Exit käynnisti tapahtumien avautumisen – kesäkuun alusta luovutaan turvaväleistä ulkotapahtumissa

Valtioneuvosto on purkanut poikkeusolot ja vahvistanut exit-suunnitelman, mikä tuo toivoa tapahtuma-alalle. Näiden myötä tapahtumia päästään avaamaan laajamittaisesti vielä toukokuun puolella.

Poikkeusolojen päättämisen myötä kokoontumisrajoituksissa tullaan siirtymään tartuntatautilain mukaiseen sääntelyyn. Tätä kirjoittaessa odotetaan STM:n tarkempaa ohjauskirjettä linjaamaan rajoitusten lieventämisen aikataulusta ja tapahtumia koskevista yksityiskohtaisemmista käytännöistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myös jo esitellyt luonnoksen tartuntatautilain jatkamisesta. Lain määräaikaisia pykäliä esitetään jatkettavaksi vuoden loppuun saakka. Samalla lakiin esitetään muutosta lähikontaktin määritelmään, minkä myötä turvavälien vaatimuksesta luovuttaisiin ulkotilojen osalta kesäkuun alusta alkaen. Käytännössä sisätiloissakaan ei perustason alueilla vaadittaisi turvavälejä, mutta lain tulkintaan täytyy vielä saada tarkentava linjaus, jotta pelisäännöt sisätilojen asiakaskapasiteettien osalta muodostuvat selkeiksi.

Tapahtuma-ala otti tiedot vahvistetusta exitistä vastaan ilahtuneena. Tapahtumateollisuus käy nyt vuoropuhelua STM:n kanssa, jotta tarkkoja tulkintoja saadaan käyttöön pikaisesti. Turvaväleistä luopuminen on merkittävä asia, jotta tapahtumajärjestämisen on mahdollista olla taloudellisesti kannattavaa. Vielä on myös saatava selkeät tulkinnat sisätapahtumien väljyysvaatimusten osalta sekä vaadituista terveysturvallisuusjärjestelyistä tapahtumia koskien ylipäätään.

Turvaväleistä luopuminen on merkittävä asia.”

Sosiaali- ja terveysministeriö on kertonut pyrkivänsä tarkentamaan linjauksia kesän osalta viimeistään toukokuun puolivälissä. Alkukesässä on vielä useita tapahtumia, joiden järjestäminen säilyy siis edelleen epävarmana ja perumispäätökset saattavat olla vain päivien päässä. Samalla heinä-elokuun tapahtumat saivat rohkaisua ja myös täysin uusia, riskiltään pienempiä tapahtumia suunnitellaan loppukesälle.

––––––––––––––––––––––

MKTG on nyt dentsu

Jenni Roivas.

MKTG on ollut osa Suomen suurinta markkinointitoimisto dentsua jo vuosien ajan. Alkuvuonna brändi kuitenkin sulautui emoyhtiöön, jättäen MKTG-nimen taakseen. Mitä tapahtumia rakastavat voivat sitten odottaa dentsulta?

Olemme näkemyksellinen markkinoinnin kumppani strategiasta jalkautukseen. Lähestymisemme pohjaa vahvaan ihmisymmärrykseen, joka antaa meille mahdollisuuden tehdä vaikuttavinta markkinointia. Tapahtumien osalta tämä tarkoittaa, että tunnemme kohderyhmäsi paremmin kuin kukaan muu. Tiedämme mikä heitä liikuttaa, miten heidät tavoittaa ja miten muutamme heidän ajatteluaan.

Tapahtumateollisuus on tuonut alamme eri toimijat samaan pöytään ensimmäistä kertaa. Ratkaistava tilanne on vakava mutta koemme, että samalla alalle luodaan laajempia yhteisiä toimintamalleja ja katse on vahvasti tulevassa. Olemme mukana Turvallisen tapahtuman työryhmässä, missä käsittelemme jäsenistön kesken vallitsevaa poikkeustilannetta ja ratkaisumalleja.

Tarve kohtaamisiin ihmisten välillä on isompi kuin koskaan ennen. Tapahtuma-ala tulee nousemaan uuteen kukoistukseen ja on upea ajatus, että jatkossa meidät tunnetaan ja tunnustetaan oikeana toimialana.

