Kymenlaaksolaista ruokamatkailua kehittämässä

Mitä teille sanoo kymenlaaksolainen ruokakulttuuri? Mitä kohdetta suosittelisitte matkailijalle Kymenlaaksossa? Soittaako edes Kymenlaakso alueena mitään kelloja? Monelle tämä Kotka-Kouvola -akselille sijoittuva maakunta on jäänyt niin ruokakulttuurin kuin matkailunkin osalta hieman hämäräksi alueeksi.

Yksittäisiä kohteita kuten Verlan tehdasmuseo tai Repoveden kansallispuisto muistuu joidenkin mieleen. Myös Hamina Tattoo tai Kotkan meripäivät ovat usealle tuttuja tapahtumia alueella. Vuoden 2019 asuntomessut kohottivat hieman tietoisuutta alueesta ja moottoriurheilupiirit ovat noteeranneet Kymiringin. Mutta selkeää, yhtenäistä matkailuimagoa meillä ei valitettavasti ole.

Sama pätee ruokaan. Kymenlaakson tunnetuin elintarvike taitaa olla Kouvolan Laku, vaikka maakunnasta löytyy niin hurmaavia ruokanimikkeitä kuin puolapipa, tikkutollo, marjaressu tai vaikka perpuusi. Possoa (munkkipossu) on moni maistellut Kotkan torilla ja uskaliaimmat ovat rohjeneet maistaa hapanvelliäkin Virolahdella. Näistä herkullisista elementeistä ei kuitenkaan ole vielä osattu tehdä houkuttelevia tuotteita, joiden takia maakuntaamme saavuttaisiin.

Koko arvoketjun asia

Kuten monessa muussakin maakunnassa ovat yritykset Kymenlaaksossakin pieniä. Kohteiden saavutettavuus on heikkoa eikä ainakaan matkailuyrityksillä ole oikein selkeää käsitystä erilaisita myyntikanavamahdollisuuksista. Yhteistyötä tehdään, mutta ei systemaattisesti.

Niinpä Kymenlaaksossa onkin ryhdytty miettimään, miten tuota ruokaimagoa ja siten myös ruokamatkailua voisi edistää. Yhteistyössä tuottajien, jälleenmyyjien, ravintoloiden ja matkailunpalveluyrittäjien kanssa on kokoonnuttu miettimään, mitä pitäisi tehdä. On todettu, että järjestelmällinen ja suunnitelmallinen arvoketju edesauttaa laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä edistää niiden menekkiä monille eri kohderyhmille.

Kun vielä huomioidaan, että kansainväliset asiakkaat ovat kiinnostuneet Suomen puhtaasta ja luonnollisesta ruuasta ja monelle esimerkiksi oman smoothien teko itsepoimituista marjoista on jo riittävä kokemus, on markkinat olemassa. Näille löytyy myös kansainvälisiä myyntikanavia, joten kysehän on vain tuotteistamisesta.

Ketterät kokeilut myös maaseudulle

Tuotteita, arvoketjuja ja yhteistyötä aiotaan kehittää ketterillä kokeiluilla myös näissä pienissä yrityksissä. Totesipa eräs maatalon emäntä aiheesta, että ”on paljon helpompaa työstää tällaista ajatusta, kun on selkeä tavoite ja konkretiaa”.

On paljon helpompaa työstää tällaista ajatusta, kun on selkeä tavoite ja konkretiaa”.

Tällainen kokeilu voisi olla esimerkiksi Kymenlaakson hop on – hop off –bussi, joka veisi matkailijoita ruokakohteesta toiseen. Koulutusmatkailijoille voisi tarjota vaikkapa tilakäyntejä, jossa kerrottaisiin tilallisen elämästä ja nautittaisiin oman tilan antimia. Repovedelle voisi kehittää catering-palvelun tulentekopaikoille. Tai voisipa Kymenlaakso soveltaa Porvoon Smakua ja tehdä siitä koko maakunnan tapahtumatuotteen. Myös olemassaoleviin tapahtumiin voisi selkeämmin tuoda myös alueellisen ruuan tarjonnan.

Ammattikorkeakoulu kanssakulkijana

Me Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa haluamme tukea tätä suuntausta, koska näemme, että juurikin ruoka on yksi alueen vahvuuksia. Suomen suurimpana hanketoimijana vaikutamme jo nyt erilaisissa matkailuun ja ruokaan liittyvissä projekteissa kehitykseen. Verkostojemme kautta voimme tuoda uusia näkemyksiä ja uutta tietoa alueelle, sekä koota ryhmiä keskustelemaan ja innovoimaan.

Vaikka selkeää ruoka- tahi matkailustrategiaa ei vielä olekaan eikä täsmentynyttä kuvaa edes siitä imagosta, millä halutaan toimia, on yhteinen tahtotila selkeä. Ammattikorkeakoulu toimii tässä mahdollistajana ja tien viitoittajana kokoamalla erilaisia ryhmiä keskustelemaan ja pohtimaan. Joten varokaa vain – ehkä jo ensi vuonna saatatte tietää enemmän kymenlaaksolaisia ruokaherkkuja.

 

Johanna Heinonen

 

Kirjoittaja toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa matkailun tutkimuspäällikkönä. Hänen tehtäväkenttänsä on olla matkailun kehittämisen ja asiantuntijuuden lisäksi brändääjä ja trendaaja Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa.