Sertifikaatti sitouttaa toimimaan luonnon ehdoilla

Tunturi-Lapin alueella toimiva ohjelmapalveluyritys Discover Lapland sai maailman ensimmäisen Green Activities -ympäristösertifikaatin.

Mistä sertifikaatista on kyse?

Ohjelmapalveluyrityksille suunnatusta Green Activities -ympäristösertifikaatista, joka ohjaa luontoyrittäjiä huomioimaan kestävän kehityksen retkillään ja muussa työssään. Green Activities -ohjelmasta vastaa Suomessa Green Keytä hallinnoiva Suomen Ympäristökasvatus oy.

Milloin hankitte sertifikaatin?

Saimme tammikuussa Green Activities -tunnustuksen ensimmäisenä Suomessa ja koko maailmassa. Prosessi käynnistyi viime syksynä, kun Green Key kävi Lapissa esittelemässä Green Key -ympäristösertifikaattia. Samalla he kertoivat, että pienille ohjelmapalveluyrityksille on tulossa oma sertifikaatti, Green Activities. Kiinnostuin ja aloin heti työstää asiaa.

Mitä etua siitä on?

Sertifikaatin puute ei tarkoita sitä, etteikö toimisi vastuullisesti. Sertifikaatti on kuitenkin hyvä olla, sillä se tuo tietynlaista uskottavuutta ja todentaa, että yritys on tietoinen arvomaailmastaan koskien kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Tähän liittyen nykytilan toimenpiteet sekä asetetut tavoitteet ovat vahvasti mukana yrityksen arjessa.

Mitä sertifikaatin saaminen edellyttää ja mitä se vaatii?

Sitoutumista kestävään kehitykseen ja jatkuvaa oman toiminnan kehittämistä. Kun suunnittelemme retkiä, teemme turvallisuus- sekä riskisuunnitelman lisäksi myös toimenpidekirjaukset siihen, että miten liikumme ja olemme luonnossa mahdollisimman vähän jälkiä jättämättä. Pienistä asioista syntyy isompi kokonaisuus. Ympäristöteot voivat olla pieniä, yksinkertaisia asioita, kuten pakkauksista syntyvän menekin minimointi pyytämällä asiakkaita tuomaan omat kuksat mukana ja paikallisen palvelun ja ruuan suosiminen. Emme myöskään käytä retkillämme moottoroituja ajoneuvoja, vaan liikumme täysin lihasvoimin. Jos kuljetuksia tarvitaan, ne hoidetaan yhteiskuljetuksina. Tulta käytämme vain tarpeen vaatiessa, emme tunnelman luomiseksi. Kaikkea tätä voi toteuttaa muussakin elämässä. Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen, miten olla yhtä luonnon kanssa, tapahtuu luonnostaan.

Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen, miten olla yhtä luonnon kanssa, tapahtuu luonnostaan.”

Minkä vinkin antaisitte sertifikaatin hakijalle?

Suosittelen tutustumaan sertifikaattiin liittyvään materiaaliin, sillä pelkästään se antaa paljon. Sen kautta voi peilata ja kyseenalaistaa omaa toimintaa ja viestintää vastuullisuuden näkökulmasta. Jos päättää hankkia kyseisen sertifikaatin, se edellyttää omien ympäristötekojen systemaattista ja syvällistä läpikäyntiä riippuen yrityksen toiminnasta. Sertifikaattia hakiessa oma toiminta dokumentoidaan, mikä vaatii ajatustyötä. Sertifikaatti uusitaan vuosittain ja samalla käydään läpi, toteutuivatko suunnitelmat ja onko toiminta pysynyt samana kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kannalta.

Kenelle suosittelisit sertifikaattia?

Kaikille ja kaikenkokoisille ohjelmapalveluyrityksille. Haastan muut yritykset lähtemään mukaan pienillä ympäristöteoilla, vaikka sertifikaattia ei hakisikaan.

Julkaistu Evento-lehdessä 3/2020.

Tilaa lehti!

Tilaa digilehti!

Tällä palstalla esittelemme erilaisia sertifikaatteja.