Jenni Roivas

Senior Executive Producer

––––––––––––––––––––––

Tapahtumateollisuuden toimialaselvitys valmistuu ja historian lehtiä etsitään

Kuva: iStock.com/otaraev74

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Creative Business Finland (CBF) tilasi tammikuussa Tapahtumateol­lisuus ry:ltä toimialaselvityksen, jonka tavoitteena oli selvittää tapahtumateollisuutta toimialana, sen yrityksiä, toimintaa sekä tulevaisuutta.

Selvitys on nyt valmistunut ja toimitettu CBF:lle, joka on suunnitellut julkistavansa sen 6.5.2021 järjestettävässä webinaarissa. Selvitys tullaan esittelemään kevään ja syksyn aikana myös Tapahtumateollisuus ry:n järjestämissä tilaisuuksissa.

Selvityksessä nousee esille useita yhteiskunnallisia ja merkittäviä muutostarpeita. Akuuteimpia ovat lainsäädännön muutokset, niin tartuntatautilain kuin kokoontumislainkin osalta. Tapahtumaelinkeinoa ei tunnisteta nykyisessä lainsäädännössä, mikä on yksi syy siihen, että koronaepidemian aikana alaa on rajoitettu muita elinkeinoja voimakkaammin, ja että ala on jäänyt talou­dellisten tukimekanismien ulkopuolelle.

Selvitys käynnistää suomalaisen tapahtuma-alan hahmottumisen osana yhteiskuntamme toimintaa.”

Tapahtumateollisuuden tavoitteena on, että selvityksen avulla saadaan luotua sekä valtionhallintoon, että toimijoille itselleen kattavampaa käsitystä koko laajasta toimialasta. Selvitys käynnistääkin suomalaisen tapahtuma-alan hahmottumisen osana yhteiskuntamme toimintaa – se nostaa esille myös tarpeen tutkia lisää toimialan nykyisyyttä ja tulevaisuutta, mutta myös menneisyyttä.

Heitämmekin teille haasteen! Tapahtumateollisuuden nykyisyyden voi ymmärtää vain, jos tuntee sen historian. Vinkkaa meille mistä löydämme toimialan historiaa, joko jo valmiiksi kirjoitettuna tai keitä pitäisi haastatella, jotta saamme koko tapahtuma-alojen laajan historiankin kirjoihin ja kansiin.

––––––––––––––––––––––

Tapahtumateollisuus ry – parasta just nyt

Riia Palmunen.

Olen ollut nyt pari kuukautta työharjoittelijana Tapahtumateollisuuden toimistolla. Tähän mennessä kokemusta ja näkemystä on kertynyt enemmän kuin osasin tältä kolmen kuukauden harjoittelulta toivoa. Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksessa ja Tapahtumateollisuudessa avautui mahdollisuus harjoitteluun. Tartuin heti läppäriin ja kirjoitin hakemuksen, joka erottui edukseen. Eikä aikaakaan, kun sain kutsun haastatteluun –joka sitten johti harjoittelupaikkaan. Tapahtumateollisuus on paras mahdollinen paikka alasta oppimiseen, ja tuntui lottovoitolta päästä tähän harjoitteluun.

Palataan ajassa taaksepäin. Synnyin Pohjanmaalle yrittäjäperheeseen, tein kesät ja koulun ohessa töitä asiakaspalvelutehtävissä vanhempieni yrityksessä. Vuonna 2015 lähdin opiskelemaan matkailun restonomiksi Lappiin. Halusin oppia lisää asiakaspalvelusta ja kasvattaa asiantuntijuuttani sekä oppia uutta kiinnostavasta alasta. Rovaniemi oli paikkana tuntematon, eikä minulla ollut ainuttakaan tuttua ihmistä lähellä. Haaveilin jo pitkään ennen opiskeluja myös työstä markkinoinnin parissa. Niinpä päädyin erikoistumaan ja valmistuin vuonna 2018 tapahtumanjohtamiseen erikoistuneena restonomina – se on ollut valinta, jota en kadu. Valmistuttuani olen tehnyt töitä tarjoilijana, promoottorina ja vaateliikkeessä myyjänä. Opiskeltu tieto ja harjoittelujen kautta opitut käytännön taidot kutsuvat kuitenkin töihin tapahtuma-alalle.

