Mikael Castrénin nimityksen myötä TAPAUS hakee kasvua ja markkinajohtajuutta kokemuksellisessa kuluttajamarkkinoinnissa. Yritys aikoo vahvistaa kuluttajaliiketoimintaansa myös lisärekrytoinneilla, jotta olisi tulevaisuudessa yhä merkittävämpi kumppani Pohjoismaisille kuluttajabrändeille. Castrén on aiemmin toiminut Dentsussa Chief Client Officerina ja MKTG:ssä toimitusjohtajana

Kuluttajakohtaamisiin panostaminen on ajankohtaista juuri nyt, kun kuluttajat ovat jatkuvasti immuunimpia perinteiselle mainonnalle. He kuluttavat vain itselleen merkityksellisiä sisältöjä yhä digitaalisemmin, mahdollistaen mainosten skippaamisen, ad-blockerit ja muut keinot mainosähkyn keventämiseen. Samalla jaetut kokemukset ja niistä kumpuavat muistot koetaan arvokkaampina kuin tavarat tai hyödykkeet. Tässä yhtälössä piilee brändeille uusi tilaisuus sitouttaa kuluttajat tunnetasolla – mihin kokemuksellinen markkinointi tarjoaa ylivertaiset työkalut: elämyksiä, kokemuksia ja autenttisuutta, joko fyysisinä, virtuaalisina tai hybridikohtaamisina.

– Tapahtumatoimistojen rooli nähdään usein melko kapeana ja taktisena, vaikka niiden suunnittelemat ja toteuttamat toimenpiteet ovat merkittäviä mahdollisuuksia brändin rakentamiselle. Yhdessä Mikaelin vakuuttavan osaamisen ja 360-markkinointikokemuksen avulla vahvistamme asemaamme suunnittelulähtöisenä toimistona, jolta löytyvät parhaat ja innovatiivisimmat ratkaisut kuluttajien sitouttamiseen heille merkityksellisten sisältöjen ja kokemusten avulla, kiteyttää Timo Aalto, TAPAUS-konsernin toimitusjohtaja.

– Tapauksen kunnianhimoiset kasvutavoitteet sekä innostava ja selkeä visio Pohjoismaisesta markkinajohtajuudesta vakuuttivat minut. Nämä muodostavat mielessäni matkan, jolle halusin ehdottomasti päästä mukaan – tekemään jotain, mihin harva suomalainen toimisto on aikaisemmin pystynyt. Uskon aidosti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, koska Tapauksessa on ylivertaista osaamista, innostava ja inhimillinen yrityskulttuuri sekä todella sitoutunut pääomasijoittaja ja vahva hallitusjäsenten tuki, summaa Mikael Castrén.

Mikael siirtyy Tapaukseen 1.8.2021, ja hän aloittaa elokuussa liiketoiminta-alueensa rakentamisen haastattelemalla kuluttajabrändien näkemyksiä sekä toiveita kokemuksellisen markkinoinnin hyödyntämisestä heidän tarpeisiinsa. Asiakaskuulemisen avulla TAPAUS haluaa suunnata uudet kehityspanokset asiakkaille merkittävimpiin asioihin ja siten tarjota heille ainutlaatuista osaamista alalla.