Maria Sahstedt ja Kati Kuusisto: "Olemme saaneet alan äänen yhteiskunnassa kuuluviin"

Tapahtumateollisuus ry:n käynnistäjät Kati Kuusisto sekä Maria Sahlstedt tutustuivat Tampereella kymmenisen vuotta sitten sikäläisessä tapahtumatuotantoyhtiössä. Sittemmin työpolut ovat ristenneet, kunnes tapahtuma-alan järjestäytymisen tarve toi kaksikon jälleen yhteen, johtamaan valtakunnallisen edunvalvontajärjestön päivittäistä, vauhdikasta toimintaa.

Maria Sahlstedt

Maria Sahlstedt.

Tapahtumateollisuus ry:n johtaja, yrittäjä

Kun irtauduin viimeisimmästä työsuhteestani Tampere-talon liiketoimintapäällikkönä, päätin toteuttaa pitkäaikaisen unelmani ja perustaa oman yrityksen. Yritykseni rekisteröinti meni läpi samana päivänä, kun Suomen hallitus kielsi tapahtumat. Olin siis tuore tapahtuma-alan yrittäjä, kun koronapandemia jysähti niskaan.

Sitten soitti Kati ja sanoi, että nyt on tapahtuma-alan järjestäytymisen aika. Koko tapahtuma-alan yhteinen edunvalvontajärjestö oli Katin ajatus, joka oli ollut olemassa jo useamman vuoden ajan ja josta olimme monesti yhdessä puhuneet. Viimeistään nyt oli syytä pistää tapahtuma-alan yritykset saman voiman alle.

Katin ja minun lisäkseni Tapahtumateollisuus ry:tä olivat käynnistämässä Mirva Merimaa ja Juho Hiidenmaa. Saimme pian 44 perustajajäsentä, jotka sitoutuivat tapahtuma-alan edunvalvontajärjestön perustamiseen. Nyt jäseniä on yli kaksisataa. Olemme tehneet kenties edunvalvonnan Suomen ennätyksen siinä, kuinka nopeasti ja kuinka laajaksi edunvalvontajärjestö on muodostunut.

Kriisi on yhdistänyt tapahtuma-alan toimijoita ennennäkemättömällä vauhdilla yli sisältörajojen. Tahti on kova ja työtä tapahtumateollisuuden eteen tehdään seitsemänä päivänä viikossa. Näin se tulee myös olemaan niin kauan, kun akuutti kriisi on päällä ja asioihin pitää reagoida.

Uutta edunvalvontaa luodessa on tärkeää osata hahmottaa sekä suuret kokonaisuudet että merkitykselliset yksityiskohdat. Tarpeen mukaan on osattava katsoa asioita sekä isosti että pienesti, aivan kuten tapahtuma-alallakin. Pitkästä kokemuksesta monenlaisissa vaativissa tilanteissa tapahtuma-alalla onkin ollut hyötyä nyt, kun olen ollut ottamassa uutta roolia haltuun. Asioidessa viranomaisten ja päättäjien kanssa täytyy pystyä esiintymään uskottavasti. Kun luottaa omaan itseensä ja omaan asiaansa, sillä pystyy vakuuttamaan myös muut, vaikka nyt käsittelemiimme asioihin liittyykin paineita monelta suunnalta.

Kati on omien sanojensa mukaan tapahtumanörtti, ja mielestäni se on oivallinen nimike kuvaamaan häntä. Kati näkee asioita, jotka ovat meille muille tuttuja vasta jonkin ajan kuluttua. Hänessä on visionäärisyyttä ja näkemyksellisyyttä. Kun Kati on se, joka näkee kauas, niin minä olen se, joka hahmottaa, kuinka reitti sinne rakennetaan.

Välillä käymme tiukkojakin keskusteluita, mutta pysymme asiassa.”

Katin pitkä ura ja monipuolinen kokemus alalta ja se, millä tavalla hän yhdistelee asioita – ei pelkästään tapahtuma-alan sisällä vaan laajemmin liittäen ne yhteiskuntaan – on äärimmäisen kiehtovaa. Olen hyvällä tavalla kateellinen siitä, minkälainen kyky hänellä on nähdä tulevaa ja asioiden välisiä riippuvaisuuksia, joita meistä valtaosa ei näe.

Keskinäinen kommunikaatiomme on vapautunutta. Välillä käymme tiukkojakin keskusteluita, mutta pysymme asiassa. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää, sillä teemme ensimmäistä kertaa asioita, joihin ei ole olemassa valmiita vastauksia.

Olemme saaneet äänemme yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa kuuluviin, mikä on osoitus siitä, että olemme onnistuneet tehtävässämme. Tämän on mahdollistanut hyvä hallitus ja laaja jäsenpohja. Voimme oikeasti sanoa edustavamme koko alaa.

Olemme niin ikään käyneet keskustelua sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja olleet konkreettisesti vaikuttamassa uuteen tartuntatautilakiin. Sinne on saatu paljon asioita, joita nostimme esille ja jotka ovat tapahtuma-alan kannalta hyvin oleellisia. Myöskään sellaiset päätökset kuten ministerin toimesta tapahtuma-aloille luvattu takuutuki eivät synny itsestään.

