Hanaholmen saa kokonaiskuvan omista ympäristöteoistaan Ekokompassin avulla

Ekokompassi on työkalu, jonka avulla organisaatio voi tutkia omaa kestävän kehityksen tasoaan, kertoo kulttuurikeskus Hanaholmenin hotelliemäntä Pia Korhonen. Sen käyttöön ottaminen vaatii kuitenkin hieman vaivannäköä – joka palkitaan lopulta.

Mistä standardista/sertifikaatista on kyse?

Käytännönläheisestä ympäristöjärjestelmästä Ekokompassista. Se on työkalu, jolla organisaatio voi tutkia, millainen kestävän kehityksen ja kierrätyksen taso heillä on. Ekokompassissa on kymmenen toimintapykälää, jotka yritys laittaa kuntoon ennen sertifikaatin auditointia. Kokonaisuudessaan Ekokompassi on näppärä ja yksinkertainen väline yrityksen ympäristöratkaisujen hallintaan, mutta sen käyttö vaatii yritykseltä paljon paneutumista asiaan.

Aiotteko hakea sertifikaattia tälle standardille?

Ympäristöstandardillamme on ollut Ekokompassi-sertifikaatti jo vuodesta 2014. Ulkopuolinen asiantuntija on siis käynyt täällä tutkimassa ja hyväksymässä ympäristötoimemme.

Kun meillä on sertifikaatti, niin asiakaskin tietää, että ympäristöasiat ovat täällä hoidossa. Kierrättämistä ei vain mietitä tai aloitella, vaan sen onnistumista seurataan koko ajan. Varsinkin kokousasiakkaat kyselevät tänä päivä paljon siitä, kuinka yrityksemme huolehtii kestävästä kehityksestä.

Kun meillä on sertifikaatti, niin asiakaskin tietää, että ympäristöasiat ovat täällä hoidossa.”

Mitä etua siitä on?

Ekokompassi on siitä hyvä, että itselläkin on omat ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen koko ajan kirjattuna − tarvittaessa näkee helposti, miten täällä on hoidettu asiat. Tämän standardin käyttö on jatkuvaa henkilökunnankin informoimista. Kestävän kehityksen taidot menevät heidän mukanaan toivottavasti kotiinkin asti.

Mitä sertifikaatin saaminen edellyttää ja mitä se vaatii?

Sertifikaatin saaminen edellyttää, että yritys täyttää Ekokompassi-kriteerit, joita on kymmenen. Organisaatiolla tulee esimerkiksi olla oma, tehtäväänsä koulutettu ympäristövastaava. Organisaation on sitouduttava ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Sen täytyy laatia oma ympäristöohjelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista.

Minkä vinkin antaisitte sertifikaatin hakijalle?

Ekokompassi antaa laajan kokonaiskuvan ympäristöasioista, joten se on hyvä työkalu yrityksen ympäristökartoitukseen. Sen käyttöön ottaminen teettää kylläkin aluksi paljon työtä: esimerkiksi kaikki oleelliset lakipykälät kuten ympäristönsuojelulaki, jätelaki ja kemikaalilaki käydään läpi  ja katsotaan, että ne toteutuvat toiminnassa. Jätteenhuoltosuunnitelmakin kirjataan. Lisäksi yrityksen ympäristövastaava käy koulutuksen. Myös oman ympäristöohjelman miettiminen ja raportointi vie aikaa.

Kenelle suosittelisit sertifikaattia?

Sertifikaatti on hyödyllinen pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole vielä minkäänlaista ympäristöohjelmaa. Siitä on apua esimerkiksi tapahtumia ja konsertteja järjestettäessä. Kun asiakas kysyy, että kierrätetäänkö täällä, niin voi vastata, että meillä on Ekokompassi.

Tämä on kokonaisuudessaan oikein näppärä työkalu. Joutuu itsekin miettimään, mitä ympäristön eteen on vielä tekemättä, ja huomaa uusia asioita, jotka pitäisi tehdä.

Julkaistu Evento-lehdessä 2/2020.

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!

Tällä palstalla esittelemme tapahtumatalojen käyttämiä sertifikaatteja.