Puheenjohtaja Pekka Timonen: "Koronakriisi on alan historian suurin kriisi, mutta samalla se synnytti uutta yhteistä voimaa"

Evento-lehden numerosta 1–2/2021 käynnistyi yhteistyö Tapahtumateollisuuden kanssa.

Pääkirjoitus

Takamatkalta eturiviin

”Tapahtumateollisuuden tulee ottaa paikkansa merkittävien teollisuustoimijoiden joukossa. Tehdä elinkeinostamme tunnettu ja tunnistettu, huolehdittava siitä, että alamme elinvoima ja toiminnan mahdollisuudet palaavat ja että yhteiskunta tekee osansa alamme eteen.”

Tapahtumateollisuuden perustamissanat 10.6.2020

Pekka Timonen.

Tapahtumateollisuus ry perustettiin viime kesäkuussa koko tapahtumaelinkeinon etujen valvojaksi. Saimme heti lähdössä mukaan laajan rintaman erilaisia toimijoita – tapahtumajärjestäjiä, tapahtumapaikkoja, kaluston ja palveluiden toimittajia, lipunmyyjiä – koko tapahtumakentän viihteestä urheiluun, yritystapahtumista hengellisiin kohtaamisiin, messuista teatteriin.

Koronakriisi on alan historian suurin kriisi, mutta samalla se synnytti uutta yhteistä voimaa. Toimialan yhdistyminen oman järjestön alle on jatkunut ennennäkemättömällä vauhdilla.

Kun kilpailijat istuvat keskenään samassa pöydässä, yhteisen edun nimissä ja sisältörajat ylittäen, olemme yhdessä vahvempia. Tapahtumien tutkitut numerot ja faktat vaikuttavat ja vakuuttavat yhteiskunnan päätöksentekijöitä. Aloitimme takamatkalta, mutta olemme siirtyneet vauhdilla eturiviin – viestimme kuuluu nyt aina eduskunnan suuressa salissa saakka.

Kriisi on edelleen käynnissä. Siitä kuitenkin selvitään ja ulospääsy häämöttää. Kriisin jälkeiseen jälleenrakennukseen ja kasvuun tarvitaan mukaan koko toimiala. Meidän on suunnattava katseita aikaan, jolloin rakennetaan tapahtumateollisuuden ja Suomen uutta tulevaisuutta.

Tapahtumateollisuus on toimiala, joka pystyy kasvamaan, työllistämään ja tuottamaan Suomeen hyvinvointia. Uskomme vahvasti, että olemme jatkossa yksi Suomen avainaloista. Toimialajärjestömme työ on vasta alussa.

Tapahtumateollisuus tuotiin mukaan yhteiskunnan päätöksentekoon ja samalle viivalle muiden toimialojen kanssa vain kahdeksassa kuukaudessa. Nyt meitä kuunnellaan. Kun pidämme huolta siitä, että yhteinen etumme vie meitä eteenpäin kriisin jälkeenkin, niin mihin voimmekaan päästä seuraavien kahdeksan kuukauden aikana? Tervetuloa kaikki tapahtuma-alan yritykset mukaan yhteiseen toimintaan!

Pekka Timonen

puheenjohtaja

Tapahtumateollisuus ry 

––––––––––––––––––––––

Yhdessä, koko tapahtumaelinkeinon voimalla

Tästä numerosta käynnistyy yhteistyö Tapahtumateollisuuden ja Eventon välillä. Tapahtumateollisuus on viime kesänä perustettu tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö ja Suomen vaikuttavin tapahtumien puolestapuhuja. Tapahtumateollisuus edustaa koko tapahtumaelinkeinoa, kaikenlaisia tapahtumasisältöjä ja kaikkia niitä yrityksiä, joiden liiketoiminta syntyy tapahtumista. Järjestön jäsenenä on jo yli 200 yritystä ja tapahtuma-alan yhdistystä, joiden kaikkien tehtävä on tuoda ihmiset yhteen kokemaan elämyksiä, saavuttamaan tuloksia, kasvamaan ja virkistymään.

