Helena Wallo: Tapahtuma on interventio

Kokonainen aarrearkku avautui istuessani koulunpenkillä vaikuttavuustutkimuksen ja interventioiden äärellä. Määrittelyn mukaan interventiolla tarkoitetaan jonkinlaista puuttumista tai väliintuloa. Ja perinteisesti interventioiden vaikutuksia myös mitataan. Ne ovat arjen ja rutiinin väliin tulevia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia. Ne ovat arjesta poikkeavaa.

Mitäpä siis, jos tarkastelisimme tapahtumaa positiivisena interventiona? Tapahtuman tulisi olla rutiinin rikkoja ja arjesta poikkeava VIP-kokemus.

Tältä pohjalta pilkoin tapahtumaprosessin viideksi eri interventioksi, joista ensimmäiseksi valitsin kutsun. Tapahtuman esitteenä kutsu luo odotuksia ja sillä on kolme sekuntia aikaa luoda suhde vastaanottajaan. Kutsun tulee saada aikaan haluttu vaikutus eli ilmoittautuminen tapahtumaan.

Toiseksi valikoitui tapahtuman käsikirjoitus. Onko tapahtuma käsikirjoitettu niin, että punainen lanka säilyy, rutiinit hoituvat ilman jonottamista ja jossakin on osallistujalle jotakin yllättävää? Kolmanneksi poimin yksittäiset esitykset tai puheenvuorot. Pääsisältönä niiden tulee tukea tapahtuman tavoitteita. Jokaisen esityksen tulisi vaikuttaa osallistujiin myös pitkällä aikavälillä. Neljänneksi valikoitui luonnollisesti tapahtumaympäristö, eli paikka ja puitteet, joissa tapahtuma toteutuu. Kuinka ne kannattelevat punaista lankaa, tavoitteiden toteutumista ja haluttua mielikuvaa? Viidenneksi vahvaksi interventioksi valitsin tapahtumaemäntien ja -isäntien toiminnan. Tapahtumat ovat vieraiden ja isäntien välisiä kohtaamisia, joissa hyvä isäntä hurmaa käytöksellään. Edistäväthän he toiminnallaan haluttua ja valittua mielikuvaa sekä pyrkivät keskusteluillaan viemään tapahtuman tavoitteita eteenpäin.

Tapahtuma on arjesta poikkeava VIP-kokemus.”

Tätä listaa voi hyvinkin jatkaa ja sen voi muotoilla omaan tapahtumaan sopivaksi. Interventioajattelun kautta tapahtumaprosessikin aukeaa syvemmäksi kokonaisuudeksi ja jokainen suunnittelun vaihe saa uudenlaisen merkityksen. Se ei ole enää sekava pullamössö, josta ei saa otetta. Syntyy työkalupakki, ja jälkikäteen jokaista interventiota voi tarkastella erikseen. Hoitiko kyseinen interventio tehtävänsä ja saiko se aikaan halutun vaikutuksen? Esimerkiksi, kuinka kutsuprosessimme toimi ja toiko se halutun määrän juuri oikeita ilmoittautujia ja osallistujia tapahtumaan?

Peter Dahler-Larsenin mukaan oleellista interventioajattelussa on pohtia, toimiiko väliintulo. Näin myös tapahtumissa. Oleellisinta ei ole se, mitä mieltä osallistujat tapahtumasta sinänsä ovat. Huomion voisi siirtää siihen, täyttääkö tapahtuma tarkoituksen, johon se oli tavoitteiden kautta ajateltu ja toimiko jokainen yksittäinen interventio omassa tehtävässään.

Helena Wallo

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2019.

Helena Wallo on toimitusjohtaja, #tapahtumatohtori, MPI Finland Chapterin puheenjohtaja ja opiskelija #laureamasters.

Sulje mainos Tilaa Evento