– Korona-aika on luonut erittäin hyviä mahdollisuuksia johtajuuden uudistumiseen. On ollut pakko luottaa, että työt hoituvat myös ilman jatkuvaa kontrollointia, Vuori huomauttaa.

– Samalla on ymmärretty, että innostuksen rakentamisen kulttuuri on kaikkien asia. Teams-kokousten ristipaineessa on tullut luvalliseksi viettää virtuaalisia kahvitaukoja, sillä työssä ei ole kyse pelkistä suoritteista, vaan myös yhteisön vaalimisesta.

 

Innostuksen kulttuuri – esimiehen huoneentaulu

  1. Ota selvää, mikä kutakin työntekijää innostaa.
  2. Huolehdi, että jokainen pääsee kehittämään työtään ja pystyy oppimaan uutta joka päivä.
  3. Tue kokemusta siitä, että jokainen on työyhteisön merkityksellinen jäsen.
  4. Keskustele innostuksesta, työn kehittämisestä ja oppimisesta työyhteisössäsi useilla eri foorumeilla.
  5. Rakenna yhteisen kehittämisen ja oppimisen foorumeita osaksi arjen työtä.
  6. Kitke innostuksen tappajat.

Lähde: Ihan intona! Miten innostusta johdetaan, s.190.

Leading Passion -tutkimushankkeen tuloksia käsittelevän Ihan intona! -kirjan pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä.

MODe-hankkeeseen pohjautuvan Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen -kirjan löydät puolestaan täältä .

Tänä vuonna luetaan Eventon kymmenettä vuosikertaa. Nostalgiajutuissa selaamme vanhoja Eventoja ja päivitämme parhaat palat nykypäivään.

Sulje mainos Tilaa Evento