Hallitus linjasi lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin

Hallitus sai keskiviikkona käydyissä neuvottelussaan kokonaiskatsauksen kaikista hallituksen linjauksista koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Neuvottelussa linjattiin lisäksi rajoituskokonaisuuksien lievennyksiä myös tapahtumien osalta.

Valtioneuvosto suosittelee, että mikäli epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia, elokuun alusta alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Tämä edellyttää turvallisuuden varmistamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeiden avulla: turvaetäisyyksien ja hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja asiakasmäärien rajaaminen, tarvittaessa toimintaa eriyttäen. Aluehallintoviranomaiset tekevät harkintaansa pohjautuen päätökset heinäkuun aikana, enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Viimeisenä purkamistoimena, jos epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä poikkeamia, voidaan 1. lokakuuta 2020 alkaen luopua kokoontumisrajoituksista ja sallia kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärärajoitusta. Hallitus myös suosittaa, että toimijat omavalvonnallisesti turvaavat edellä mainittujen ohjeiden noudattamista edelleen.

Elokuun alusta alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa.

Valtioneuvosto tarkastelee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia linjauksia säännönmukaisesti perustuen tilannekuvaan ja vaikutusarviointiin niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla. Mikäli epidemiatilanne kehittyy epäsuotuisasti ja tämä arviointi sitä edellyttää, rajoitusten purkamista koskevaa suunnitelmaa tullaan tarkistamaan.        

Heinäkuun loppuun asti rajoitukset ovat voimassa aluehallintoviraston aiempien päätösten mukaisesti. Alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja sisä- ja ulkotiloissa. Hygieniaohjeiden noudattaminen on aina perusteltua.

 

Jos epidemiatilanne etenee suotuisasti, kaikki rajoitukset puretaan lokakuun alusta alkaen.

Yli 50 henkilön, mutta korkeintaan 500 henkilön sisä- ja ulkotilaisuudet ovat sallittuja edellyttäen, että niissä turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n ohjeistamien turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniakäytäntöjen avulla. Yhteismäärältään yli 500 henkilön ulkotilaisuudet ovat sallittuja eriyttämisjärjestelyin.

Tilaa lehti!

Tilaa digilehti!