Hyvän työelämän peräänkuuluttaja

Työoikeusjuristin pöydälle päätyvät useimmiten työelämän ikävät puolet, kuten riidat, konfliktit, irtisanomiset ja muut kuormitustilanteet. Kävimme haastattelemassa uudella tavalla työelämään suhtautuvaa asianajajaa, joka uskoo pehmeiden lähestymistapojen ennaltaehkäisevän riitatilanteita ja ratkovan parhaiten työelämän haasteita.

Mari Mohsen kuvailee työoikeusjuristin tehtäväkenttäänsä hiukan yllättävällä tavalla. Muutama vuosi sitten perustetun, työoikeuteen erikoistuneen liikejuridiikkatoimiston osakas löytää työoikeusjuristin työstä lukuisia hyviä puolia.

– Osallistumme asiakkaidemme arkeen sparraamalla ja tukemalla heitä monimutkaisissa ja haastavissa tilanteissa sekä tarjoamalla heidän ongelmiinsa käytännöllisiä ratkaisuja.

Mohsenin mukaan työpaikan erilaiset muutos- ja kriisitilanteet voivat olla yritysten johdolle ja esimiehille hyvinkin raskaita. Siksi hekin tarvitsevat työssään tukea yhtä lailla kuin muutosten kohteena olevat työntekijät.

Työssään Mohsen on nähnyt kiistatilanteiden lisäksi lukuisia onnistumisia. Erityisesti hän iloitsee havaitessaan, että henkilöstöpolitiikka on hoidettu kiitettävästi tai organisaatiouudistukset jalkautettu tyylikkäästi.

Työoikeudelliset kysymykset Mohsen näkee kiinnostavina ja elämänmakuisina.

– Kyse on useimmiten ihmisistä ja ihmisten välisistä suhteista. Työelämän kysymysten ratkominen, ongelmien ennaltaehkäisy ja työhyvinvoinnin edistäminen edellyttävät tilannetajua, psykologista pelisilmää ja kykyä käsitellä ihmisiä.

Mohsen uskoo työelämän asioiden ja hyvän työelämän merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Se edellyttää työoikeusjuristilta taitoa huomioida hyvän HR:n, viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys työpaikalla.

– Pelkällä työlainsäädännön tuntemuksella ja pykälien tiukalla tuijottamisella ei voida avustaa asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Olennaista Mohsenista on objektiivinen kokonaisnäkemys työpaikan ja toimialan tilanteesta ja haasteista, minkä mukaan sopivat juridiset polut kussakin tapauksessa valitaan.

Työhyvinvointi ei ole hänen mukaansa pelkkää hyvää henkilöstöhallintoa, vaan hyvinvoivat työntekijät ja tiimit ovat tehokkaita, sitoutuvat ja tekevät hyvää tulosta.

– Monet riidat ja ongelmat voidaan ennaltaehkäistä hyvällä henkilöstöpolitiikalla, viestinnällä ja vuorovaikutuksella sekä riittävällä informoinnilla.

Mohsenin kokemuksen perusteella tyytyväinen työntekijä ryhtyy harvoin riitelemään työnantajan kanssa. Tyytyväisyyden varmistaa kokemus arvostuksesta, kuuntelemisesta ja työtä koskeviin seikkoihin vaikuttamisesta.

– Ikävätkin päätökset, jotka on toteutettu inhimillisesti työntekijää kuunnellen ja arvostaen, jäävät todennäköisemmin riitauttamatta. Sen sijaan huonosti hoidettuja – tai hoitamatta jätettyjä – ongelmia ratkotaan juristien ja tuomareiden kanssa.

Mari Mohsen

  • Asianajaja, osakas, varatuomari
  • Toiminut aiemmin muun muassa tuomioistuinjuristina.
  • Erityisosaaminen: työoikeus ja riidanratkaisu.
  • Tyypillisiä työtehtäviä: työpaikan erilaiset neuvottelutilanteet, organisaatiouudistukset, työsuhteen päättämiseen liittyvät konsultaatiot, hyvän HR:n, työturvallisuuden ja henkisen työsuojelun kysymykset, työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset ja kouluttaminen.

Eventon Kahvilla-palstalla jututamme ammattilaista työnsä äärellä. Kahvihetken tarjoaa Meira.