Tapahtumateollisuuden harjoittelussa pääsen seuraamaan aitiopaikalta tapahtuma-alan työtehtäviä. Toimistolla Maria ja Kati jakavat suuren määrän tietoa ja vastuullisiakin töitä tehtäväksi. Ensinnäkin tunnen olevani arvostettu ja tarpeellinen, kun saan vastuuta ja vaikutusvaltaa. Toiseksi rakastun joka päivä enemmän alaan ja nyt osaan sanoa millä alalla haluan vaikuttaa isona. Kolmanneksi lupaan tehdä 101 % kovaa työtä harjoittelun loppuun saakka. En aio jarrutella, koska pyrin petaamaan itselleni mahdollisimman hyviä jatkomahdollisuuksia alalta. Harvasta merkinnästä CV:ssäni olen näin ylpeä!

Riia Palmunen

––––––––––––––––––––––

Koronatodistus takaamaan avointa ja turvallista yhteiskuntaa

Kuva: istock.com

Tapahtumateollisuus on esittänyt digitaalisen koronatodistuksen käyttöönottoa Suomessa laajasti. EU on jo päättänyt jäsenmaiden yhteisen koronatodistuksen käyttöönotosta välineenä kansainvälisen matkailun avaamiseksi. Kansainvälisen liikkuvuuden lisäksi koronatodistuksella voitaisiin myös vahvistaa turvallisuutta ja avautumista myös Suomen rajojen sisäpuolella.

Koronatodistuksen vihreä valo olisi mahdollista saada joko koronarokotteen, tuoreen negatiivisen koronatestituloksen tai hiljattain sairastetun koronainfektion myötä. Koronatodistus kertoisi ainoastaan, että vihreän valon saaneella henkilöllä joku kolmesta vaatimuksesta täyttyy. Se ei siis yksilöisi tarkempia terveystietoja.

Laajasti käyttöön otettuna koronatodistus voisi vahvistaa yleisesti terveysturvallisuutta ja mahdollistaa yhteiskunnan pysymisen avoimena, mikäli vielä tulevana syksynä ja talvena nähtäisiin koronaepidemian uusia aaltoja. Rokote-, testi- tai sairastamistietoon perustuva koronatodistus takaisi kansalaisille laajasti yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Laajasti käyttöön otettuna koronatodistus voisi vahvistaa yleisesti terveysturvallisuutta.”

Tapahtumateollisuus on painottanut, että koronatodistuksen ei tulisi olla rajoittava tekijä erilaisten palveluiden ja elinkeinoelämän avautumiseksi. Sen sijaan sen tulisi olla koronavilkun ja kasvomaskien tapaan väliaikainen, vahvasti suositeltu tapa jokaiselle pitää huolta siitä tasa-arvoisesta, avoimesta, hyvinvoivasta ja toimivasta yhteiskunnasta, joka Suomi on.

––––––––––––––––––––––

Tapahtumateollisuuden vuosikokous lähestyy – tavataan Tampereella!

Tapahtumateollisuuden vuosikokous on jäsenistölle paikka kohdata, vaikuttaa ja verkostoitua. Vuosikokouksessa vahvistetaan järjestön edellisen vuoden tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Lisäksi vuosikokous päättää seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruuden ja valitsee hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Tapahtumateollisuuden sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenen kausi on kaksi vuotta ja kerrallaan erovuorossa on puolet hallituksesta.

Vuosikokous järjestetään Tampereella torstaina 27.5. Vuosikokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla jäsenillä ja äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokoukseen osallistuvien jäsenten on terveysturvallisuusjärjestelyiden vuoksi ilmoittauduttava ennakkoon sekä rekisteröidyttävä kokouspaikalla äänioikeuden toteamista varten.

Vuosikokouksen yhteyteen suunniteltu Tapahtumateollisuus NYT -seminaari on päätetty siirtää alkusyksyyn 2021. Kuitenkin vuosikokouksen yhteydessä järjestetään jäsenistölle myös mahdollisuus verkostoitumiseen keskusteluiden ja illallisen äärellä. Tarkempi ohjelma on tätä kirjoittaessa suunnitteilla ja vahvistuu lähempänä tapahtumaa.

