Helena Åhman

Työpsykologian tohtori, johtoryhmien ja johdon sparraaja, tietokirjailija

Åhmanin puheiden keskiössä on ihmismieli, sen ymmärtäminen sekä kilpailuetuna käyttäminen. Åhman puhuu johtajille henkisestä kestävyydestä, tilannetajun merkityksestä, johtoryhmä- ja hallitustyöstä sekä mielen johtamisesta.

 

Alf Rehn

Åbo Akademin johtamisen ja organisaation professori, kirjailija

Rehn on työskennellyt kansainvälisesti strategia- ja luovuuskysymysten parissa auttaen yrityksiä löytämään uusia näkökulmia niin innovaatioprosesseihin kuin kuluttajakäyttäytymiseen.

 

Maija-Riitta Ollila

Valtiotieteen tohtori, filosofi, tietokirjailija

Ajatusten runsaudessa eläminen vaatii uusia taitoja. Ollila pyrkii harsimaan kokoon todellisuutta erityistieteiden aineksista. Hänen kiinnostuksenkohteensa ulottuvat eri alojen tutkimukseen moraalifilosofiasta neurotieteisiin sekä valtateorioista psykologiseen taloustieteeseen, robotiikkaan ja johtajuuteen.

 

Jaakko Heinimäki

Teologi, luoviin aloihin erikoistunut työnohjaaja (STOry), etiikkaan erikoistunut tietokirjailija

Heinimäki tuo luennoillaan eteemme seuraavia kysymyksiä: Millainen on yrityksen sielu? Mistä työn ilo, innostuminen ja sitoutuminen syntyvät? Miten ne tapetaan? Onko arvoilla jotakin tekemistä työn ilon, jaksamisen ja hyvinvoinnin kanssa?

 

Anna Perho

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja reteaming-kouluttaja, toimittaja ja kirjailija

Perhon ydinaiheet käsittelevät työhyvinvointia, keskeisinä teemoina ajanhallintataidot ja organisaatiouudistusten sekä muiden muutosten jälkihoidot. Millaista on ketterä ajattelun ja toiminnan kokonaisuus?

 

Vinkit antoi kotimaisia ja kansainvälisiä puhujia välittävä Speakersforum.