Securitas tuo palvelun ja turvallisuuden tapahtumiin

Securitas on jokaiselle tapahtumakävijälle tuttu yritys, joka tarjoaa järjestyksenvalvontaa ja vartiointia, mutta sen työntekijät palvelevat monissa muissakin tehtävissä. Tutustu Securitas Eventsin palveluiden monipuolisiin mahdollisuuksiin.

Securitas Eventsin liiketoimintajohtaja Teemu Balk työskentelee tapahtumaturvallisuuden ytimessä. Hän on 25 vuoden urallaan yksityisissä turvallisuuspalveluissa todistanut muutosta, jonka myötä Securitaksen painopiste on siirtynyt kaapin kokoisista vartijoista monipuoliseen asiakaspalveluun.

- Järjestyksenvalvojan on joskus koettu olevan pakollinen paha, mutta meidän filosofiassamme määräävää ei ole pakollisuus vaan palvelukokemus. Meidän työntekijämme on ensimmäisenä ja viimeisenä tekemisissä tapahtumakävijän kanssa, joten hänellä on merkittävä rooli asiakaskokemuksen muodostumisessa, Balk sanoo.

Paras palaute yritykselle onkin, kun tapahtumakävijä antaa positiivista palautetta yksittäisen turvaihmisen toiminnasta.

- Meille on tosi tärkeää onnistua yllättämään kävijät myönteisesti: järjestyksenvalvoja voi olla osa palvelukokemusta ja positiivista palveluputkea. Muistan vuosien takaa upean esimerkin, kun naispuolinen järjestyksenvalvoja luovutti kenkänsä menettäneelle jonottajalle omat varakenkänsä, jotta tämä pääsi konserttiin.

Balk muistuttaa, että turvallisuus on ihmisen perustarve.

- Maslowin tarvehierarkian mukaisesti turvallisuus on juuritasolla. Jos tapahtuma koetaan turvattomaksi tai sen turvallisuus huonosti hoidetuksi, se jos mikä tuntuu loppuasiakkaasta negatiiviselta.

Turvallisuus on nimenomaan tunne, ja turvallisuuden toteutuminen on keskeisiä ydintoimintoja. Tunteen ja mielikuvan epätoivottu muutos näkyy vahvasti. Kun kaikki menee hyvin, senkin tuntee.

- Turvallisuus konkretisoituu niin, että asiakas huomioi sen turvallisuuden tunteena; opasteet toimivat ja on riittävästi henkilökuntaa. Suunnittelu, kokonaisuuden huomioon ottaminen ja riskienhallinta ovat keskeisiä juttuja onnistuneessa tapahtumassa.

Turvallisuus on osa positiivista asiakaskokemusta, ja Securitas osa kohtaamismediaa.

- Olemme legaali entiteetti, joka aiemmin koettiin pakollisena pahana. Nyt turvallisuus on asiakaskokemuksen ytimessä, Balk sanoo.

Turvallisuus tiedostetaan yhä paremmin

Securitasin tapahtuma- ja ravintolapalveluiden liiketoimintavastuullisena johtajana Teemu Balk on avainasemassa haistelemassa alan trendejä. Hän on myös ollut rakentamassa nykyistä systeemiä eli reagoimassa viime vuosien kehitykseen. 

- Ihan viime vuosina turvallisuuden huomioon ottaminen on noussut enemmän framille. Voisi sanoa, että trendi on kehittynyt 10 - 15 vuoden aikana, 2010-luvun loppua kohti kiihtyen.

Balkin tulkinnan mukaan globaali turvallisuustilanteen muutos on vaikuttanut siihen, että on havahduttu huomioimaan enemmän turvallisuuteen liittyviä asioita, mutta se ei rajoitu pelkästään terrorismin uhkaan.

- Ylipäätään asiakkaat kyselevät nykyään enemmän kuin ennen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Ne voivat olla ihan perusjuttuja: selvitetään esimerkiksi liukastumisvaara ennakkoon ja pidetään huoli hiekoituksesta. Tämä kuvastaa tietoisuuden lisääntymistä.

Isossa kuvassa tapahtumajärjestäjät ulkoistavat nykyään mielellään turvallisuuden Securitakselle, joka hoitaa sen kokonaisuutena. Toisaalta Balk kertoo turvallisuuskonsultoinnin ja -koulutuksen kysynnän lisääntyneen

- Summa summarum: turvallisuudesta on tullut yhä tiedostetumpi ja tärkeämpi osa tapahtumien kokonaisuutta.

Securitas on suuri kansainvälinen turvallisuustoimija, jolla on erinomaiset kansainväliset verkostot.

- Kansainvälisyytemme palvelee asiakkaitamme. Verkostot palvelevat turvallisuuteen ja asiakaskokemukseen liittyvien asioiden viestimisessä ja oppimisessa ja saamme uusinta tietoa kaikesta, mitä maailmalla tapahtuu. Etenkin globaaleissa asiakkuuksissa sillä on suuri merkitys; tiedämme mitä asiakkaissa tapahtuu Indonesiasta Kanadaan, Balk huomauttaa.

