Digikuntoon kesäksi 2019

Miten on, onko yrityksesi digi päässyt vähän rupsahtamaan? Laahaako kanavasi vielä viime talvessa eli onko ihan peruspäivitys unohtunut? Ja kaipaako sisältö hieman puunausta ja kiillotusta? Ja digimaailman muotilehdetkin peruit, kun ei niiden lukemiseen ollut aikaa?

Digitaalisuus on tullut  jäädäkseen. Tämä aiheuttaa monelle yrittäjälle – niin pienille kuin isoillekin päänvaivaa. Moni yrittäjä pohtiikin, miten pitää oma verkkonäkyvyytensä aina freesinä, muodinmukaisena ja haluttavana. Ja toisaalta, miten pysyä uusimman digimuodin, tai no, edes sen klassisen, ajattoman Grace Kelly –tyylin, vanavedessä? Miten löytää muuttuvassa digimaailmassa ne parhaat kanavat ja parhaat tavat asiakkaiden houkutteluun ja asiakkaille viestimiseen. Toimiva sisältö tuntuu olevan mystinen peikko; koskaan kun ei voi tietää, mikä toimii. Harmaita hiuksia aiheuttaa sekin, että jo nettisivun suunnittelussa tulisi huomioida monilaitteisuus ja –kanavaisuus sekä interaktiivisuusperinteisen sisällön ja ulkoasun lisäksi – hakukoneoptimoinnista puhumattakaan. Pelkkä kielikin SEOineen, SEMmeineen, responsiivisuuksineen, konversioineen yms. on selkeästi mediatoimistojen ja nörttien ilkeä salajuoni pientä yrittäjää kohtaan.

Monesti yrittäjät kokevat myös ajanpuutteen yhtenä syynä, joka estää uuden opettelun. Kenellä nyt on aikaa istua monta päivää koulussa pänttäämässä teoriaa, jota pitää sitten kuitenkin vielä yrityksessä työstää käytäntöön. Niinpä usein pitäydytään siinä vanhassa, jo jotenkin toimivassa tavassa, kunnes joku mediatoimisto tai operaattori tarjoaa ”halvalla hyvää”.

”Syö vähän, liiku paljon” eli sama digimaailmassa: Pienin askelin kokeilemalla

Runsaus onkin varmaan yksi suurimmista haasteista digimarkkinoinnista ja ebisneksestä puhuttaessa. Jos siis haluaa ahmia kaiken itselleen, ei digikunto todennäköisesti ole kovinkaan kummoinen. Viisaampaa onkin lähteä suunnitelmallisesti liikkeelle sieltä, missä asiakkaatkin ovat. Perinteinen segmentointi ei ole digiajassakaan kuollut, vaan määrittelemällä ensisijaiset kohderyhmät, on kohtuullisen helppo selvittää, millaisia kanavia tuo kohderyhmä käyttää ja millaisia sisältöjä se lukee.

Sisältö tulee sopeuttaa asiakaskunnan ja kanavan mukaiseksi, ja sen tulisi olla säännöllistä. Tässä kohtaa astuukin sitten esiin ne kunnonkohotuksen peruskompastuskivet: oma motivaatio ja omat resurssit. Tästä syystä kannattaakin mieluummin miettiä, mitä somekanaviinsa pistää ja aikatauluttaa tämä jo etukäteen. Pienelläkin ajankäytöllä ja muutamalla säännöllisellä viestillä saattaa saada ihmeitä aikaan eikä motivaatio lopu heti alkuinnostuksen jälkeen.

Sisällön osalta kannattaa myös miettiä, millaisesta viestinnästä yritys itse innostuu resurssiensa puitteissa. Onko blogin kirjoittaminen, joka kuitenkin vaatii hieman enemmän aikaa ja kestävyyttä sekä kirjallistakykyä, mielekästä vai luonnistuisiko yritykseltä paremmin pienet, napakat tietoiskuintervalliharjoitteet? Vai halutaanko kokeilla jotain ihan uutta ja testata vaikkapa videoiden tuotannon tuloksia digikunnon saavuttamisessa?

Jotta ei liiketoiminta kuitenkaan mene ihan säästöliekille kaiken ihanan sisällöntuotannon ja kanavavalintojen lomassa, on syytä miettiä hieman sisäänkin tulevaa eurovirtaa vaikkapa verkkokaupan muodossa. Tässäkin on sitten monia vaihtoehtoja vertailtavina. Koko kaupan voi tehdä itse, jolloin varmasti tietää, millaisista ainesosista kauppa muodostuu ja voi helposti sitä korjailla ja päivittää. Toisaalta voi miettiä, olisiko jonkun toisen verkkokauppa valmiine ja nopeine ratkaisuineen parempi vaihtoehto.

Ihmeitä ei tapahdu yhdessä yössä, joten pitkäjänteistä toimintaa vaaditaan tässäkin. Onkin siis hyvä huolehtia myös säännöllisestä tulosten puntaroinnista erilaisten mittarien avulla. Tulosten pohjalta voidaan sitten tehdä korjaavia toimenpiteitä tai lisätä jonkin edellämainitun osa-alueen painotusta.

Haaga-Helian MSL

Jokaiseen kuntoiluprojektiin löytyy myös apua, jos sitä haluaa. Haaga-Heliassa on jo lähes 10 vuotta pyörinyt opintokokonaisuus nimeltään Matkailun sähköinen liiketoiminta. Tämä 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus kestää vuoden ja lähestyy aihetta hyvinkin käytännönläheisesti noudattaen pienien askelien strategiaa. Mallien ja soveltamisen sekä keskustelujen ja vierailevien asiantuntijaluennoitsijoiden avulla toivomme jokaisen osallistujan löytävän itselleen soveltuvimman ja mielekkäimmän tavan sukeltaa digitaalisuuden saloihin.

Opintokokonaisuuden sisältö noudattaa pitkälti aiemmin mainittua. Ensin tutustutaan asiakkaisiin ja ostokäyttäytymiseen verkossa, sitten sosiaaliseen mediaan ja hakukoneoptimointiin, jonka jälkeen luodaan elämyksiä mm. videoiden avulla. Lopuksi mietitään verkkokaupan mahdollisuuksia ja muistutellaan lainsäädännöstä. Itse koulutuksen eri osissa jumpataan verkkotyökaluja ja osa luennoista tapahtuu verkon välityksellä, joten kunkin opiskelijan on pakko ottaa lähituntumaa näihin.

Palaute osallistujilta on ainakin ollut myönteistä. Tuntuukin siltä, että osallistujilla on suuri palo etsiä ja kokeilla aivan uusia tapoja verkossa. Joten miten olisi, aletaanko jumpata teidänkin yritystä digikuntoon kesää 2019 varten?

Videosta löytyy lisätietoja.

Kirjoittaja toimii Haaga-Heliassa sähköisen liiketoiminnan ja markkinoinnin lehtorina. Hän vastaa Digitaalinen matkailumaailma –erikoistumisalasta sekä Matkailun sähköisen liiketoiminnan kokonaisuudesta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Hän kuvailee olevansa digihörhö, joka etsii koko ajan uusia mahdollisuuksia asiakaskokemuksen parantamiseksi verkossa eri keinoin. Hänen taustansa on alueellisessa matkailun kehittämisessä ja matkailumarkkinoinnissa.