Tapahtumateollisuus syntyi keskelle koronakriisiä ja toiminnan alkutaival on painottunut vahvasti alan edunvalvontaan. Järjestön ensimmäinen tehtävä on ollut koko tapahtumatoimialan tunnetuksi tekeminen ja päätöksentekoa vaativien asioiden vieminen valtakunnan ylimpien päätöksentekijöiden pöytiin. Tapahtumateollisuus toteutti kesällä 2020 toimialatutkimuksen, josta selvisi että tapahtuma elinkeinon vaikutukset ovat valtavat ja merkittävät, mutta vielä ennen viime kesää nämä vaikutukset olivat yhteiskunnassamme tunnistamattomissa ja hajallaan.

Edunvalvonnan rinnalla järjestössä on luotu tapahtuma-alalle vaikuttavaa verkostoa.”

Edunvalvonnan rinnalla järjestössä on luotu tapahtuma-alalle vaikuttavaa verkostoa. Tapahtumateollisuuden jäsenet pääsevät verkostoitumaan ja kohtaamaan toisensa monenlaisessa järjestötoiminnassa, jossa on mahdollisuus luoda uusia kontakteja, kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa ja saada tukea sekä näkemystä alan kollegoilta.

Tapahtumateollisuuden tehtävänä on vahvistaa tapahtumaelinkeinoa ja sen arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle. Lähiajan tavoitteina on varmistaa toimialan selviytyminen koronakriisistä ja luoda edellytykset sille, että ala palaa kannattavan kasvun uralle, jolla se on viime vuodet ollut. Tapahtumaelinkeinon yhtenäisyyttä on lisättävä ja tehtävä toimiala tunnistetuksi ja tunnustetuksi yhteiskunnassamme. Näissä tavoitteissa onnistumalla Tapahtumateollisuus uskoo tapahtumatoimialan olevan yksi Suomeen kasvua, elinvoimaa ja osallisuutta luovista tulevaisuuden avainaloista.

––––––––––––––––––––––

Jäsenistön palsta

Lippupiste Oy

Ari Palhamo, toimitusjohtaja, Lippupiste Oy.

Lippupiste Oy täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Näiden vuosien aikana olemme pystyneet vakiinnuttamaan paikkamme toimialamme markkinajohtajana Suomessa. Myymme lippuja vuosittain kaikkiaan yli 25 000 tilaisuuteen. Vuonna 2019 palvelimme Suomessa yli 800 tapahtumanjärjestäjää kulttuurin, urheilun ja viihteen saralla. Kulttuurisektorilla palvelemme mm. yhdeksää Suomen kymmenestä suurimmasta teatterista. Viihteen puolella olemme myyneet liput kolmeen suurimpaan Suomessa koskaan järjestettyyn keikkaan. Viimeisimpänä Ed Sheeranin keikalle Malmin Lentokentälle myimme liput yli 100 000 fanille. Urheilun puolella vastaamme lipunmyynnistä Olympiastadionille, joka tunnetaan mm. Suomen jalkapallomaajoukkueen, tutummin Huuhkajien kotikenttänä. Toinen ”kotikenttämme” Tampereen UROS -Live areena valmistautuu joulukuussa 2021 ottamaan vastaan Tapparan ja Ilveksen lisäksi mittavan konserttikattauksen, kuten myös Jääkiekon MM-kisat 2022.

Meille on elintärkeää, että suomalainen tapahtumateollisuus menestyy ja voi hyvin. Kun koronakriisi keväällä 2020 iski toimialallemme, pidimme velvollisuutenamme osallistua keskellä kriisiä perustetun Tapahtumateollisuus ry:n toimintaan heti alusta asti yhtenä järjestön perustajajäsenenä. Olemme ylpeitä, että olemme saaneet osaltamme olla vaikuttamassa siihen merkittävään työhön, jota Tapahtumateollisuus tekee. Ne huomattavat saavutukset, joita järjestömme on lyhyen historiansa aikana saanut aikaan, alleviivaa sitä merkitystä, joka järjestöllämme on meille myös tulevaisuudessa.