Securitas tuo tapahtumaan monipuolisen työntekijäjoukon

Teemu Balk voisi listata kokous-, kongressi- ja tapahtumamaailmassa ainakin 20 palvelua, joita Securitas tuottaa eri nimikkeillä. Tavoitteena on palvella tapahtumajärjestäjää helposti ja joustavasti ja tarjota tapahtumiin järjestyksenvalvonnan lisäksi myös muut palvelut.

Yksittäisen työntekijän tehtävätkin voivat ulottua laajemmalle kuin on totuttu ajattelemaan. Sen lisäksi, että järjestyksenvalvoja hallitsee ihmisten kohtaamisen taidon, hänellä voi olla monipuolisia tehtäviä kuten tilojen valmistelu, kokoustekniikan testikäyttö tai kongressikassien kokoaminen ennen tapahtuman alkua.

Myös työntekijät haluavat monipuolisia tehtäviä. Heidän heterogeeninen taustansa puhuu sen puolesta, että osaamiselle voi löytyä yllättävää käyttöä.

- Työntekijämme ovat sykähdyttävän monipuolisia taustoiltaan, ikähaitari ulottuu juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneista eläkeläisiin, ammattikirjo opiskelijoista vastuutehtävissä poliisi- ja pelastuslaitoksessa toimineisiin. Joku saattaa yllättää kielitaidollaan - ranskalainen yllättyy estottomasti, jos häntä palvellaan ranskaksi tapahtuman narikassa, Balk kuvailee.

Tapahtuma-avustajat avainroolissa

Tapahtuma-avustajat ovat vahvasti nouseva ”trendituote”. Securitas on viime vuosina laajentanut palveluvalikoimaansa laveammin tähän suuntaan. Tapahtuma-avustamisen tehtävät kuten liikenteenohjaus, pysäköinti, lipunmyynti, naulakkopalvelut, tapahtuma-avustaja, koordinaattori, emännöinti, saliavustaja, lava-avustaja ja juonnot hoituvat Securitaksen asiantuntemuksella.

- Tapahtuma-avustajilla pystymme entisestään laajentamaan etukäteen suunnitellun  palvelukokemuksen toteutumista ja laatua. Kun linkitämme saumattomasti turvallisuuden, tapahtuma-avustamisen ja sidosryhmätoiminnot, meillä on erittäin hyvä palvelupeitto ja palvelukyky, Balk kehaisee.

Myös tapahtuma-avustajat ovat osa riskinhallintaa, eli myös heille liikkuu tapahtuman kuluessa kriittinen tieto. Esimerkiksi jos joku reitti on ruuhkainen, henkilökunta voi vinkata käyttämään toista sisääntuloa. Securitas voi myös optimoida nopeasti etukäteen suunniteltua henkilöstöresurssia ja työntekijät eri tehtävissä voivat tukea toistensa työtä, vaikkapa vaatesäilytykseen voidaan irrottaa täydentävää työvoimaa tarpeen mukaan.

Securitas on laventanut palveluita tapahtuma-avustamisen tehtäviin, sillä ne ovat luonteva osa tapahtuman kokonaispalvelukokonaisuutta, samanveroisina kuin turvallisuuspalvelut. Yrityksen tapahtumaan tuomilla tapahtuma-avustajilla on roolinsa myös turvallisuuden toteutumisessa ja ennen kaikkea positiivisen asiakaskokemuksen muodostumisessa.

- Tapahtuma-avustajat ovat tärkeässä roolissa - aivan kuten ravintolan salihenkilökunta muodostaa valtavan osan ravintolakokemuksesta, samoin tapahtumissa tapahtuma-avustajat ovat avainroolissa, Balk kuvailee.

Ravintolaturvallisuus on kasvuala

Balk nostaa vielä esiin, että Securitaksella on myös paljon ravintolaturvallisuuteen räätälöityjä palveluita. Se on voimakkaasti kasvava osa-alue, sillä ravintolat haluavat kumppanin, joka kykenee laaja-alaiseen turvallisuuden ja asiakaspalvelun eri osioiden hoitamiseen. Balk mainitsee esimerkkeinä järjestyksenvalvonnan, muut henkilölliset turvapalvelut kuten 24 Patrol- ja Citypatrol-kutsupalvelut ja turvallisuuteen liittyvän tekniikan, esimerkiksi kameravalvonnan, rikosilmoitinjärjestelmän ja kutsupainikkeet.

- Toteutamme asiakaslähtöisesti ravintolan tarvitsemat palvelut, sillä kaikilla toiminta-alueillamme asiakas on aina toimintamme keskiössä. Ravintolan turvallisuuspalvelut räätälöimme jokaisen ravintolan tarpeiden mukaan.

Balk huomauttaa, että käytännössä Securitas on jo tehnyt samaa työtä tapahtumapuolella kuin nyt ravintolapuolella. Avainsanoja molemmissa ovat asiakaspalvelutaidon ja kohtaamisen painotus, turvallisuuden yleinen huomioinen ja turvallisuudentunteen luominen.

*Kaupallinen yhteistyö