Löydä avaimet muutokseen fasilitoinnin avulla

Muutoksesta puhutaan paljon, mutta käytännössä sen aikaansaaminen ei ole helppoa. Monissa yrityksissä on riskinä tehdä paljon turhaa työtä, jos tarpeita oman toiminnan muutokselle ei pysähdytä välillä tarkastelemaan.

– Suurimmat muutokset tapahtuvat usein vasta pakon edessä, kertoo Xpedion toimitusjohtaja Mirjami Sipponen-Damonte. Sipponen-Damonte on valmentaja sekä sertifioitu ja kansainvälisesti palkittu fasilitaattori.  

Fasilitaattori on ammattilainen, joka auttaa ryhmiä saavuttamaan yhteiselle tekemiselle asetettuja tavoitteita erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Fasilitaattori on neutraali tilaisuuden sisällön suhteen ja keskittyy auttamaan ryhmää rakentavassa vuorovaikutuksessa käyttäen erilaisuutta voimavarana.  

Sipponen-Damonte on kansainvälisesti ansioitunut ja monia projekteja esimerkiksi Italiassa Bridgestone-rengasvalmistajalla ja Puolassa Krakovan yliopistolla vetänyt asiantutija. Hän toimii kansainvälisen fasilitaattoriyhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä Euroopan ja Lähi-Idän aluejohtajana.  

Motivoi muutokseen  

Muutos vaatii tahtoa ja energiaa organisaatio- ja yksilötasolla. Vaikka nykyinen toimintamalli ei olisikaan se kaikkein tehokkain, vie kuitenkin vähemmän voimia tehdä niin kuin aina ennenkin. Siksi se tie valitaan usein.  

Xpedion lanseeraama valmennustuote BIT eli suomeksi ”osa” on oiva esimerkki siitä, miten muutokseen voi motivoida ajankäytön eri osa-alueiden kautta.  

”Ajankäyttö on muutoksen ytimessä.”  

Pelkkien ajanhallintatyökalujen sijasta valmennus kuitenkin menee pintaa syvemmälle: ajankäytön haasteiden juurisyihin.  

– Meidän tulee päästä eroon kuluttavista töistä, joiden merkitys on ajan saatossa hämärtynyt tai kadonnut kokonaan, täsmentää Sipponen-Damonte.  

Esimerkiksi jollain raportilla on voinut olla suurikin merkitys yhteisön työlle, mutta tarpeellisuus pitää kyseenalaistaa esimerkiksi uuden ohjelmiston käyttöönoton aikana. Turhaa ei kannata tehdä tottumuksen takia.

”Kyseenalaistaminen on tärkeää.”  

BIT on Infinity Tradermarkin rekisteröimä tavaramerkki, joka kuuluu Xpedion-valmennuskonseptien perheeseen Suomessa. Työkalujen taustalla on perusolettama, jonka mukaan toiminnan taustalla on niitä ohjaavia ajatusmalleja.  

 

Keskiössä toiminnan muokkaaminen  

Xpedion käyttämät menetelmät mahdollistavat omien ajatusmallien kriittisen tarkastelun motivoiden muutoksen käynnistämisen omassa toiminnassa. Valmennuksissa ajattelua pöllyttävät tunteita esiin nostavat taiteet, kuten elokuvapätkät ja musiikki. Lisäksi erilaisten harjoitusten kautta pysähdytään pohtimaan omaa arjen toimintaa. Näitä kutsutaan reflektioharjoituksiksi. Myös vaihtoehtoisten viitekehyksien avulla motivoidaan tarkastelemaan omaa toimintaan uusista näkökulmista.  

www.xpedio.eu