––––––––––––––––––––––

Vaikuttamistyöllä tehdään näkymätöntä näkyväksi

Tapahtumateollisuus tekee töitä, jotta ala saataisiin
palautumaan ja elpymään vauhdikkaasti.

Tapahtumat ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin moottori, jotka luovat talouskasvua, elinvoimaa ja osallisuutta. Tämä on viesti, jota Tapahtumateollisuus on välittänyt päät­täjille tutkittujen lukujen ja muiden faktojen tukemana. Tapahtumien rajoittaminen on ollut läpi koronakriisin liian helppoa. Sen on mahdollistanut tapahtumista syntyvän elinkeinon näkymättömyys niin virallieissa tilastoinnissa kuin yleisötilaisuuksia koskevassa lainsäädännössä.

Koska tapahtumateollisuuden vaikutukset eivät piirry esiin tilasto- tai tietokantahauista täytyy ymmärrystä kokonaisuudesta luoda muuta kautta. Tapahtumat ovat kaikille tuttu asia ja niihin liittyy siksi vahvoja olettamuksia. Olemassa olevien käsitysten ja mielipiteiden muokkaaminen on hidasta. Se vaatii toistoa, toistoa ja toistoa. Nyt kun tätä työtä on tehty hieman yli puoli vuotta, päättäjiemme ymmärrykseen on vihdoin piirtymässä se, kuinka laajoja vaikutuksia tapahtumilla todellakin on. Toimialamme ahdinkoon halutaan nyt löytää ratkaisuja, jotka toimivat laajalle kirjolle alamme yrityksiä sekä auttavat niitä selviämään kriisin yli ja palaamaan kannattavan, kasvavan liiketoiminnan uralle.

Nyt pyritään varmistamaan yritysten kyky suunnitella tulevaa toimintaa.”

Tapahtumateollisuus käy parhaillaan tiiviitä keskusteluita ministeriöiden johtavien virkamiesten kanssa siitä, kuinka alamme tulevaisuus voitaisiin parhaiten varmistaa. Jo aiheutuneiden menetysten korvaamiseksi ei tule syntymään erillistä mekanismia, joten vaikuttamisen tavoitteet on käännetty kohti tulevaa. Nyt pyritään varmistamaan yritysten kyky suunnitella ja käynnistää tulevaa toimintaa. Tämän toteutumiseksi on myös oleellisen tärkeää saada viralliset skenaariot siitä, missä tilanteessa ja kuinka rajoituksista yhteiskunnassamme voidaan luopua. Yritysten on voitava perustaa tulevaisuuden suunnittelunsa jonkinlaiseen näkymään siitä, mitä on odotettavissa.

Tapahtumat ovat yhteiskunnan moottori. Tapahtumat työllistävät valtavan määrän ihmisiä, nyt ja tulevaisuudessa – ja aina täällä Suomessa. Tapahtumateollisuus tulee sekä toimialan sisällä että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ymmärtää yhdeksi Suomen tulevaisuuden ja kasvun avainaloista.

––––––––––––––––––––––

Selvityksessä tapahtuma-alan ekosysteemit ja tulevaisuus

Tapahtumateollisuus on uusi toimiala kansantaloutemme kartalla. Koronakriisin vauhdittamana se on muotoutunut ja alkanut ottaa paikkansa yhteiskunnassamme varsin nopeasti.

Tammikuun alussa työ- ja elinkeinoministeriön alainen Creative Business Finland tilasi Tapahtumateollisuudelta ekosysteemiselvityksen, jonka tavoitteena on piirtää auki yleiskuva siitä, millainen toimialamme on. Selvitykseen tuotetaan läpileikkaus tapahtuma-alan päätoimialoista, toimintamalleista ja liiketoiminnallisista rakenteista. Selvityksessä tullaan myös avaamaan koronan vaikutuksia sekä alan tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia.

