Arto Mustajoki: Ihmiskunnan suurin ongelma on se, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan

Vaikeudet ymmärtämisessä johtuvat paitsi ihmisaivojen puutteellisuudesta ja kielen epätarkkuudesta, myös siitä, että ymmärrämme yksinkertaisetkin asiat eri tavalla.

Arto Mustajoki, mikä sai sinut kirjoittamaan tämän kirjan?

Kymmenen vuotta sitten myös tiedemaailmassa alettiin puhua ihmiskunnan suurista ongelmista. Heitin keskusteluun aluksi leikkimielellä väitteen: ihmiskunnan suurin ongelma on se, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Kun monet olivat samaa mieltä, innostuin itsekin asiasta. Kerran kun esitin eräällä illallisella vierelläni istuvalle amerikkalaiselle fyysikolle kysymyksen maailman suurimmasta ongelmasta, hän vastasi kuten muutkin: ilmaston lämpeneminen, luonnon saastuminen, energian riittävyys ja niin edelleen. Vastasin siihen: ”Ehkä vielä suurempi ongelma on se, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan”. Fyysikko meni ensin sanattomaksi, mutta vastasi sitten: ”Niin onkin, mutta ei sitä voida tutkia”.

Kun rupesin tutustumaan alan tutkimuksiin, huomasin, että sitä ovat tutkineet eri tieteenalojen edustajat, kielentutkijat, psykologit, sosiologit, antropologit ja filosofit, mutta he eivät tienneet toistensa tutkimuksista mitään. Päätin yrittää luoda väärinymmärtämisen syistä ja seurauksista kokonaisnäkemyksen yhdistämällä eri tieteenalojen tutkimustuloksia. Olen testannut näkemyksiäni luentokursseilla ja tieteellisissä konferensseissa eri puolilla maapalloa. Omien julkaisujeni ja muiden tutkijoiden ajatusten pohjalta rupesin sitten kirjoittamaan teemasta suomenkielistä kokonaisesitystä.

Miksi luovalla alalla työskentelevien pitäisi lukea kirja?

Kaikki inhimillinen toiminta perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Erityisen tärkeää se on luovilla aloilla. Kirjan tarkoitus on auttaa hahmottamaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen yleisiä lainalaisuuksia. Vaikeudet ymmärtämisessä johtuvat paitsi ihmisaivojen puutteellisuudesta ja kielen epätarkkuudesta, myös siitä, että ymmärrämme yksinkertaisetkin asiat eri tavalla.

Haluaisitko sanoa kirjastasi tai sen kirjoittamisesta jotain muuta?

Kirjan kirjoittaja on saman ongelman edessä kuin puhuja arkisessa kommunikaatiotilanteessa. Ensin pitää valita se, mistä asiasta haluaa sanoa jotakin ja seuraavaksi osata pukea ajatuksensa sanoiksi, ajatuksia kun on aina enemmän kun sanoja kielessä. Sitten pitää vielä miettiä, miten saisi ilmaistua asiansa niin, että lukija ymmärtäisi ja innostuisi asiasta. Viimeinen tehtävä, puheen ja tekstin mukauttaminen kuulijan ja lukijan mukaan, on ratkaisevaa onnistuneelle vuorovaikutukselle. Tärkeä rooli kirjassa on esimerkkita-pauksilla, joissa esiintyvät tietyt roolihenkilöt. Osa vuorovaikutustilanteista on sijoitettu kotioloihin ja osa työpaikoille. 

Julkaistu Evento-lehdessä 5/2020.

Tilaa Evento!

Tilaa digilehti!