– Uusi yhtiö keskittyy heti perustamisestaan lähtien konferenssien ja kokouksien hankintaan. Tämä tuo ryhtiä alueen nykyiseen hajanaiseen kokousmatkailutarjontaan kooten nyt ensimmäistä kertaa kaikki edellä mainittujen alojen palvelut saman katon alle myytäviksi. Odotan yhtiölle erittäin hyvää kaupallista tulevaisuutta ja muuhun markkinointiimme integroituna kokousmatkailun kasvun avulla sitten aikanaan koko alueelle entistä enemmän ympärivuotisia matkailijoita, toteaa PeeÄssän toimialajohtaja sekä Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Puustinen.

– Kuopio Convention Bureau Oy:n perustaminen on odotettu lisä matkailutoimialalle. Kokous- ja kongressimatkailun kasvupotentiaali luo Kuopion lisäksi tulo-, työllistävyys- ja investointivaikutuksia sekä matkailua laajemmin koko Pohjois-Savon alueelle, kertoo Pohjois-Savon liiton EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen. Hän myös korostaa kongressien tuomaa mahdollisuutta kansainvälisten yhteistyöverkostojen luomiseen. 

Kongressit lisäävät tiedeosaamisen tunnettavuutta

Kokous-kongressimatkailun kasvua haetaan aina pienkokouksista satojen osallistujien kongresseihin aktiivisen, asiakaslähtöisen myyntityön ja tieteentekijöille tarjottavan asiantuntija-avun kautta.

– Itä-Suomen yliopisto on kansainvälisesti menestyvä tiedeyliopisto. Tieteellisten kongressien järjestäminen Kuopiossa kasvattaa osaltaan tietoisuutta Itä-Suomen yliopiston ja sen tutkijoiden osaamisesta, sekä vahvistaa kaupungin osaamispohjaista imagoa. Kuopio Convention Bureau Oy tuo kaivatun tuen kansainvälisten kongressien hakemiseen, kommentoi Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen

Kuopio Convention Bureau Oy:n perustaminen

Kuopio Convention Bureau Oy:n rahoitus muodostuu 50 prosenttia Kuopion kaupungin ja 50 prosenttia kumppaneiden panostuksesta. Kuopio Convention Bureau Oy:n kumppaneita ovat tiede- ja tutkimusorganisaatiot sekä matkailualan yritykset. Yhtiön tavoitteena on laaja-alainen kumppanuusverkosto monipuolisen palvelutarjonnan mahdollistamiseksi. Vuoden 2017 tavoitebudjetti on 170 000 euroa.

Pohjois-Savon liitto (EAKR) rahoittaa Kuopio Convention Bureau II -hanketta ajalla 1.7.–31.12.2016. Kuopio Convention Bureau Oy:n toiminta käynnistyy tammikuussa 2017.