Tapahtumateollisuus ry:ssä tehtävämme on saada yhteiskunnassa aikaan laajaa ymmärrystä tapahtumaelinkeinon vaikuttavuudesta ja toisaalta perustella alan yrityksille, miksi alalle tarvitaan kattavaa edunvalvontaa. Tämän ymmärryksen synnyttämisessä olemme vasta alussa.

 

Kati Kuusisto

Kati Kuusisto.

Tapahtumateollisuus ry:n johtaja, yrittäjä

Ennen Tapahtumateollisuuden perustamista olin käynyt puhumassa alan kattojärjestön tarpeesta useille ihmisille ja tahoille, joiden ajattelin ymmärtävän ja tarvitsevan sitä. Kaikki olivat sitä mieltä, että asia on tärkeä ja ajatus hyvä. Sillä hetkellä kaikkien bisnekset kuitenkin luistivat ja töitä oli paljon.

Ilman koronapandemiaa Tapahtumateollisuus ry olisi luultavasti muodostunut paljon hitaammin, koska tarvetta ja syytä ei olisi pystytty alan jatkuvan kasvun aikana näkemään yhtä selkeästi kuin nyt. Tapahtumia ja tapahtuma-alaa on tähän saakka hahmotettu sisältöjen ja formaattien kautta, mutta ei vielä laajasti elinkeinona. Elinkeinonäkökulman on tultava niin vahvasti esille, että se ei enää koskaan unohdu.

Vuodessa olemmekin saaneet asiamme hyvin nopeasti päättäjien ja virkahenkilöiden tietoisuuteen, ja meidät selkeästi tunnistetaan. Olemme saaneet kiitosta ministeritasolla siitä, että ala on järjestäytynyt ja pystyy puhumaan yhdellä äänellä. Joka viikko motivoi se, että uusia ovia aukeaa ja uudet tahot haluavat kuulla meidän asiamme.

Toimiminen tapahtuma-alan sanansaattajana on hyvin pitkälle samaa kuin tapahtuma-alan erilaiset tuotannon tehtävät: agitoida ihmisiä jonkin yhteisen hankkeen taakse toteuttamaan yhteistä päämäärää.

Marian ehdoton voimakkain ominaisuus on selkeys ja tietynlainen kristallinkirkkaus. Minulla on paljon näkemyksiä ja visioita. Kun tapailen niitä ja kerron ajatuksiani ja hahmotuksiani maailmasta ja siitä, miten mikäkin asia näyttäisi minun näkemyksestäni toimivan, Maria pystyy äärettömän nopeasti kirkastamaan ajatukseni niin, että muutkin sen voivat ymmärtää.

Kaiken ytimenä on keskinäinen voimakas luottamus.”

Tämä on yksi syy, minkä vuoksi Tapahtumateollisuus ry on syntynyt niin nopeasti ja tehokkaasti. Näemme molemmat isoja, eri näköisiä kokonaisuuksia, joista syntyy toisiaan täydentävä vielä isompi kokonaisuus.

Menemme Marian kanssa ikään kuin selkä vasten selkää ollen jatkuvasti toistemme tukena. Liikumme koko aika alueella, missä ei ole oikeita vastauksia eikä tuttuja rutiineja, joista voisimme ammentaa tekemiseemme.

Kaiken ytimenä on keskinäinen voimakas luottamus, mikä liittyy vahvasti myös tapahtumateollisuuden ja -alojen vallitseviin toimintamekanismeihin. Aina kun tapahtumaa tehdään, kaikilla on selkeä yhteinen päämäärä ja tieto siitä, että olemme tässä yhdessä ja back-uppaamme toisiamme, ilman että sitä tarvitsee erikseen sopia. Sama jatkuu myös meidän tekemisessämme.

Työmme jakautuvat Tapahtumateollisuus ry:ssä sen mukaan, mitkä ovat omia intressejä ja minkä tyyppisissä asioissa kokee olevan enemmän osaamista ja ymmärrystä. Jaamme työt ikään kuin hankkeittain. Maria on vastannut esimerkiksi kaikesta tartuntatautilakiin liittyvästä, ja minä puolestani olen vastannut tukien hakemiseen ja perustelemiseen ja niistä käytävään keskusteluun liittyvistä kokonaisuuksista.

En ollut tehnyt päivääkään edunvalvontatyötä ennen Tapahtumateollisuuden perustamista. Kuntapolitiikkataustastani on ollut varmasti hyötyä, mutta uskon, että voimakas palo alaa kohtaan on auttanut ja vienyt asioita kaikista eniten eteenpäin.

Nopeassa aikataulussa olemme ottaneet haltuun melkoisen määrän hyvin monenlaisia asioita ja tehneet paljon yhteistyötä oman järjestömme puheenjohtajiston sekä jäsen- ja kollegajärjestöjen kanssa. Samaan aikaan on kehittymässä hyvää yhteistyötä alan eri järjestöjen kesken ja tietoa jaetaan yli sektorirajojen.

Julkaistu Evento-lehdessä 1–2/2021.

Lue digilehti!

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!

Sulje mainos Tilaa Evento