Kaipaatko kustannustukea – vielä ehdit hakea

Yritysten kustannustukea voi hakea elokuun 31. päivään saakka. Valtiokonttorin mukaan tukea myönnetään kaikille niille hakuaikana hakemuksen jättäneille yrityksille, jotka täyttävät laissa määritellyt tuen myöntämisen kriteerit.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.–31.5.2020.

Tapahtumateollisuuden yritykset eivät löydy virallisesta toimialaluokituksesta omana toimialanaan, vaan ovat hajallaan muiden toimialojen joukossa. Tukeen oikeutetut toimialat voi tarkistaa Valtiokonttorin sivuilta. Toimialalla tarkoitetaan yrityksen verohallinnolle ilmoittamaa toimialaa, jonka voi tarvittaessa tarkistaa OmaVero-palvelussa.

Mikäli yrityksesi toimiala ei ole kustannustuen piirissä, voi yrityksesi silti olla oikeutettu tukeen. Tapahtumateollisuus ry:n esityksestä lakiin on kirjattu Valtiokonttorille mahdollisuus poiketa toimialaluokituksesta erityisen painavasta, koronapandemiaan liittyvästä syystä.

Toimi näin, jos yrityksesi TOL-luokka ei kuulu tuen piiriin:

  • Tukea haettaessa tuen sähköiselle hakulomakkeelle ilmoitetaan Verohallinnolle ilmoitettu yrityksen TOL-luokka. Jos tämän perusteella ilmenee, että kyseinen toimialaluokka ei kuulu tuen piiriin, hakemukselle avautuu lisäkysymyksiä, joissa selvitetään, onko toimialan toimintaan vaikuttanut julkisoikeudellinen rajoitus, joka on huomattavasti hankaloittanut liiketoiminnan harjoittamista.
  • Selvitä hakulomakkeelle, että yrityksen toiminta on tapahtumateollisuuden piirissä ja selvitä millaista tapahtumiin liittyvää liiketoimintaa yritys harjoittaa.
  • Selvitä, millaisten julkisoikeudellisten asetusten takia liiketoiminnan harjoittaminen on hankaloitunut.
  • Selvitä, millä tavalla nämä rajoitukset ovat hankaloittaneet liiketoiminnan harjoittamista.
  • Osoita tarvittaessa, että liikevaihdon lasku aiheutuu koronapandemiasta eikä esimerkiksi normaalista liikevaihdon kausittaisesta vaihtelusta.

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2020.

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!