Työterveyslaitoksen KetteräHR haastaa perinteisen henkilöstöjohtamisen ─ pk-yrityksille ja Startupeille järjestetään maksuttomia työpajoja 15 eri paikkakunnalla. KetteräHR-hanke jakaa tietoa siitä, miten kasvuyrityksissä saadaan henkilöstöasioiden johtaminen liikkeelle vaivattomasti ja järkevästi. 

- Kutsumme kasvuyrityksen henkilöstöjohtamisesta kiinnostuneita pk-yrittäjiä, hr-vastaavia ja startup -yrittäjiä työpajoihimme saamaan tukea ja neuvoja kollegoilta ja asiantuntijoilta, kertovat Minna Janhonen ja Sara Lindström Työterveyslaitoksesta. 

Tarjoamme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 
        • Miten palkkaat oikeat ihmiset?
        • Miten tuet heidän sitoutumistaan ja työhyvinvointiaan?
        • Miten ylläpidät ja kehität henkilöstön osaamista?
        • Miten motivoit ja palkitset?

Räätälöityä henkilöstöjohtamista

Pienissä yrityksissä henkilöstöjohtaminen tapahtuu usein hyvin epämuodollisin menetelmin kahvipöytäkeskustelujen ja muiden arjen keinojen avulla. Yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa tarvitaan kuitenkin suunnitelmallisia keinoja henkilöstöasioiden hallintaan.

- Useissa kasvuyrityksissä on otettu käyttöön heidän oman tarpeensa mukaisesti räätälöityjä ketteriä henkilöstöjohtamisen malleja. Ne tukevat avoimuutta, muuntautumiskykyisyyttä, itseohjautuvuutta ja kykyä kehittää uutta, kertoo erikoistutkija Minna Janhonen Työterveyslaitokselta.

- Näistä malleista haluamme kertoa lisää työpajoissa. Jokaisessa tapahtumassa on mukana yrittäjävieras jakamassa kokemuksiaan siitä, miten kasvuvaiheen henkilöstöasioita on heillä hoidettu. Tilaisuuksissa voi tutustua muihin yrittäjiin ja hr-vastaaviin ja rakentaa vertaistuen verkostoja.

 

KetteräHR-hankkeessa on haastateltu kasvuyritysten henkilöstöasioista vastaavia henkilöitä, jotka ovat jo maksaneet oppirahoja ja kehittäneet omia johtamistapojaan. Haastattelujen pohjalta on tuotettu kaksi videota, joissa pohditaan esimiestyön roolia kasvuyrityksissä ja sitä, millaisia sääntöjä kasvuyritykset tarvitsevat toimintansa tueksi. 

 

Video Tarvitaanko kasvavassa yrityksessä esimiehiä? johtaja Minna Liminka, inPulse Works Oy

Video  Simple rules auttaa kasvavaa yritystä, Päivi Saatsi, toimitusjohtaja, Työvalmennus Futuuri Oy

KetteräHR

Maksutonta sparrausta järjestetään keväällä Rovaniemellä, Oulussa, Porissa, Turussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Mikkelissä ja Lahdessa. Syksyllä kiertue jatkuu Helsinkiin, Joensuuhun, Jyväskylään, Kouvolaan, Seinäjoelle, Tampereelle ja Vaasaan.

Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen eli KetteräHR-hanke (2015─2016) on kolmivaiheinen. Selvitysvaiheessa koottiin tietoa kasvuyritysten henkilöstöjohtamisesta mm haastattelujen avulla. Kehittämisosuudessa sparrattiin pilottiyrityksiä yhteistyössä alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa. Kehittämiskohteena ovat jyväskyläläinen Aava & Bang, kemiläinen Akkoy Service, tamperelainen Eatech, espoolainen Jamkicks sekä turkulainen Someco. Tiedon levitysvaiheessa järjestetään alueellisia työpajoja ympäri Suomen yhteistyössä ELY-keskusten kanssa, ja tuotetaan tietoa mm. YritysSuomi-sivustolle. 

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -kehittämisohjelma, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus