Tuoreen tilaston mukaan Kuopiossa rekisteröitiin kaikkiaan lähes 550 00 majoitusta ja Tahkolla lähes puoli miljoonaa vuonna 2016. Se tarkoittaa, että Kuopion seudun majoitusvuorokaudet ylittivät reilusti miljoonan yöpyjän rajapyykin.

Vuoteen 2015 verrattuna Kuopion niin sanotussa kantakaupungissa (ennen Nilsiän kuntaliitosta ollut Kuopio) majoitusvuorokaudet nousivat 4,6 prosenttia. Tahkolla majoittujien määrä nousi 18,2 prosenttia.

Kasvulle ei löydy merkittävää tekijää, mutta siihen ovat arvioiden mukaan vaikuttaneet Kuopion monipuolinen taloudellinen rakenne ja muut syyt. Mielenkiintoista kuitenkin on se, että suurimmat kasvukuukaudet ovat keväällä maalis–huhtikuussa ja syyskaudella loka–joulukuussa eli vahvimpien vapaa-ajanmatkailukuukausien ulkopuolella. Näistä kasvukuukausista maaliskuussa sekä marras–joulukuulla kasvua ovat tuoneet vapaa-ajanmatkailu ja huhti- ja lokakuussa työperäinen matkustus.

Tahkolla kasvua tuli läpi vuoden – ainoastaan huhti- ja kesäkuussa tuli hiukan takapakkia. Huomattava tekijä Tahkon kasvussa on ollut tapahtumiin panostaminen. Aikaisin käynnistynyt talvi vaikutti positiivisesti loppuvuodesta tilastoihin. Rinteetkin päästiin avaamaan aikaisemmin kuin edellisinä vuosina. Venäläismatkailussa näkyi myös elpymisen merkkejä, kun kaksi edellistä vuotta oli ollut laskua.

Majoitustilastoa korjattiin Tahkolla

Tilastokeskuksen rekisteröinnissä mukana ovat vain yli 20 petipaikan majoitusliikkeet, minkä johdosta Tahkon mökkikanta kirjautuu virallisiin rekistereihin vain murto-osaltaan. Esimerkiksi alueella toimivien TAHKOcomin ja Lomarenkaan välitysmyynnissä oleva yksityisomisteinen mökkikanta ei näy tilastoissa lainkaan.

Majoitustilaston lukuja voidaan verrata vuoden 2015 keväällä valmistuneeseen Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 -raporttiin, jossa tutkittiin ensimmäistä kertaa tarkasti rekisteröimättömän majoituksen määrää Tahkolla. Tutkimuksessa havaittiin, että Tahkon rekisteröimätön kaupallinen majoitusmäärä on noin 4,3 prosenttia suurempi kuin rekisteröity majoitus. Selvityksen teki Pohjois-Savon liiton toimeksiannosta Hilkka Lassila Savonia AMK:sta.

Tahkolla oli rekisteröityjä majoitusvuorokausia Tilastokeskuksen mukaan 115 307. Pohjois-Savon liiton selvityksestä saatua suhdelukua käyttämällä kaupallisten majoitusvuorokausien määrä Tahkolla oli noin 495 820 eli lähes puoli miljoonaa majoitusvuorokautta. Tahkolla huomattavan lisän majoittujiin tuo myös omissa mökeissään majoittuvat. Heidän osuus on vuodessa noin 250 000 majoitusvuorokautta. Tahkon vuosittaisten majoitusvuorokausien määrä on  siis kaikkiaan noin 750 000 majoitusvuorokautta.