Assistentin loikka organisaation digilähettilääksi

Jos haluat tulevaisuudessa töitä, älä ryhdy assistentiksi. Tulevaisuuden työelämää käsittelevistä artikkeleista saa tämän tästä lukea, että sihteerin ja assistentin työ on katoava luonnonvara. Totta onkin, että perinteinen assistentin rooli on muuttunut ja tavallinen toimistotyö on vähitellen jäämässä historiaan.

Keskustelemme paljon assistentin työn tulevaisuuden näkymistä Markkinointi-instituutin Johdon assistentin tutkinnon opiskelijoiden kanssa. Kun kuuntelen opiskelijoiden uskomattoman laajoja työtehtäviä ja osaamista sekä heidän halujaan kehittää omaa asiantuntijuuttaan, en voi uskoa että heidän työnsä olisi katoamassa mihinkään.

Avustajasta bisneksen ytimeen

Assistenttityön perusosaaminen, kuten kieli-, viestintä- ja organisointitaidot ovat edelleen työn kulmakiviä, mutta muuttuvassa työelämässä, jossa vastuuta jaetaan yhä useammalle, on assistentin aika kasvaa suurempiin saappaisin. Laaja liiketoiminnan ymmärrys, strategiaviestintä, moderni tiedonhallinta, johtamistaidot ja johtajuuden jakaminen sekä projektienhallinta ovat assarin uusia aluevaltauksia.

Assistenteille, joilla on valmiuksia jatkuvaan muutokseen, on tarjolla nimittäin entistä vastuullisempi työrooli. Assistentti on uudessa roolissaan moniosaaja ja edelläkävijä, joka toimii ketterästi omien vahvuuksien puitteissa, kehittää ja markkinoi osaamistaan ja tarttuu entistä vastuullisempiin tehtäviin.

Jotta assistentista ei tule työelämän muinaisjäänne, kannattaa ennakoida, mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, sekä tunnistaa ja pureksia sitä, miten itse voi tuottaa arvoa omalle organisaatiolleen.

Assistentti digitaitajana

Digi ja some kiinnostavat, ja digitaalisuus onkin merkittävimmin assistentin työtä muuttava ilmiö. Moni assistentti kokee kuitenkin, että ei vielä tiedä miten ja miksi digityökaluja hyödynnettäisiin organisaation toiminnassa ja erityisesti omassa työssä.

Ennen riitti, kun assistentti käytti Wordia ja PowerPointia sekä huolehti johdon sähköpostista ja kalenterista. Nyt pitäisi hallita myös Yammer, Youtube, Twitter ja LinkedIn. Ehkäpä päälle vielä CRM, Skype, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä, markkinoinnin automaatiotyökalut ja www-sivujen julkaisujärjestelmä.

Kokemukseni mukaan assistentit haluavat oppia käyttämään digityökaluja: he ymmärtävät, että digijunasta ei kannata jäädä. Myös digitaalisuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet verkostoitua muiden assistenttien kanssa motivoivat oman digiosaamisen kehittämiseen ja sosiaalisen median profiilien luomiseen.

Assistentti sparraajana ja digiedelläkävijänä

Assistentit ovat omatoimista ja innostuvaa väkeä, joita työn organisoinnin helpottaminen kiinnostaa. Juuri tässä onkin assistentin tuleva kasvun paikka: oma-aloitteinen, organisaatiossa verkostoitunut ja monia asioita hoitava assistentti voisi kasvaa organisaationsa digipioneeriksi.

Erilaiset työtä helpottavat digityökalut ja niiden parhaat käyttötavat voisivat päätyä johdon assistentin testistä myös muun organisaation käyttöön.

Roolissaan johdon rinnalla assistentti voisi sparrata ja innostaa työparia vaikka yrityksen sisäisen sosiaalisen median käyttöön. Kun assistentti tietää, miten sisäisessä viestinnässä voi parhaiten käyttää hyväkseen esimerkiksi Yammeria tai SharePointia, on hänellä roolissaan johdon ja henkilöstön välissä tuhannen taalan paikka perehdyttää työpari ja jalkauttaa oppeja digilähettiläänä eteenpäin muulle henkilöstölle.

Digityökalujen käyttöön ottoon tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta ja oma-aloitteisuutta – ja niitä käytännön taitoja voi sitten opetella vaikkapa koulutuksessa.

Sonja Johnsson toimii kehittämiskoordinaattorina Markkinointi-instituutissa ja vastaa Johdon assistentin tutkinnosta ja Henkilöstöassistentin tutkinnosta. Työssään Sonja innostuu asiakkaiden oivalluksista ja kehittymisestä.

 

Markkinointi-instituutti on 85-vuotias muutoksen ammattilainen. Markkinointi-instituutissa voit opiskella työn ohessa alansa huippujen opastuksella tai kouluttaa henkilöstöä yrityksellesi yksilöllisesti suunnitelluilla valmennusratkaisuilla. www.markinst.fi

 

*Kaupallinen yhteistyö