Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi teki toimenpidealoitteen, jossa vaaditaan hallitukselta tekoja koronakriisistä kärsivän tapahtuma-alan työpaikkojen ja toimintaedellytysten pelastamiseksi. 

– Tein jo elokuussa asiasta kirjallisen kysymyksen, johon ministeri Mika Lintilän antama vastaus oli huono. Siinä listattiin vain kysymyksessäni mainitsemat tapahtuma-alan kokemat epäkohdat ja erilaiset yritystuet, joista alalle ei ole mitään hyötyä.  Siitä sai sen käsityksen, että ministeri ei ymmärrä tilanteen vakavuutta, kun päivässä ajetaan alas yli kahden miljardin euron arvoinen toimiala, niin kuinka tuhoisat seuraukset siitä on, Kilpi sanoo.

Tapahtumateollisuus ry:n tutkimuksen mukaan koronakriisin vuoksi tänä vuonna työllistämättä jää arviolta 19 000–29 000 henkilöä. Tapahtuma-alalla on paljon mikroyrityksiä, jotka ovat jäämässä sekä kustannustuen että kaiken muunkin järjellisen toimeentulon ulkopuolelle.

– Tämä on ehkä se suurin ja parhaillaan käynnissä oleva henkilökohtainen tragedia monelle alalla työskentelevälle, Kilpi toteaa.

Yleinen kustannustuki ei auta

Yritysten yleinen kustannustuki ei auta tapahtuma-alan yrityksiä, koska tapahtuma-alojen kustannusrakenne ja kustannustuen kriteerit eivät kohtaa. Yleinen kustannustuki korvaa liikevaihdon menetyksiä huhti-toukokuun ajalta ja siinä huomioidaan viime vuoden maalis-toukokuun liikevaihdon keskiarvo ja sitä verrattiin tämän vuoden huhtikuun tai huhti-toukokuun keskiarvoon. Suhdeluvusta vähennettiin 0,3 eli maksimissaan sai osasta huhti-toukokuun kiinteistä kuluista korvausta 0,7 kertoimella.

– Tapahtumajärjestämisessä kustannukset syntyvät pitkältä aikaväliltä, jopa yli vuoden mittaiselta aikajaksolta ennen tapahtumaa, kun tulot realisoituvat vasta aivan tapahtuman kynnyksellä tai jopa sen jälkeen, Kilpi sanoo.