Luopumisen kautta uuden luomiseen

Matkailualan pitkän linjan ammattilainen Pekka Mäkinen näkee koronakriisin aiheuttamassa globaalissa pysähdyksessä myös yritysten mahdollisuuden tarkastella omaa toimintaansa ja lähteä kehittämään sitä uusiin suuntiin.

Yli kolmenkymmenen matkailualalla työskennellyn vuoden aikana Pekka Mäkinen on nähnyt niin alalla tapahtuneet muutokset kuin sitä ravistelleet kriisitkin. Hän työskenteli reilut kaksikymmentä vuotta Icelandairin maajohtajana, mutta jatkossa aikoo keskittyä omaan Airtouch-yritykseensä, joka edustaa toistakymmentä lentoyhtiötä Suomessa. Samalla hän haluaa kehittää Suomeen suuntautuvaa matkailua.

Vaikka Mäkinen on todistanut monia matkailualan ylä- ja alamäkiä, tämän vuoden koronan aiheuttaman notkahduksen kaltaista hänkään ei ole aiemmin nähnyt. Kyseessä on niin kokonaisvaltainen kriisi, että sitä on hankala verrata menneisiin tapahtumiin.

– Aikaisemmat ikävät katastrofit, tulivuorenpurkaukset, pankkikriisit ja onnettomuudet, ovat olleet aika yksittäisiä ja rajattuja tapauksia. Vaikka niihinkään ei osattu varautua, ne olivat kuitenkin jotenkin määriteltävissä. Ne kohdistuivat johonkin tiettyyn asiaan, joka vahingoittui ja se piti korjata.

Nykyisessä tilanteessa Mäkistä huolettaa ravintola-, matkailu- ja palveluyritysten tilanne, joilla menetykset ovat todella suuret, eikä kriisin kaikkia vaikutuksia millään pystytä ennustamaan. Hän kuitenkin luottaa yrittäjien kykyyn sopeutua ja innovoida uutta.

– Kriisien jälkeen moni asia palaa ennalleen, mutta samalla tässä on mahdollisuus luoda jotain uutta pitäen kuitenkin huolta niistä terveistä asioista, joita on tehty aiemminkin.

Digitaalinen palvelumyynti hyödyttää asiakasta ja yrittäjää

Kansainvälisillä matkailijoilla on tapana suunnitella, varata ja ostaa palveluja sekä elämyksiä enemmän etukäteen, kuin kotimaan matkailussa on totuttu. Mäkinen näkee kehityksen olevan menossa siihen suuntaan, että jos tuotteet ovat helposti varattavissa ja ostettavissa, niin kuluttajat haluavat niitä ostaa.

Airtouchin omistama Stopover.fi myy digitaalisesti suomalaisia palveluja, tapahtumia ja elämyspalveluja. Elämysten tuotteistamisesta ja myyntitapojen muuttumisesta puhuessa Mäkisen silmät syttyvät innostuksesta.

– Oheispalveluista 85 prosenttia varataan nykyään vasta paikan päältä, mutta digitaalisuus palveluiden myymisessä tulee korostumaan jatkossa, ja siihen me pureudutaan. Käytän siihen koko lentoliikenne- ja matkailualan yli kolmenkymmenen kokemuksen yhtä inspiroituneena kuin aikoinaan, vaikka olen ollut pitkään alalla.

Mäkisen mukaan Suomessa tulisikin panostaa enemmän tuotekehitysrahaa matkailuun, sillä matkailijat ovat yleisesti ottaen valmiita maksamaan palveluista, jos niitä vain on helposti saatavilla.

– Lapissa on onnistuttu tuotteistamaan palveluita varsinkin ulkomaalaisille. Mutta entä saaristossa, Itä-Suomessa tai edes Helsingissä? Ei muualla ole samalla tavalla.

Matkailun parissa tuotekehitykseen ei ole samanlaisia resursseja kuin esimerkiksi startup-yrityksillä, jotka saattavat tehdä pitkäänkin tappiota ennen menestystä. Kehitys on kuitenkin tarpeellista, sillä ulkomaisen turistin tuoma raha matkailuyrittäjälle on vientituloa, jota on hankala muualta saada.

Mäkisen mukaan Suomen brändäämisessä luonto on ykkönen, kakkonen ja kolmonen, mutta muitakin valtteja on.

– Luksus ei mene koskaan pois muodista. Suomi on luksuskohde, meidän pitäisi ymmärtää se ja kohdella sitä sellaisena.

Kuluttajien ymmärtäminen, mikä heitä kiinnostaa ja mistä he ovat valmiita maksamaan, on Mäkisen mukaan erittäin tärkeätä. Stopoverin tavoitteena on mahdollisimman laajan elämysvalikoiman rakentaminen, josta asiakas voi valita mieleisensä.

– Kauan sitten joku tuotekehitysihminen tokaisi minulle viisaan sanonnan: Muista Pekka, että kukaan ei ole koskaan halunnut ostaa tylsää matkaa.

Kuka?

Pekka Mäkinen

  • Pitkän linjan matkailun ammattilainen yli 30 vuoden kokemuksella.
  • Tällä hetkellä keskittyy matkailun ja lentoliikenteen kehittämiseen oman Airtouch-yrityksen ja Stopover.fi kautta sekä toimii useissa lentoliikenteen luottamustehtävissä.
  • Ennen sitä työskennellyt Icelandairin maajohtajana sekä Matkailun edistämiskeskuksen johtajana.

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2020.

Tällä palstalla jututamme ammattilaista työnsä äärellä. Kahvihetken tarjoaa Meira.

Sulje mainos Tilaa Evento