Evento selvitti: Miten virtuaalinen elämys syntyy?

Evento kysyi kolmelta tapahtuma-alan ammattilaiselta, miten virtuaalinen elämys syntyy ja mitkä ovat sen tärkeimmät elementit. Lisäksi tiedustelimme, mitkä ovat pahimmat mokat, millä elämyksen syntymisen voi torpata.

Lauri Vassinen, Tapaus

Miten virtuaalinen elämys syntyy?

Virtuaalinen elämys syntyy tilanteessa, kun ihmisen kokemus on vahvempi kuin uusien teknisten systeemien ja työkalujen opetteleminen. Se on hetki, kun yhteys syntyy ja osallistuja kokee olevansa yhtä elämyksen sisällön kanssa. Yhteydellä tarkoitan sitä että kiinnostuu, kuuntelee ja tulee kuulluksi.

Mitkä ovat tärkeimmät elementit, mitä pitää ottaa huomioon?

Virtuaaliselle kokemukselle tärkeintä on hetkessä mukana olemisen tunne ja se, että oma läsnäolo saa aikaan jonkun vuorovaikutuksen. Tallenteiden katsominen on vain tallenteiden katsomista. Virtuaalinen kokemus on myötäelämistä, vuorovaikutusta ja yhteisen asian äärelle kokoontumista samanmielisten kanssa.

Mitkä ovat pahimmat mokat, millä elämyksen syntymisen voi torpata?

Virtuaalinen elämys voi keskeytyä monella tapaa. Kotityöläisen mielenkiinto voi herpaantua perheenjäsenen keskeytykseen tai vaikkapa päätökseen ryhtyä siivoamaan. Kannattaa huomioida ja kunnioittaa osallistujan aikaa tarjoamalla dynaaminen ja toimiva elämys, joka tarjoaa mahdollisuuden myötäelää mukana kiinnostuen, innostuen, kuunnellen ja pitää huolta, että yhteys on auki myös toiseen suuntaan. Pahin moka on tietysti se, että tekniikka ei toimi, kamerakulmat ovat tylsiä ja esityksiä ei ole harjoiteltu terpeeksi. Eli kunnioita sitä aikaa ja huomiota, joka sinulle annetaan.

Kannattaa kunnioittaa osallistujan aikaa.”

Joonas Patama, Tapaus

Miten virtuaalinen elämys syntyy?

Moninaisella, tiivisrytmisellä ja kiinnostavalla sisällöllä. Osallistujakokemuksen tulee olla sujuvaa ja helppoa. Lisäksi laadukas osallistaminen luo merkityksellisyyden tunnetta sekä rakentaa kokemuksen yhteisestä tapahtumasta.

Mitkä ovat tärkeimmät elementit, mitä pitää ottaa huomioon?

Content is king. Panosta käsikirjoitukseen ja osallistujakokemuksen suunnitteluun. Harjoittele, harjoittele ja harjoittele.

Mitkä ovat pahimmat mokat, millä elämyksen syntymisen voi torpata?

Irrelevantti sisältö. Liian hidastempoinen rytmi ja staattinen toteutus. Kangerteleva alusta tai tekniikka. Treenaamattomuus.

Tarjoa vain merkityksellistä sisältöä.”

Kati Sorjanen, Tapahtumantekijät

Miten virtuaalinen elämys syntyy?

Virtuaalinen elämys on jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen ja oma. Se kytkeytyy osallistujan omiin odotuksiin ja kokemuksiin. Se syntyy osallistujan sydämessä, ei aivoissa. Se syntyy, kun osallistuja uppoutuu, haltioituu, vaikuttuu, innostuu, inspiroituu tai liikuttuu – kun osallistuja kokee merkityksellisiä tunteita, jotka koskettavat.

Mitkä ovat tärkeimmät elementit, mitä pitää ottaa huomioon?

Jos halutaan tukea virtuaalisen elämyksen syntymistä ja luoda sille otolliset puitteet, kannattaa ensin satsata ennakkoviestintään. Hyvällä viestinnällä ja markkinoinnilla sitoutetaan osallistuja ja luodaan odotuksia. Keskittynyt ja sitoutunut osallistuja on valmis vaikuttumaan.

Toiseksi, tarjoa vain merkityksellistä sisältöä. Maailma on täynnä huttua ja horinaa – ne, ketkä tarjoavat kuratoitua ja korkealaatuista sisältöä, erottuvat. Sisältö voi olla asiaa tai viihdettä tai niiden yhdistelmää, mutta oleellista on merkityksellisyys nimenomaan sinun kohderyhmällesi.

Kolmanneksi, muotoile virtuaalinen kohtaaminen osallistujan kannalta optimaaliseksi. Suunnittele kaikki, niin isot linjat kuin pienet yksityiskohdat, juuri sinun kohderyhmääsi ajatellen. Rakenna kohtaamiselle vaikuttava käsikirjoitus ja ohjaa se proaktiivisesti, heikkoja signaaleja herkällä korvalla kuunnellen.

Neljänneksi, ole aito ja ole rohkea. Aitous rakentuu inhimillisyydestä, rehellisyydestä, tunneälystä ja tilannetajusta. Se kasvaa vuorovaikutuksessa, kuunnellen. Aitous mahdollistaa elämyksen syntymisen. Rohkeus taas näyttäytyy monin eri tavoin – se voi olla uskallusta tehdä asioita uudella tavalla, uskallusta ottaa kantaa, uskallusta heittäytyä, uskallusta nostaa vaikeatkin asiat esiin, uskallusta asettua haavoittuvaan asemaan tai uskallusta asettaa vaativia tavoitteita. Aitous ja rohkeus johdattelevat osallistujan niille sydämen seuduille, missä on mahdollista kokea virtuaalisia elämyksiä.

Mitkä ovat pahimmat mokat, millä elämyksen syntymisen voi torpata?

Virtuaalisen elämyksen voi pitää helposti loitolla välttelemällä tärkeitä asioita, vääristelemällä, olemalla epäaito ja teennäinen. Kaikenlainen vilpillisyys nostaa välittömästi osallistujien niskakarvat pystyyn, jolloin kaikki muut tunteet unohtuvat ja jäljelle jää vain pettymys, kiukku tai jopa raivo.

Jos katsotaan asioita teknisemmin, niin huono tekninen toteutus pilaa myös kokolailla täydellisesti haltioitumisen mahdollisuuden.

Julkaistu Evento-lehdessä 6/2020.

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!

Sulje mainos Tilaa Evento