Somen käyttö tapahtumissa lapsenkengissä

Tuoreen tutkimuksen mukaan tapahtumissa hyödynnetään varsin vähän sosiaalista mediaa. Huolestuttavinta on järjestäjien asenne. He eivät näe somea kohderyhmälleen hyödyllisenä.

Somea henkilökohtaisesti ja työssään aktiivisesti käyttävä Katri Kärkkäinen päätti selvittää, mikä rooli somella on suomalaisessa tapahtumakentässä. Hän käytti vertailupohjana kansainvälistä, Event Manager Blogin Julius Solarisin tekemää selvitystä. Kärkkäisen tavoitteena on jakaa tietoa somen hyödyistä ja vaikuttaa asenteisiin myönteisesti. Tapahtumajärjestäjien tuska on ymmärrettävä. Jostain olisi nipistettävä aikaa alkupyrähdykseen. Kärkkäinen uskoo, että alkuongelmien jälkeen somen hyödyt peittoavat siihen käytetyn ajan ja resurssit.

Somesta kohistaan paljon, mutta tutkimuksen mukaan todellisuus näyttää karummalta kuin pinnalliset mielikuvat. Syitä sosiaalisen median laiminlyöntiin löytyi monia. Päällimmäiseksi listattiin rahan, ajan tai osaamisen puute.

Somen käyttökokemuksia kysyttäessä selviää, ketkä tapahtumissa todellisuudessa käyttävät somea. Vastuu käytöstä on sälytetty sosiaalisen median työryhmälle tai yhdelle henkilölle. Kärkkäinen harmittelee, ettei harjoittelijoiden tietotaitoa ole otettu laajemmin käyttöön. Vain 1,4 kertoi käyttävänsä harjoittelijoita apunaan.

– Kansainvälisessä tutkimuksessa lähes kymmenen prosenttia kertoi hyödyntävänsä harjoittelijoita.

Usein päivittämisen hoitaa tekee se, joka omien töidensä ohella ehtii sen tehdä.

Hallintatyökaluja ei tunneta

Somea käytetään tapahtumissa markkinointiin, materiaalien jakamiseen, brändiviestintään ja tapahtuman aikaiseen tiedottamiseen. Eniten käytetään Facebookia ja LinkedIniä. Twitter ja Instagram ja tapahtuman omat sovellukset kiinnostavat järjestäjiä, mutta he eivät ole ottaneet niitä vielä käyttöön.

TweetDeck, DoubleClick by Google ja muut sosiaalisen median hallintatyökalut olivat vastaajille tuntemattomia tai he eivät käyttäneet niitä.

Rahaa sosiaalisen median hyödyntämiseen tapahtumissa ei käytetä juuri lainkaan mainostamistarkoituksessa. Suurin osa ei käytä rahaa tai jos käyttää, vähemmän kuin 100 euroa tapahtumaa kohden. Ongelmana oli myös budjetointi. Sosiaalisen median kustannukset sisällytetään usein tapahtuman kokonaiskustannuksiin, ja kustannuksia saatetaan seurata asiakas- tai tapahtumakohtaisesti, mutta sosiaalista mediaa ei välttämättä eritellä.

Lähes kolme neljästä ei seuraa sosiaalisen median tuloksellisuutta. Tuloksia seuraavat tekevät seurannan kevyesti ja seuraavat lähinnä tykkääjien tai kävijöiden määriä. He, jotka eivät seuraa, mainitsivat syyksi ajan ja työkalujen puutteen.

Kärkkäinen on huolissaan siitä, että päällimmäiseksi nousi tapahtumajärjestäjien epävarmuus somen hyödyistä. Vastaajat epäilivät, ettei tapahtuman kohderyhmä käytä somea. Moni arveli, ettei heidän kohderyhmänsä koe somea tarpeelliseksi. Osa arveli, että interaktiivisille seinille viestittely houkuttelee kurkistamaan sähköposteja ja tekstiviestejä, mikä vie huomion tapahtuman asialta. Joillakin esteenä oli yrityksen säädökset tai strategiaan liittyvät syyt.

Toisaalta he, jotka ovat panostaneet sosiaaliseen mediaan, kokivat että somen voima piilee ryhmäpsykologiassa. Koska sata muutakin on menossa, minun on mentävä. Toisaalta monipuolinen materiaalipaketti houkuttaa jäämään pois, sillä jälkikäteen lähetetty kuvakooste videoineen ja somekeskusteluineen vie etäosallistujat edes ohuesti tunnelmaan.

Oletko toista mieltä?
Kerro meille, miten sinä olet hyödyntänyt somea työssäsi.
heli.koivuniemi@eventolehti.fi

Joka neljäs käyttää somea tapahtumissa

  • Suurin osa vastaajista oli naisia, jotka suunnittelevat ja järjestävät 1–5 tapahtumaa vuodessa Suomessa.
  • Sosiaalista mediaa tapahtumissa käyttää neljännes, suurin osa ei käytä ollenkaan tai on ottamassa somen vasta käyttöönsä.
  • Somea käyttävät hyödyntävät sitä luontevasti ja he käyttävät sitä säännöllisesti ja useita kertoja päivässä.
  • Tapahtuma-alan tutkimukseen vastasi 219 tapahtuma-alan ammattilaista.

Kuka?

Katri Kärkkäinen, Theron Catering myynti-ja markkinointijohtaja ja tapahtumatoimisto Event360 omistaja

Sulje mainos Tilaa Evento