––––––––––––––––––––––

Liity jäseneksi!

Jäsenenämme olet mukana vahvistamassa tapahtumaelinkeinon yhteistä ääntä ja pääset osaksi alan vaikuttavaa verkostoa.

––––––––––––––––––––––

Yhteystiedot

www.tapahtumateollisuus.fi

––––––––––––––––––––––

Jäsenet

Tapahtumateollisuus ry:llä on jo yli 200 jäsentä. Tule mukaan vaikuttamaan!

(Uudet jäsenet lihavoitu.)

9RTurva Oy

Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy

ACE-Production Oy

Ahola Mixing Service Oy Ltd

AJK-Jatkokoulutus Oy

AKK Sports Oy

Aktiivikylä Oy

Alarauta Oy/NBDG

Amanda´Eye Oy

amepa Oy

AMJ Turku Audio Oy

Artistiasu Oy

Asikkalan Telttapalvelu

Assembly Organizing Oy

Atemark Palvelut Oy

Atomcom äänentoistopalvelut

AV Pro

Band Age Oy

Beaver City Restaurants Oy / Suvilahti TBA

Blackout Lighting Finland Oy

Bom Oy

Bright Finland

Broadway Finland Oy

Brändipuu

Comusic Management Oy

ContactMate Events / AIDC Finland Oy

CoreGo

Corpsec Oy

Cosa Nostra Crew Oy

Creperie Oy

Dark Visual Oy

Demande Oy

dentsu Finland Oy

DJ Proteus / Rebel Hell Entertainment

East Coast Events Oy

Element Lab Oy

Elevent Group Oy

Event Company Rami Lehtinen Oy

Eventgear Oy

Eventlink Promotions Oy

Evento

Events 365 Oy

Eventual Oy

Exposet Oy

Factor Nova Oy

Fair Factory Oy

Fantastico Production Oy Ltd

Faustus Oy

Feelbeat Oy – Opens ohjelmistot

Finnish Metal Events Oy

Fire Factory Oy

Fullsteam Agency Oy

Geronimo Events Oy

Gigle Oy

GU-ohjelmat

Hartwall Arena / Helsinki Halli Oy

Harva Marketing Oy

Helppari Oy

Helsingin Musiikkitalo oy

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Helsingin Tapahtumatuotanto 

Augmented Events Oy

Helsinki Rock and Roll

Hugedelay Oy (Big Wheels Events)

Hög Light & Sound Oy

Ikurin Turpiini Oy

Ilmapallokeskus Balloon Center Oy

Ilmiö-Tuotanto Oy

IluSound Oy

Imatra Base Camp Oy

Isomäki Areena Oy (Kiinteistö Oy Porin Jäähalli)

JL Event Service Oy

JL-Viihdetuotanto Oy

Jubilee Oy

Jämsän Discofix Oy

Jääkiekon SM-liiga Oy

Kampin Karuselli Oy

Kids Factory Oy

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistöosakeyhtiö Kuhmon kulttuuritalo

Kirkkopalvelut ry

K-Light Oy

KMU Live Oy

KOKO Tapahtuma OSK

Konffa Oy

Kotkan tapahtumakeskus Oy

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Kymi-karjalan Komediatuotanto Oy

Kymiring Oy

Lahden seutu – Lahti Region Oy

Lammin Sahti Oy

Lataamo Group Oy

Lexperience Oy

Linda Nilsson/ Nillin Consulting

Lippupiste Oy

Live Nation Finland Oy

LiveFIN ry

Livelaboratorio Oy

Livelaboratorio Tampere Oy / G Livelab Tampere

Lively Entertainment Oy

Local Crew Oy

Loud 'N Live Promotions Oy Ltd.