Tapahtumateollisuus järjesti helmikuun alussa kaksipäiväisen työpajan, jossa yhdessä toimialan edustajien kanssa rakennettiin näkymää niin nykytilasta kuin tulevaisuudesta. Työpajasta syntynyttä tietoa koostetaan ja jäsennetään parhaillaan. Selvityksen perustana toimii Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulun viime kesänä tekemä toimialatutkimus. Selvitys valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.

––––––––––––––––––––––

Tavoitteena tapahtumien exit ja nopea elpyminen

Tapahtumateollisuuden yli vuoden kestäneen kriisin päättyminen häämöttää horisontissa. Kuinka ala palautuu, miten yleisöjen luottamus voitetaan ja millaisia ovat tapahtumat vuonna 2021?

Tapahtuma-alan exit-suunnitelman tarpeesta on uutisoitu pitkin alkuvuotta. Suunnitelmaa rakennetaan OKM:n nimittämän tapahtuma-alan ja viranomaisten yhteisen työryhmän työnä, jossa myös Tapahtumateollisuus on edustettuna. Työryhmän luoma suunnitelma menee maamme hallitukselle, joka päättää sen hyväksymisestä. Suunnitelman voidaan ennakoida valmistuvan pian – se on ehkä jo valmis siinä kohtaa, kun tätä lehteä luetaan

Selkeä exit-suunnitelma mahdollistaa sen, että alalla voidaan taas käynnistää tulevien tapahtumien suunnittelua. Samanaikaisesti on tehtävä töitä myös yleisöjen ja asiakkaiden luottamuksen palauttamiseksi. Ammattilaisten toimesta järjestetyt tapahtumat ovat kärsineet rajoitusten lisäksi myös julkisuudessa esitetyistä, kaikenlaiset tapahtumat niputtavista ja leimaavista lausunnoista. Turvallisten tapahtumien viestiä vahvistamaan suunnitellaan siksi kampanjaa, joka alkaa näkymään loppukeväästä.

 Pitkän ja syvän kriisin jälkeen tapahtuma-alan yritykset tarvitsevat elpymisen vauhdittamiseen myös taloudellista tukea. EU:n luoma elpymisväline on käytettävissä myös tapahtuma-alan hankkeisiin, jotka vastaavat eduskunnan hyväksymän Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Tapahtumateollisuus tarjoaa jäsenistölleen tietoa elpymisvälineeseen liittyen ja auttaa alan yrityksiä löytämään toisensa sekä koordinoimaan yhteisiä, vaikuttavia hankkeita.

Alan sisäisen innovoinnin lisäksi toimialan uuden menestyksen rakentamisessa on tärkeää olla aktiivisessa yhteistyössä muiden toimialojen, julkisen sektorin sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon kanssa. Tapahtumateollisuus katsoo vahvasti tulevaan yhdessä jäsenistön sekä tulevaisuuden tutkijoiden kanssa, jotta alalla on hyvät edellytykset reagoida muuttuneisiin asiakasodotuksiin ja -tarpeisiin sekä hyödyntää erilaisten nousevien tai vahvistuvien trendien, kuten digitalisaation luomat mahdollisuudet nopean elpymisen tukena.

––––––––––––––––––––––

Merkkaa kalenteriisi!

Vuosikokous ja Tapahtumateollisuus NYT -seminaari pe 27.5.2021.

––––––––––––––––––––––

Liity jäseneksi!

Jäsenenämme olet mukana vahvistamassa tapahtumaelinkeinon yhteistä ääntä ja pääset osaksi alan vaikuttavaa verkostoa.

––––––––––––––––––––––

Yhteystiedot

www.tapahtumateollisuus.fi

––––––––––––––––––––––

Tapahtumateollisuuden toimialat ja numerot

 • Tapahtumajärjestäminen
 • Tapahtumatilojen vuokraus
 • Esiintyjä- ja ohjelmapalvelut
 • Tapahtumateknologian palvelut, myynti ja vuokraus
 • Tapahtumarakentamisen palvelut, myynti ja vuokraus
 • Lipunmyyntipalvelut
 • Tapahtumien oheispalvelut
 • Suunnittelu ja konsultointi
 • Digitaaliset tapahtumapalvelut
 • Muut tapahtuma-alan erityispalvelut
 • 3 200 yritystä
 • 195 000 työpaikkaa
 • 2,35 miljardia euroa

Jäsenet

Tapahtumateollisuus ry:llä on jo yli 200 jäsentä. Tule mukaan vaikuttamaan!

