On eri asia törmätä sosiaaalisessa mediassa palkatun lähettilään jakamaan valmiseen materiaaliin, kuin aidon brändilähettilään omin sanoin jakamaan tietoon ja ajatuksiin. Ero on selvä, koska jälkimmäinen tehdään vapaaehtoisesti. Aito brändilähettiläs ei saa palkkaa lähettilyydestään. Hänen varsinainen työtehtävänsä on jotain ihan muuta. Brändilähettilyys syntyy omasta tahdosta jakaa ajatuksia omalla työpaikalla tehdyistä havainnoista, toteutetuista caseistä tai muuten vaan toimivista asioista.

Jotta tällainen vapaaehtoinen tarve syntyy, vaatii se työpaikalta muutakin panostusta kuin palkanmaksun kerran kuussa. Työntekijän pitää olla tyytyväinen työpaikkaansa ja työolosuhteisiinsa. Voidakseen jakaa hyvää fiilistä, pitää aidolla brändilähettiläällä olla itsellään hyvä fiilis. Työhyvinvointi ja työntekijäkokemus ovat siis kaiken ytimessä.

Miten pitää työntekijä tyytyväisenä?

Aidon brändilähettilään työpaikassa arvostetaan työntekijöitä ja heidän ammattitaitoaan. Työntekijöiden arvostelukykyyn luotetaan, eikä heidän toimintaansa valvota liikaa. (Joskus jopa ei lainkaan!)

Työntekijä kokee, että häntä kuunnellaan ja että hänellä on organisaatiossa todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Vaikutusmahdollisuudet ulottuvat oman työn lisäksi laajempiin kokonaisuuksiin. Se, että saa päättää kahvihuoneeseen ostettavan kahvilaadun, ei riitä.

Mitä hyötyä brändilähettiläistä on?

Aito brändilähettiläs on kuin kävelevä käyntikortti. Brändilähettiläs luo organisaatiolle positiivista imagoa ja kohentaa aina työnantajamielikuvaa. Jälkimmäinen on erityisen tärkeää rekrytoinnin kannalta. Vaikka uusien työntekijöiden tarvetta ei juuri nyt olisi, tulee tarve vastaan jossain vaiheessa väkisinkin. Kun organisaatio koetaan mielekkäänä työpaikkana, saadaan sinne päteviä ja motivoituneita työnhakijoita. Mikä on tietysti koko organisaation etu.

 Työnantajamielikuvan lisäksi aito brändilähettiläs luo hyvää mielikuvaa ulospäin: niin jo olemassa oleville, kuin myös potentiaalisille asiakkaille. Minä ainakin ostan mielelläni tuotteita ja palveluja työhönsä tyytyväiseltä ja siitä innostuneelta ihmiseltä.

 Lisäksi aito brändilähettiläs jakaa usein tietoa myös omasta asiantuntemuksestaan. Tämä lisää aina samalla myös hänen edustamansa organisaation asiantuntijuutta ja uskottavuutta. Osaavassa organisaatiossa työskentelee osaavia ihmisiä.

Tervetuloa vuoteen 2016!

Harmillista on, etteivät monet työpaikat ole vielä hypänneet 2010-luvulle. Nyt olisi kuitenkin jo aika herätä tähän päivään. Julkisesti ajatuksiaan ja kokemuksiaan jakavat työntekijät ovat eläviä, ilmaisia mainoksia. Jos heille vain tarjotaan siihen mahdollisuus.

Yksi sosiaalisessa mediassa ahkerasti jaettuja iskulauseita on “Huolehdi työntekijöistäsi. He huolehtivat asiakkaistasi.” Sloganissa on perää. Tyytyväinen työntekijä pitää oman työyhteisönsä lisäksi myös omat asiakkaansa tyytyväisinä. Ja tuo niitä lisää.

Kirjoittaja on sisällöntuoton freelancer, laadukkaan palveluviestinnän ja hyvän työntekijäkokemuksen puolestapuhuja.