Lounais-Suomen Vuokrakaluste Oy

Love me do Oy

Lumiere Production

Lyyti Oy

MagnumLive Oy (konserni)

Mainostoimisto Värikäs Oy

Maiseri Oy

Management Events Studio Oy

Manager´s Forum Finland

Marketing & Communication Group Marco Oy

Marrow Oy

Marteaux Oy

Messu- ja somistusalan liitto ry

Messua Oy

Messumatto Oy

MeTa ry

Mikkelin Mikaeli Oy

Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry

Mind & Design Villa Roos

MP-Viihde Oy

MySpeaker Oy

Nelonen Media Live Oy

Noise House Oy

Nordic Business Group Oy

Nordic Live Productions OY / Aurafest Northern Sound

Nuori Petri Oy

Ohjelma-akseli Oy

Ohjelmatoimisto Kristalli

Oulun Kongressitekniikka Oy

Oy Aku`s Factory Ltd / Akun Tehdas

Oy Bandercom Ltd

Oy NetTicket Finland Ab

Panda Turva Oy

Pato Events Oy

Pekka Olava Oy

Pink Eminence Oy

Pinky Ponky Productions Oy

Pirkanmaan festivaalit ry (Pirfest)

Posetiivi Oy

PR Factory Oy

Prime Event Oy

PRO Kaakon kirjamessut ry

ProAgria Tapahtumat Oy

ProBasket Oy

Profilight Oy

PuskaPromotion osk.

Pyro ja Ilotulitustaiteen Edistämisyhteisö r.y. / Samfundet för Pyro och Fyrvrkerikonstens Befrämjande rf

Raikuli Productions Oy

Ramirent Finland Oy

RCFF Elokuvafestivaali Oy

Redberg Agency Oy

Retoriikan kesäkoulu Oy

Rivents Oy

Rock 4 Events oy

Rockhopper Agency

Roudaamo Event Warehouse Oy Ltd

Runner's High Oy

Ruusunen Consulting Oy

Saamelaiskäräjät / Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

Salkapuu Oy

Samppalinnan Kesäteatterin kannatusyhdistys ry.

Securitas Events Oy

Securitas Events Oy

SILENT ENTERTAINMENT ja ShowPro Finland

Sisters & Company Oy

Slow Rocket Oy

Sofia Helsinki

Sound Engine

Sponsorointi & Tapahtumat ry

Stadion-säätiö sr

Stereo:ID Ltd Oy

StillArt Ab

Stopteltat Oy

Storia Productions Oy

Sun Effects Oy

Sunborn Events Oy

Suomen Hippos ry

Suomen Ilotulitus Oy

Suomen kansallisooppera ja -baletti

Suomen kulttuuritalot ry

Suomen Musiikkiteollisuus Osakeyhtiö

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

Suomen Palloliitto ry

Suomen Tanssipuoti Oy

Suomen Teatterit

T:mi Vesa Sytelä

T4B Distribution Oy

Taika ja Tuli

Taikalyhty Oy

Tampere Deck and Arena Management Oy

Tampere-talo Oy

Tapahtumallinen Oy

Tapahtumapalvelu Järjestys

Tapiolan Monitoimiareena Oy

Teatteri Eurooppa Neljä

Teatteri Toivo /Teatteriyhdistys Toivo ry

The Best Crew Ever Oy

Tiketti Oy

Tilaisuuksien ideointi- ja

toteuttamistoimisto Tapaus Oy

Tirehtööripalvelu Liukkonen

Ti-Ti Tuotanto Oy

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö

Toriklubi Oy

Torikorttelit / Helsingin Leijona Oy

Torvinen Showtekniikka

Trap Factory Oy

Tubecon Oy

Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy

Turku Food and Wine Fest Oy

Turku Live

Tuulensuun Palatsin Ravintolapalvelut Oy

Tuusulanjärven tapahtumat Oy (Krapin Paja)

Valova Oy

Vanaja Event Solutions Oy

Vantaan Festivaalit Oy

Verkatehdas Oy

Viking Pro oy

Visuaalinen Pinta Oy

Wadessa Oy

Warner Music Live

Wayment Oy

Welldone L.R. Oy

White Label Company Oy

WS-Expogroup Oy Ltd

Wulff Entre Oy

XYZ Dezigns Oy

Yucca Group Oy

Äänirasia Tapahtumantekijä Oy

 

Julkaistu Evento-lehdessä 3/21.

Tapahtumateollisuus ry:n tiedotussivut Evento-lehdessä.

Sulje mainos Tilaa Evento