Arvoilla kohti parempaa työkulttuuria

Ihmiset voivat paremmin työpaikoissa, joissa kokevat itsensä merkitykselliseksi. Arvostrategi Jaana Villasen mukaan avainasemassa ovat arvot, jotka ideaalitilanteessa ovat yhtenäiset työntekijälle ja yritykselle.

Arvostrategi ja palvelu-ja liiketoiminnan kehittäjä Jaana Villanen on puhunut jo yli kymmenen vuotta arvojen tärkeydestä työelämässä. Aihe on tärkeä, sillä arvot tekevät asioista merkityksellisiä ja vaikuttavat näin ollen siihen, kuinka mielekkäänä työ koetaan.

– On tärkeää miettiä, kuka on ja mitkä asiat tuovat itselle merkityksellisyyden tunteen. Jos lähtee vain mukaan muille tärkeisiin juttuihin, joutuu tuuliajolle. Tällöin ei koe oloaan merkitykselliseksi, koska ei ole edistänyt itselleen tärkeitä asioita.

Aihe nousi esiin myös Villasen kirjoittaessa #nosta nainen päivässä -kirjaa. Useammassa tarinassa naiset kertovat lähteneensä hyvin palkatusta työstä yrittäjäksi, koska eivät kokeneet työtään merkitykselliseksi.

– Usein syynä on, että ihminen kokee yrityksessä olonsa irralliseksi eikä linkity mihinkään. Voi myös olla, ettei hän pääse vaikuttamaan omaan työhönsä liittyviin päätöksiin eikä näin tunne työpanoksensa olevan merkityksellinen. Näin ei tietystikään pitäisi olla.

Ideaalitilanteessa yrityksen ja työntekijän arvot kohtaavat. Kun ihmiset viihtyvät työssään, myös yrityksen mainekuva ja kannattavuus paranevat.

– Arvoasia on hyvä huomioida jo rekrytointilanteessa, jolloin yritykseen saadaan työntekijöiksi juuri ne henkilöt, jotka pitävät samoja asioita tärkeinä. Näin edistetään myös sitä, että ihmiset viihtyvät yrityksen palveluksessa pidempään.

Tutkimusten mukaan jopa neljäsosa työssäkäyvistä ihmisistä voi huonosti työssään. Niiden mukaan myös jopa kymmenen suomalaista, joiden keski-ikä on 45 vuotta, jää joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Tulos on huolestuttava. Eihän mikään yritys tai yhteiskunta voi kestää tätä. Samalla se on muistutus siitä, että asiaan pitäisi kiinnittää huomiota kaikissa yrityksissä. Enää ei voi ajatella, ettei asia koske meitä. Sen sijaan pitäisi selvittää, mistä tilanne johtuu.

Villasen mukaan työelämässä pitäisi muuttaa ajattelumallia. Kun toiminta nähdään projektin sijaan jatkuvasti kehittyvänä prosessina, ollaan jo matkalla kohti parempaa työhyvinvointia ja jaksamista.

– Asioista ei voi syyttää pelkästään johtajaa, eikä toivottavaa tulosta saavuteta pelkästään henkilöä vaihtamalla. Tarvitaan tahtotila uudenlaiseen arvokulttuuriin. Muutos vaatii pysähtymistä, pohtimista ja puhumista.

Yrityskulttuurin muutos lähtee suunnittelusta: pysähdytään, pohditaan ja puntaroidaan, punnitaan ja puhutaan asioista. Arvojen määrittelemiseen tulisi Villasen mukaan osallistaa useampia tahoja.

– Arvot ovat tänä päivänä välttämättömyys. En usko, että mikään yritys enää tänä päivänä voisi todeta, ettei meillä ole mitään arvoja. Jokaisella yrityksellä on käytännössä oltava jotkin arvot määriteltynä. Jos ne on määritelty hyvin, niitä voi ajatella organisaatiokulttuurin ilmentyminä ja puheen muotoina. Arvot eivät saa olla ihanteita, mitä meidän pitäisi olla vaan mitä olemme.

Yleisin yritysten mainitsema arvo on asiakaslähtöisyys, vaikka tosiasia on, ettei yksikään yritys pärjäisi ilman sitä.

– Arvoiksi tulisikin nostaa itsestäänselvyyksien sijaan toimintasääntöjä, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaalle. On hyvä muistaa, ettei arvoja kannata olla liikaa. Kolmesta neljään on hyvä määrä.

Villanen muistuttaa, että mission, vision ja arvojen tulee olla läsnä kaikessa yrityksen toiminnassa. Niiden tulee myös olla näkyvillä sekä työntekijöille että asiakkaille.

– Näin ihmisten on helpompi tehdä valintoja. Kyse ei myöskään ole kertaluonteisesta asiasta, vaan arvoihin tulee palata myöhemmin uudestaan ja tarvittaessa muokata niitä. Tällöin on valittu kehityssuunta, joka edesauttaa ihmisten hyvinvointia, Villanen sanoo.

Kuka?

Jaana Villanen

  • Hämeenlinnassa asuva arvostrategi ja liiketoiminnan kehittäjä. Koulutukseltaan hän on erikoisjuristi, ammatillinen pedagogi, näyttötutkintomestari ja tuotekehittäjä.
  • Villanen on ollut perustamassa useita   yrityksiä, toiminut mentorina ja konsulttina sadoille yrittäjille sekä osallistunut kymmeniin tuotekehitysprojekteihin.
  • Villanen uskoo arvopohjaiseen toimintaan, johtamiseen sekä ihmisten ja yritysten loputtomaan mahdollisuuteen kehittyä.
  • Kirjoittanut kirjat Huippunaiset, Tuotteista tähtituotteita, Impossible – kehittäjän asenne, Uskalla. Ole hyväntekijä itsellesi ja #nosta nainen päivässäParhaillaan Villanen kirjoittaa kirjaa arvotaidoista.

jaanavillanen.fi

Julkaistu Evento-lehdessä 3/2019.