Suomalainen henkilöstöpalveluyritys Barona Group juhlisti uuden palvelukeskuksensa avajaisia vuosi sitten Espanjan Aurinkorannikolla. Paikalla oli myös Fuengirolan kaupungin pormestari Ana Mula, joka vierailee aktiivisesti suomalaisyhteisön tapahtumissa.

Aurinkorannikko mielletään call centereiden paratiisiksi. Uuden toimitilan avauduttua Barona ryhtyi markkinoimaan näkyvämmin xChange-työhyvinvointiohjelmaansa, joka tuo yrityksen mukaan uudenlaisen näkökulman etätyön ja joustavien työnteon mallien yhdistämiseen. Ideana on, että Barona solmii työnantajan kanssa sopimuksen työntekijän siirtymisestä Espanjaan 6–12 kuukaudeksi. Barona hoitaa työnantajavelvoitteet, mutta työnjohto säilyy alkuperäisellä työnantajalla. Palkka ja työehdot määräytyvät Espanjan yleisen tason mukaisesti.

Baronan palvelukeskuksen johtaja Anne Issakainen toteaa, että vaihto on työntekijälle ikään kuin palkaton työvapaa Suomesta.

– Työntekijän sopimusehdoissa mainitaan, että hän palaa samaan työhön ja samoilla ehdoilla.

Baronassa uskotaan, että ohjelmalla saavutetaan win-win-tilanne, molemmat sekä työnantaja että työntekijä voittavat.

– Varsinkin luovilla aloilla vallitsee nyt osaajapula. Jos työntekijät pelkäsivät ennen työsuhteensa menettämistä, nyt yritykset miettivät, miten sitouttavat parhaimmat työntekijänsä ja pitävät heidät palveluksessaan, palvelujohtaja Anne Issakainen sanoo.

Hänen näkemyksensä mukaan erilaiset joustavat työnteon muodot parantavat työnantajamielikuvaa.

– Vaihto-ohjelma saattaa olla ratkaisu, jolla osaaja pidetään motivoituneena siinäkin tapauksessa, että hän ilmoittaa kaipaavansa kansainvälisiä haasteita.

Anne Issakainen sanoo, että hyvinvointi on asia, joka puhuttelee lähtötilanteessa molempia. Työnantajat ovat toisaalta huolissaan työntekijöiden terveydentilasta ja siitä, mitä keinoja olisi sitä kohentaa. Samanaikaisesti työntekijät pohtivat, mistä saada uutta puhtia työhön ja vapaa-aikaan.

– Jo kokemus siitä, että hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita, saattaa toimia positiivisena signaalina.

Ohjelman suunnittelussa on koettu tärkeäksi työntekijän oma hyvinvointi ja jaksaminen. Fuengirolassa työntekijöiden tukena on hyvinvointikoordinaattori Nina Vänttilä, joka järjestää vapaa-ajan ohjelmaa ja tukee maahan muuttavien sopeutumista eri tavoin.

Ohjelman täysimittainen hyödyntäminen edellyttää etätyön johtamisen taitoja. Baronasta annetaan lähtijälle ja hänen organisaatiolleen tarvittaessa räätälöityä valmennusta.

Olennaista on, että vaihtoa suunnittelevalla työntekijällä on halu onnistua. Yleisin syy, miksi vaihtoon lähtö baronalaisten kokemuksen mukaan kariutuu, liittyy perhesyihin.

– Perheellisillä vaihto edellyttää yksityiselämän järjestämistä lähtökuntoon, ja jokaisen perheenjäsenen sitoutumista.

Perheellisten valmistauduttava ajoissa

Suomalaisväestön kasvu Aurinkorannikolla näkyy erityisesti Suomi-koulussa, jonka tilat ovat jääneet ahtaaksi. Osalle työskentelemään Espanjaan aikoville perheellisille tilanne on tullut yllätyksenä. Viimeisessä haussa vaille opiskelupaikkaa jäi yli toista sataa oppilasta. Fuengirola.fi-lehden mukaan uudelle suomalaiskoululle on löytynyt tontti. Tonttikaupat ja lupa-asiat ovat edenneet loppusuoralle. Tontin ostaa ja rakennuttaa sitä varten erikseen perustettava säätiö. Koulun sijainti ilmoitetaan myöhemmin. Tällä välin nykyisellä tontilla sijaitsevaan kouluun rakennetaan väliaikaisia lisätiloja.

Osa suomalaisista onkin sijoittanut lapsensa kansainvälisiin kouluihin, jotka ovat hintatasoltaan kalliita. Espanjan kielen taitoisille tai sitä opiskella haluaville hyvänä vaihtoehtona toimii yhtä hyvin paikallinen koulu. Paikallisten peruskoulujen hakuaika on maaliskuussa.