Kansainvälinen Red Alert -tempaus värjää julkisivuja punaiseksi

Punaisella valaisulla halutaan kiinnittää huomiota tapahtuma-alan ahdinkoon. Tapahtuma-alan yritykset ovat menettäneet koronakriisin vuoksi jopa 90 prosenttia normaalivuoden liikevaihdosta.

Tapahtuma-alan ahdinko vaikuttaa negatiivisesti myös hotellien, ravintoloiden ja taksien kysyntään sekä tekniikka-, vartiointi- ja siivousalan yrityksiin. Tämä merkitsee kaupungeille merkittäviä verotulojen menetyksiä. Tiistai-iltana 8. syyskuuta kansainvälinen Red Alert -liike rantautuu Helsinkiin. Maailmalla tapahtuma- ja kulttuuritaloja punaiseksi hätähuudoksi värjännyt tempaus näkyy muun muassa Finlandia-talon, Kansallisoopperan, Helsingin Kaupunginteatterin ja Tamperetalon julkisivuissa illalla.

– Finlandia-talo haluaa punaisella valaisulla kiinnittää huomion tapahtuma-alan maailmanlaajuiseen ahdinkoon. Haluamme osoittaa tukea alan lomautetuille ja irtisanotuille ammattilaisille eri puolella Suomea, kommentoi Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

Red Alert -liike lähti liikkeelle Iso-Britanniassa 11. elokuuta 2020, kun satoja kulttuuri- ja tapahtumataloja valaistiin yhtä aikaa punaiseksi. Tempauksella haluttiin kiinnittää huomiota alan taloudelliseen, työllistävään ja sosiaaliseen merkitykseen sekä siihen, miten ahtaalle koronakriisin tuomat rajoitteet ovat ajaneet tapahtuma-alan toimijat. 

- Koronarajoitusten pitkäaikaisvaikutukset tapahtuma-alan ahdinkoon ovat suuret. Alalla on merkittävät vaikutukset työllisyyteen niin suoraan kuin välillisesti.  Meidän on opittava toimimaan siten, että turvaamme turvallisuuden ja terveyden, mutta myös alan yritysten ja työntekijöiden toimeentulon ja loivennamme koronan aiheuttamaa talouskriisiä, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas muistuttaa.  

Aluehallintovirastojen kiristyneet rajoitukset hyydyttivät alan elpymisen

Tapahtuma-alalla nähtiin Suomessa jo askelia positiiviseen suuntaan. Kun syksyn esitykset teattereissa ja konserttitaloissa käynnistyivät, tämä palautti ihmisten uskoa siihen, että tapahtumiin on turvallista osallistua.

Isona ongelmana alan elpymisessä on ollut epäselvä viranomaisviestintä ja muuttuvat ohjeistukset, vaikka koronavirus ei ole levinnyt yleisötilaisuuksissa.

– Alan ammattilaiset pystyvät järjestämään kohtaamiset turvallisesti isoissa tapahtumataloissa. Jatkuvaluonteista toimintaa tapahtumataloissa tulisi kohdella samoin periaattein kuin muita toimialoja. Tapahtuma-alan elpyminen tulee tehdä mahdolliseksi joko rajoituksia purkamalla tai korvamerkityllä valtiokonttorin kustannustuella, Tolonen painottaa.

Kansainvälisessä kilpailussa mahdollisuus parantaa asemia

Maaliskuun puolivälin jälkeen Finlandia-talossa on kehitetty uusia toimintatapoja, joilla tapahtumat voidaan toteuttaa turvallisesti. Suosittuja ovat erityisesti hybriditilaisuudet, joihin voi osallistua joko paikan päällä tai striimauksen kautta. Tilaisuuksien järjestelyistä on saatu runsaasti positiivista palautetta.

– Live-kohtaamisista ja -tapahtumista on tullut uusi luksus. Ihmiset kaipaavat takaisin tapahtumiin ja konsertteihin. Helsingillä ja Suomella on hyvä mahdollisuus parantaa asemaa kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa jo nyt kriisin aikana. Meidän pitää luottaa omiin vahvuuksiimme, Tolonen toteaa.

– Helsinki on jo nyt Pohjoismaiden suosituin kongressikaupunki, jolla on hyvä maine kongressijärjestäjänä. Tässä koronatilanteessa maine puhtaana, turvallisena, toimivana ja harvaanasuttuna maana, jossa digiosaaminen on huippua, on Suomelle ehdottomasti iso valtti. Kriisin aikana tulee rakentaa siltaa tulevaisuuteen, jossa Suomi voi menestyä entistä paremmin, Tolonen päättää.