 • 9RTurva Oy
 • Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy
 • ACE-Production Oy
 • Ahola Mixing Service Oy Ltd
 • AJK-Jatkokoulutus Oy
 • AKK Sports Oy
 • Alarauta Oy / NBDG
 • Amanda´Eye Oy
 • amepa Oy
 • AMJ Turku Audio Oy
 • Atemark Palvelut Oy
 • Atomcom äänentoistopalvelut
 • AV Pro
 • Band Age Oy
 • Beaver City Restaurants Oy / Suvilahti TBA
 • Blackout Lighting Finland Oy
 • Bom Oy
 • Bright Finland
 • Broadway Finland Oy
 • Brändipuu
 • Comusic Management Oy
 • ContactMate Events / AIDC Finland Oy
 • CoreGo
 • Cosa Nostra Crew Oy
 • Creperie Oy
 • Dark Visual Oy
 • Demande Oy
 • DJ Proteus / Rebel Hell Entertainment
 • East Coast Events Oy
 • Element Lab Oy
 • Elevent Group Oy
 • Event Company Rami Lehtinen Oy
 • Eventgear Oy
 • Eventlink Promotions Oy
 • Evento
 • Events 365 Oy
 • Eventual Oy
 • Exposet Oy
 • Factor Nova Oy
 • Fair Factory Oy
 • Fantastico Production Oy Ltd
 • Feelbeat Oy – Opens ohjelmistot
 • Finnish Metal Events Oy
 • Fire Factory Oy
 • Fullsteam Agency Oy
 • Geronimo Events Oy
 • Gigle Oy
 • GU-ohjelmat
 • Hartwall Arena / Helsinki Halli Oy
 • Helppari Oy
 • Helsingin Musiikkitalo oy
 • Helsingin Tapahtumatuotanto Augmented Events Oy
 • Helsinki Rock and Roll
 • Hugedelay Oy (Big Wheels Events)
 • Hög Light & Sound Oy
 • Ilmapallokeskus Balloon Center Oy
 • Ilmiö-Tuotanto Oy
 • IluSound Oy
 • Isomäki Areena Oy (Kiinteistö Oy Porin Jäähalli)
 • JL Event Service Oy
 • JL-Viihdetuotanto Oy
 • Jubilee Oy
 • Jämsän Discofix Oy
 • Jääkiekon SM-liiga Oy
 • Kampin Karuselli Oy
 • Kids Factory Oy
 • Kiinteistöosakeyhtiö Kuhmon kulttuuritalo
 • Kirkkopalvelut ry
 • K-Light Oy
 • KMU Live Oy
 • KOKO Tapahtuma OSK
 • Konffa Oy
 • Kotkan tapahtumakeskus Oy
 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
 • Kymi-karjalan Komediatuotanto oy
 • Kymiring Oy
 • Lahden seutu – Lahti Region Oy
 • Lataamo Group Oy
 • Lexperience Oy
 • Linda Nilsson/ Nillin Consulting
 • Live Nation Finland Oy
 • LiveFIN ry
 • Livelaboratorio Oy
 • Livelaboratorio Tampere Oy / G Livelab Tampere
 • Lively Entertainment Oy
 • Loud 'N Live Promotions Oy Ltd.
 • Lounais-Suomen Vuokrakaluste Oy
 • Love me do Oy
 • Lumiere Production
 • MagnumLive Oy (konserni)
 • Mainostoimisto Värikäs Oy
 • Maiseri Oy
 • Management Events Studio Oy
 • Manager´s Forum Finland
 • Marketing & Communication Group Marco Oy
 • Marteaux Oy
 • Messu- ja somistusalan liitto ry
 • Messua Oy
 • MeTa ry
 • Mikkelin Mikaeli Oy
 • Mind & Design Villa Roos
 • MKTG Finland Oy
 • MP-Viihde Oy
 • MySpeaker Oy
 • Nelonen Media Live Oy
