1. Arvioi, oletko konfliktin selvittäjänä täysin objektiivisessa asemassa. Se on tärkeää väitetyn häirinnän kohteen kuin myös väitetyn häiritsijän oikeusturvan toteutumisen kannalta.
  2. Pyydä tarvittaessa apua ulkopuoliselta asiantuntijaselvittäjältä.
  3. Anna apua kaikille selvityksen osapuolille koko prosessin ajan. Pidä osapuolet informoituna. Viestinnän on oltava selkeää ja tehokasta.
  4. Osapuolet ja mahdolliset muut asiasta tietävä henkilöt on haastateltava mahdollisimman pian selvityksen alkaessa. Kuulemiset on suositeltavaa toteuttaa henkilökohtaisesti kasvotusten. Haastattelut voidaan poikkeuksellisesti järjestää myös videoyhteyksin, jos henkilökohtainen tapaaminen ei ole mahdollista.
  5. Analysoi haastattelut ja todisteet perusteellisesti.
  6. Huolehdi tarkasta dokumentoinnista, jotta prosessi on vastuullinen. Tosiasiat on tarkistettava ja dokumentoitava.
  7. Tee päätös suoritettavista toimenpiteistä. Jos apunasi on asiantuntijaselvittäjä, saat tilanteesta yhteenvedon ja suositukset. Suositukset voivat kattaa ohjeistuksia myös tulevaan riskienhallintaan ja terveellisen työympäristön rakentamiseen.

Julkaistu Eventossa 5-6/21.

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!