Mihin turvallisuuteen liittyvään seikkaan olette kiinnittäneet erityisesti huomiota?

Tällä palstalla kolme asiantuntijaa kertoo mielipiteensä ajankohtaisesta aiheesta.

Ossi Luoto

Vastaava tuottaja, Visual 45

Tapahtuman kävijälle turvallisuuden tunne syntyy selkeästä viestinnästä, henkilökunnan läsnäolosta, hyvin suunnitellusta kokonaisuudesta ja palveluista, esteettömyydestä ja muusta huolenpidosta. Vieraille tärkeämpää on usein järjestäjän näkemyksestä syntyvä mielikuva kuin esimerkiksi tarkat ja yksityiskohtaiset toimintaohjeet.

Tapahtumajärjestäjän työpöydälle kulkeutuvat myös maailman ilmiöt. Vieraille näkymättömään puoleen kuuluvat alati vaihtuviin uhkakuviin varautuminen ja paremman tilannekuvan hahmottaminen tapahtumapaikalla. Tiiviimpi viranomaisyhteistyö ja asiansa osaavat yksityiset turvallisuusalan toimijat tarkoittavat kuitenkin ennen kaikkea sitä, että tapahtumat ovat tänä päivänä entistä paremmin järjestettyjä.

Suomi 100 -juhlavuoden aikana järjestettiin mittakaavaltaan valtavia, ainutkertaisia tapahtumia. Arvokkaaksi koettu hetki herättää aina tunteita. Näihin tilanteisiin sisältyy aina riski niiden saaman huomion vääränlaiseen hyväksikäyttöön. Tapahtumajärjestäjällä on vastuu turvallisen ympäristön luomisesta: kukaan muu ei voi paremmin pitää huolta siitä.

Riikka Pellosniemi

DNA, kuluttajaliiketoiminta

DNA:lla teemme paljon erilaisia ja eri kokoisia tapahtumia, joten niiden turvallisuudesta huolehditaan tapauskohtaisesti.

Tapahtumaa suunniteltaessa on tärkeää aluksi määritellä tapahtuman luonne. Millasta sisältöä ja erityispiirteitä sillä on, kuinka paljon yleisöä tapahtumaan odotetaan, minkä kokoisesta tapahtumapaikasta on kyse ja niin edelleen. Näiden pohjalta muotoutuvat tapahtuman riskit: henkilövahingot, materiaali- ja ympäristövahingot ja negatiiviset vaikutukset yrityksen brändiin.

Riskien pohjalta määritellään tapahtuman turvallisuusjärjestelyiden taso. Tärkeää on huomioida esimerkiksi poistumisreitit, järjestyksenvalvojat, paloturvallisuus, ensiapuhenkilökunta ja alueen rakenteiden ja ympäristön suojaus.

Jos tapahtuman kävijämäärä ylittää 200 henkilöä tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa yleisölle, laaditaan pelastussuunnitelma. Se toimii apuna pelastuslaitokselle ja ohjenuorana myös tilaisuuden henkilökunnalle.

Myös poliisille tehdään ilmoitus tapahtumasta, jotta heidän on tarvittaessa helpompaa reagoida.

Tero Mäkinen

Luova johtaja, Harva Marketing

Suunnitelmallisuus ja yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa edesauttavat riskien minimoimista. Kaikkeen varaudutaan: mitä tehdään, jos salama iskee, ohjelma pitkittyy tai joku loukkaantuu?

Turvallisuudesta puhuttaessa aivan liian harvoin huomioidaan työntekijöiden hyvinvointi. Fyysisesti ja henkisesti väsynyt henkilö on altis virheille ja tapaturmille. Meille on tärkeää pitää henkilökunnastamme huolta. Uupumus ja kouluttamattomuus ovat vaarallinen yhtälö tapahtumatuotannoissa.

Huolellinen ennakointi ja tarkka aikataulutus vähentävät turvallisuusriskejä. Paikan valintaa ja tapahtuman ajankohtaa miettiessä tulee käydä läpi muut alueella samaan aikaan toteutuvat tapahtumat mielenosoituksista urheilutapahtumiin. Tapahtuman luonne asettaa vaatimukset turvallisuusjärjestelyissä huomioon otettaville asioille: saatetaan tarvita esimerkiksi erikoisia liikennejärjestelyjä tai vaikka paineaitoja. Muita huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi anniskelu- ja turva-alueet, hätäpoistumistiet, esteettömyys, ihmismassojen ja kulkusuuntien ryhmittäminen, narikkapalvelut ja henkilökunta ja jätehuolto.

Julkaistu Evento-lehdessä 2/2020.

Sulje mainos Tilaa Evento