Palaverimaraton

Työelämä jatkaa murrostaan, mutta yksi asia on jo pitkään pysynyt muuttumattomana: palaverien paljous.

Vaikka palaverin muoto on saattanut muuttua, monet edelleen turhautuvat ja tuskailevat siitä, että oikeat työt jäävät tekemättä, kun kaikki päivät kuluvat palavereissa. On niitäkin, jotka ovat luoneet palaverimaratonista turvapaikan: kun on ainakin muka kiireinen palavereissa, ei tarvitse tarttua ikäviin rutiinitehtäviin tai hankaliin asioihin.

Itseään voi huijata monin eri tavoin, myös selittelemällä työn tekemisen tai tekemättömyyden tapoja. On jopa sellaisiakin, jotka palaverista toiseen kiitämällä pönkittävät egoaan. Ovat mukamas niin tärkeitä henkilöitä, etteivät voi jäädä pois mistään. Riippumatta siitä, kuinka osallistuvia he loppujen lopuksi näissä palavereissa ovat. 

Oman toiminnan reflektointi

Näin ollen palaveritkin osana työn tekemistä ja työssä olemista tarjoavat mainion tilaisuuden reflektoinnille: Mikä on todellinen motiivi tekemiselle? Voisiko asioita tehdä toisin? Voisiko joitain palavereita jättää kokonaan väliin tai olla vain välttämättömimmän osan mukana?

Tehokkuuden vaatimusten ironisuutta lisää se, että samaan aikaan, kun istutaan palaverissa, ajatukset harhailevat jossain aivan muualla. Hyväksi keinoksi todettu vinkki onkin pitää lyhyt, 1–2 minuutin hiljainen hetki vain hengittämiseen keskittyen ennen jokaisen palaverin alkua. Näin aloitetut palaverit auttavat olemaan enemmän läsnä, jolloin palaverit ovat tehokkaampia ja jopa lyhempiä kuin oli suunniteltu!

Palaveripelisäännöt

Näyttää siltä, että monilla työpaikoilla on unohdettu perusasioita, jotka saadaan järjestykseen malttamalla pysähtyä hetkeksi ja miettimällä maalaisjärjellä, mikä onkaan olennaista.  Ennen itsestään selvistä asioista pitää ja kannattaakin nykyään tehdä ohjeistus ja pelisäännöt. 

Jokaisella työyhteisössä toimivalla on vastuu tekemisistään. Vastuu koskee myös palavereja: osallistuminen, aikataulujen kunnioittaminen, valmistautuminen, sovittujen tehtävien hoitaminen, tilannetaju, osuus ilmapiirin luomiseen jne.  

Huonosti organisoidut palaverit ovat ajan hukkaa. Parhaimmillaan palaverit ovat ideariihiä hyvässä hengessä ja lopputuloksena saadaan aikaan jotain konkreettista. Ylipäänsä on hyvä tarkistaa, keitä palaveriin tarvitaan ja kuinka usein palavereja on tarve pitää. 

Muutamilla perusasioilla saadaan palaverit käyttökelpoisiksi ilman pitkää ohjelistaakin. Yhteiset palaveripelisäännöt auttavat kuitenkin siinä, että kaikki tietävät ne ja sitoutuvat niihin. Tarvittaessa niitä voidaan aika ajoin palauttaa mieleen, jotta ne maastoutuvat uudeksi fiksuksi tavaksi toimia.

Kirjoittaja on Intuitivon yrittäjä, coach, kouluttaja, puhuja ja kirjoittaja. Pääteemoina ovat aito itsensä tunteminen ja sitä kautta kokonaisvaltainen vastuunotto omasta elämästä eli itsensä johtaminen. Lisätietoja: www.intuitivo.fi

Kaijan kirjoittama kirja: Elämän virrassa – Miten elät linjassa muutosten kanssa käsittelee muutoksen aikaa, jossa elämme sekä sitä, miten voimme itse monin eri tavoin vaikuttaa elämämme valintoihin ja hyvinvointiimme. Kirja on myynnissä suurimmissa kirjakaupoissa sekä Viisas Elämä -sivuilla: http://www.basambooks.fi/kirja/978%20952%20260%20532%200/elaman-virrassa/

Nyt on myös tarjolla kirjaan perustuva Elämän virrassa -verkkokurssi: http://intuitivo.fi/elaman-virrassa-verkkokurssi/

Sulje mainos Tilaa Evento