 • Noise House Oy
 • Nordic Business Group Oy
 • Nordic Live Productions OY
 • Northern Sound
 • Nuori Petri Oy
 • Ohjelma-akseli Oy
 • Ohjelmatoimisto Kristalli
 • Oulun Kongressitekniikka Oy
 • Oy Aku`s Factory Ltd / Akun Tehdas
 • Oy Bandercom Ltd
 • Oy NetTicket Finland Ab
 • Panda Turva Oy
 • Pato Events Oy
 • Pekka Olava Oy
 • Pink Eminence Oy
 • Pirkanmaan festivaalit ry (Pirfest)
 • Posetiivi Oy
 • Prime Event Oy
 • PRO Kaakon kirjamessut ry
 • ProAgria Tapahtumat Oy
 • ProBasket Oy
 • Profilight Oy
 • PuskaPromotion osk.
 • Raikuli Productions Oy
 • Ramirent Finland Oy
 • RCFF Elokuvafestivaali Oy
 • Redberg Agency Oy
 • Retoriikan kesäkoulu Oy
 • Rivents Oy
 • Rockhopper Agency
 • Roudaamo Event Warehouse Oy Ltd
 • Ruusunen Consulting Oy
 • Saamelaiskäräjät / Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
 • Salkapuu Oy
 • Securitas Events Oy
 • Silent Entertainment
 • SILENT ENTERTAINMENT ja ShowPro Finland
 • Sisters & Company Oy
 • Slow Rocket Oy
 • Sound Engine
 • Sponsorointi & Tapahtumat ry
 • Stadion-säätiö sr
 • Stereo:ID Ltd Oy
 • StillArt Ab
 • Stopteltat Oy
 • Storia Productions Oy
 • Sun Effects Oy
 • Sunborn Events Oy
 • Suomen Hippos ry
 • Suomen Ilotulitus Oy
 • Suomen kansallisooppera ja -baletti
 • Suomen kulttuuritalot ry
 • Suomen Musiikkiteollisuus Osakeyhtiö
 • Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry
 • Suomen Palloliitto ry
 • Suomen Tanssipuoti Oy
 • Suomen Teatterit
 • T:mi Vesa Sytelä
 • T4B Distribution Oy
 • Taika ja Tuli
 • Taikalyhty Oy
 • Tampere-talo Oy
 • Tapahtumallinen Oy
 • Tapahtumapalvelu Järjestys
 • Tapiolan Monitoimiareena Oy
 • Teatteri Eurooppa Neljä
 • Teatteri Toivo / Teatteriyhdistys Toivo ry
 • The Best Crew Ever Oy
 • Tiketti Oy
 • Tilaisuuksien ideointi- ja toteuttamistoimisto Tapaus Oy
 • Tirehtööripalvelu Liukkonen
 • Ti-Ti Tuotanto Oy
 • Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö
 • Toriklubi Oy
 • Torikorttelit / Helsingin Leijona Oy
 • Torvinen Showtekniikka
 • Trap Factory Oy
 • Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy
 • Turku Food and Wine Fest Oy
 • Tuulensuun Palatsin Ravintolapalvelut Oy
 • Tuusulanjärven tapahtumat Oy (Krapin Paja)
 • Valova Oy
 • Vanaja Event Solutions Oy
 • Vantaan Festivaalit Oy
 • Verkatehdas Oy
 • Viking Pro oy
 • Visuaalinen Pinta Oy
 • Warner Music Live
 • Wayment Oy
 • Welldone L.R. Oy
 • White Label Company Oy
 • WS-Expogroup Oy Ltd
 • XYZ Dezigns Oy
 • Yucca Group Oy
 • Äänirasia Tapahtumantekijä Oy

Julkaistu Evento-lehdessä 1–2/21.

Sulje mainos Tilaa Evento